Menu

Cena prądu - ile kosztuje 1 kWh?

Cena prądu od dawna nie była tak wysoka, a wyliczanie, ile kosztuje 1 kWh - tak skomplikowane. Jak obniżyć cenę? Omawiamy w tym artykule.

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 22/03/2023

Czas lektury: 19 min

W 2023 roku dla przeciętnego gospodarstwa domowego cena 1 kWh prądu wynosi średnio:

 • 0,79 zł / kWh do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh rocznie
 • 1,27 zł / kWh powyżej limitu
 • Do tego dochodzą koszty stałe w wysokości 30-60 zł miesięcznie.

Zwiększenie podatku VAT z 5% do 23% powoduje, że rachunki za prąd wzrosną o ok. 20% nawet dla tych, którzy nie przekroczą limitu.

Ceny prądu różnią się jednak w zależności od regionu, taryfy i wybranego sprzedawcy. Artykuł szczegółowo omawia te zagadnienia, wskazując też na sposoby obniżenia rachunków za energię elektryczną. Skupimy się tu na cenach prądu z grupy G, to jest dla gospodarstw domowych.

Sprawdź swój potencjał fotowoltaiczny!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Ile kosztuje 1 kWh? Kalkulator

Zachęcamy do pobrania kalkulatora excel pt. “ile kosztuje 1 kWh w 2023 ~ fotowoltaikaonline.pl”. Z jego pomocą wyliczysz zarówno cenę za 1 kWh dla przyjętych założeń, jak i miesięczne koszty stałe.

Poniższe tabelki zawierają wyniki obliczeń cena 1 kWh do limitu i powyżej limitu. Wysokość i warunki limitu omówione są w dalszej części artykułu. Zakładamy, sprzedawca i dystrybutor to ten sam podmiot:

Ceny 1 kWh prądu w zależności od operatorów taryfa G11
Dystrybutor i sprzedawca Do limitu Powyżej limitu
Enea 0,75 zł/kWh 1,23 zł/kWh
Energa 0,83 zł/kWh 1,33 zł/kWh
PGE 0,81 zł/kWh 1,32 zł/kWh
Tauron 0,76 zł/kWh 1,23 zł/kWh
Z fotowoltaiką cena wyniesie ~0,34 zł/kWh ~0,54 zł/kWh
Z fotowoltaiką i magazynem
energii cena wyniesie
~0,08 zł/kWh ~0,21 zł/kWh
Bezpłatne porównanie ofert na fotowoltaikę.

Wyliczenia zawierają koszt energii, opłaty zmienną sieciową, kogeneracyjną, OZE, akcyzę, jakościową i podatek VAT. Nie uwzględniane są składniki stałe, opłacane miesięcznie. O nich w dalszej części artykułu. Dla wyliczeń ceny kWh z fotowoltaiką przyjęto cenę sprzedaży 0,3 zł/kWh oraz autokonsumpcję 22%. Dla wyliczeń ceny za kWh z magazynem energii przyjęto identyczną cenę sprzedaży oraz autokonsumpcję 60%.

Nie zawarliśmy tu oferty Stoen, bo ta do momentu pisania tekstu nie została zatwierdzona przez URE.

Dla taryfy dwustrefowej G12 wyniki wyglądają następująco:

Ceny 1 kWh prądu w zależności od operatorów taryfa G12
Dystrybutor i sprzedawca Strefa Do limitu Powyżej limitu
Enea Droższa 0,90 zł/kWh 1,27 zł/kWh
Tańsza 0,40 zł/kWh 0,91 zł/kWh
Energa Droższa 0,95 zł/kWh 1,37 zł/kWh
Tańsza 0,48 zł/kWh 1,00 zł/kWh
PGE Droższa 0,92 zł/kWh 1,39 zł/kWh
Tańsza 0,45 zł/kWh 0,99 zł/kWh
Tauron Droższa 0,87 zł/kWh 1,28 zł/kWh
Tańsza 0,43 zł/kWh 0,99 zł/kWh
Z fotowoltaiką cena wyniesie Droższa ~0,43 zł/kWh ~0,80 zł/kWh
Tańsza ~0,07 zł/kWh ~0,48 zł/kWh
Ranking firm fotowoltaicznych.

Założenia symulacji identyczne jak w przykładzie dot. G11.

W taryfie G12 strefa tańsza obowiązuje w nocy od godziny 22 do 6 rano oraz w dzień od godziny 13 do 15. Strefa droższa obowiązuje od 6 do 13 oraz od 15 do 22.

Dla taryfy weekendowej G12w tabela wygląda następująco:

Ceny 1 kWh prądu w zależności od operatorów taryfa G12w
Dystrybutor i sprzedawca Strefa Do limitu Powyżej limitu
Enea Droższa 0,99 zł/kWh 1,26 zł/kWh
Tańsza 0,40 zł/kWh 0,93 zł/kWh
Energa Droższa 0,99 zł/kWh 1,40 zł/kWh
Tańsza 0,50 zł/kWh 1,00 zł/kWh
PGE Droższa 0,99 zł/kWh 1,42 zł/kWh
Tańsza 0,51 zł/kWh 1,00 zł/kWh
Tauron Droższa 0,92 zł/kWh 1,33 zł/kWh
Tańsza 0,47 zł/kWh 0,97 zł/kWh
Z fotowoltaiką cena wyniesie Droższa ~0,46 zł/kWh ~0,82 zł/kWh
Tańsza ~0,11 zł/kWh ~0,49 zł/kWh
Ile kosztuje fotowoltaika?

Kiedy zdecydować się na taryfę G12 lub G12w?

W 2023 możesz rozważyć przejście na taryfę G12 lub G12w już gdy co najmniej 35% swojego poboru energii będziesz zużywał w tańszej taryfie. Więcej w artykule o wyborze taryfy.

W taryfie G12w strefa tańsza obowiązuje w nocy od godziny 22 do 6 rano oraz w dzień od godziny 13 do 15, jak również w sobotę i niedzielę przez cały dzień. Strefa droższa obowiązuje od 6 do 13 oraz od 15 do 22.

Taryfy charakterystyczne dla danego operatora (G13, G11p itp.) są omówione poniżej, w sekcji poświęconej danemu operatorowi.

Ceny prądu dla gospodarstw domowych - co w 2023?

Rok 2023 przynosi wyższe ceny prądu oraz bardziej skomplikowane sposoby rozliczeń.

Podwyżki cen prądu

Wszyscy eksperci przewidywali, że ceny energii elektrycznej będą rosnąć. Ale któż mógł przewidzieć przedłużającą się wojnę na Ukrainie? Efektem jest wzrost cen prądu w niespotykanej skali. Ukazuje to poniższy wykres z Towarowej Giełdy Energii.

Wykres ukazu

Wzrost średnioważonych cen miesięcznych na Towarowej Giełdzie Energii. Źródło: tge.pl

To nie są ceny, jakie odbiorcy płacą za energię elektryczną, a średni koszt wytworzenia energii w elektrowniach. W związku z takim wzrostem kosztów, sprzedawcy prądu ponoszą spore straty i podnoszą ceny prądu dla wszystkich grup odbiorców. Rząd z kolei reguluje ceny prądu dla gospodarstw domowych, by nie były zbyt wysokie.

Pierwszym z mechanizmów regulacyjnych jest bonifikarta za zmniejszenie poboru energii, drugim jest limit tańszej energii.

Bonifikarta 10% na 2024 rok

Zmniejszając w okresie od ostatniego kwartału 2022 do 2023 roku zapotrzebowanie na energię o 10% względem poprzedniego analogicznego okresu, otrzymamy bonifikartę z 10% zniżką ceny prądu na rok 2024.

Można to osiągnąć wyraźnie zmieniając zwyczaje domowe lub montując fotowoltaikę.

Fotowoltaika zmniejsza pobór prądu

Fotowoltaika nawet bez magazynu energii zmniejsza ilość pobieranych kWh o jakieś 22% w ciągu roku, bo część produkowanej energii zużywasz od razu na miejscu.

Limit 2000 kWh / 2600 kWh / 3000 kWh i cena maksymalna

Limit niższej energii działa następująco:

 • Do limitu ceny zostaną zablokowane do poziomu z 2022 roku: - 2000 kWh na rok dla wszystkich gospodarstw domowych - 2600 kWh na rok dla gospodarstw domowych z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności - 3000 kWh na rok dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników
 • Powyżej tego limitu ceny są częściowo uwolnione, przy czym cena energii czynnej nie może wynosić więcej niż 0,693 zł / kWh (a powinna wynosić ponad złotówkę!)

Przeciętne zużycie energii na gospodarstwa domowego w mieście wynosi 1993 kWh wedle danych GUS z 2022 roku. Dla mieszkańców obszarów wiejskich jest to 2453 kWh / gospodarstwo. Oznacza to, że spora część społeczeństwa nie przekroczy tego limitu.

Jednakże limit NIE obejmuje zwiększenia podatku VAT i akcyzy. W roku 2023 do cen prądu ponownie wprowadzono akcyzję w wysokości 0,005 zł / kWh. Zwiększono też podatek VAT z 5% do 23%. Oznacza to, że nawet jeśli mieścisz się poniżej limitu, Twoje rachunki będą w 2023 roku wyższe nawet o 18%.

Wzrost cen prądu

Z powodu zwiększenia podatku VAT, ceny prądu wzrosną w 2023 roku o 18% nawet dla tych gospodarstw domowych, które nie przekroczą limitu.

Sprawdź, ile kosztuje instalacja PV w Twojej okolicy

Mój kod pocztowy:

location

za prąd płacę:

zł/mies.

Z czego składa się cena prądu na rachunku?

Rachunek za prąd składa się z czterech rodzajów opłat. Są to:

 • Koszt energii czynnej, czyli sama cena prądu.
 • Składniki zmienne rachunku, których wysokość jest zależna od zużycia prądu (składnik zmienny stawki sieciowej, opłata OZE, przejściowa, jakościowa i akcyza)
 • Składniki stałe rachunku, których wysokość NIE jest zależna od zużycia prądu i jest pobierana za sam fakt podłączenia do sieci (składnik stały stawki sieciowej, mocowa i opłata handlowa)
 • Podatek VAT

Przy standardowym zużyciu rocznym 2 453 kWh (przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce na obszarach wiejskich wg. danych GUS), struktura rachunku za 2023 będzie przedstawiała się następująco:

Struktura rachunku przy zużyciu 2453 kWh rocznie

Struktura rachunku za prąd przy zużyciu 2 453 kWh rocznie.

W tym przypadku koszt energii czynnej oraz składników zmiennych wynosi ok. 60% rachunku. Zmniejszając zużycie prądu mamy wpływ na tę część rachunku.

Przy większym zużyciu prądu wzrasta procentowa wysokość opłat za energię czynną i składniki zmienne. Przy 5000 kWh rocznego zużycia koszt energii czynnej i składników zmiennych to już prawie 75% rachunku.

Wykres przedstawiający strukturę rachunku za prąd przy zużyciu 5000 kWh rocznie

Struktura rachunku za prąd przy zużyciu 5 000 kWh rocznie.

Zatem im większe roczne zużycie prądu, tym bardziej odczujemy wszelkie próby zmniejszenia zużycia energii. Stąd omówmy po kolei wszystkie składniki cen prądu i powiedzmy, jak można zmniejszyć te wartości.

Koszt energii czynnej

Energia czynna to sam prąd, który napędza urządzenia w Twoim domu. W uproszczeniu to cena jaką płacisz elektrowni za wytworzenie tej energii. To jeden ze składników zmiennych rachunku.

Jak naliczana? Opłata to iloczyn ceny 1 kWh w danej taryfie i ilości pobranych kWh. Pamiętaj, że do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh obowiązuje niższa stawka.

W 2023 roku zatwierdzone przez URE ceny energii czynnej dla taryf z grupy G wyraźnie wzrosły i wyglądają następująco:

Ceny energii czynnej do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh na 2023 [zł/kWh]
Taryfa Enea Energa PGE Tauron
G11 0,4142 0,4131 0,414 0,414
G12 szczyt 0,5177 0,4814 0,4718 0,4929
G12 poza szczytem 0,24 0,3122 0,2985 0,2763
G12w szczyt 0,595 0,5038 0,4877 0,5024
G12w poza szczytem 0,2504 0,3278 0,3429 0,3254
G13 szczyt przed południowy 0,4556
G13 szczyt po południowy 0,708
G13 poza szczytem 0,308
G12r szczyt 0,5545
G12r poza szczytem 0,2509
G12n szczyt 0,4601
G12n poza szczytem 0,3195
Ceny energii czynnej powyżej limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh na 2023 [zł/kWh]
Taryfa Enea Energa PGE Tauron
CENA MAX decyzją rządu 0,693
G11 1,0567 1,1318 1,0584 1,119
G12 szczyt 1,3236 1,3189 1,2003 1,3
G12 poza szczytem 0,6068 0,8549 0,7581 0,775
G12w szczyt 1,5232 1,3798 1,2413 1,354
G12w poza szczytem 0,6337 0,8977 0,8735 0,758
G13 szczyt przed południowy 1,15
G13 szczyt po południowy 1,601
G13 poza szczytem 0,803
G12r szczyt 1,5191
G12r poza szczytem 0,6874
G12n szczyt 1,1828
G12n poza szczytem 0,8127

Jak działa cena maksymalna? Nawet jeśli formalnie u Taurona w taryfie G11 cena energii czynnej wynosi 1,119 zł / kWh, to decyzją rządu Tauron nie może naliczać więcej niż 0,693 zł / kWh.

Jak obniżyć? Rozważ zakup energooszczędnych urządzeń z dobrą klasą energetyczną. Szczególnie wymień stare żarówki, monitor i nieefektywną energetycznie pralkę. Ponadto fotowoltaika w niemal całkowicie usuwa tę opłatę z rachunku, warto więc to rozważyć.

Składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik zmienny stawki sieciowej to w uproszczeniu koszty dystrybucji, związane z przesyłem energii.

Jak naliczana? Opłata to iloczyn ceny 1 kWh w danej taryfie i ilości pobranych kWh. Do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh obowiązuje niższa stawka.

W 2023 roku zatwierdzone przez URE składniki zmienne stawki sieciowej dla taryf z grupy G wzrosły i wyglądają następująco:

Składnik zmienny stawki sieciowej do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh na 2023 [zł/kWh]
Taryfa Enea Energa PGE Stoen Tauron Tauron gliwickie
G11, G11p, G12as 0,1745 0,244 0,2223 0,1459 0,1824 0,1659
G12, G12p szczyt 0,1978 0,2691 0,257 0,1586 0,1969 0,1989
G12, G12p poza szczytem 0,0651 0,0582 0,0496 0,0345 0,0516 0,0389
G12w szczyt 0,1921 0,2823 0,2722 0,1602 0,2272 0,2272
G12w poza szczytem 0,0579 0,0595 0,0541 0,0673 0,0373 0,1348
G13 szczyt przed południowy 0,1361 0,1361
G13 szczyt po południowy 0,2408 0,2408
G13 poza szczytem 0,0253 0,0253
G12n szczyt 0,2224
G12n poza szczytem 0,0399
Składnik zmienny stawki sieciowej powyżej limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh na 2023 [zł/kWh]
Taryfa Enea Energa PGE Stoen Tauron Tauron gliwickie
G11, G11p, G12as 0,2691 0,0353 0,3488 0,2244 0,272 0,2643
G12, G12p szczyt 0,305 0,3894 0,4032 0,2439 0,3117 0,3117
G12, G12p poza szczytem 0,1004 0,0842 0,0777 0,0531 0,0774 0,0622
G12w szczyt 0,2962 0,4082 0,4273 0,2464 0,3521 0,3521
G12w poza szczytem 0,0893 0,086 0,085 0,1035 0,058 0,056
G13 szczyt przed południowy 0,2042 0,2042
G13 szczyt po południowy 0,3613 0,3613
G13 poza szczytem 0,0378 0,0378
G12n szczyt 0,349
G12n poza szczytem 0,0613

Tauron stosuje inne stawki dla obszaru dawnego województwa gliwickiego.

Jak obniżyć? Fotowoltaika nieco zmniejsza tę opłatę. W połączeniu z magazynem energii spada ona niemal do zera.

Opłata jakościowa

Stawka jakościowa odzwierciedla koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego i w roku 2023 wynosi dla taryf z grupy G 0,0095 zł/ kWh do limitu i 0,0242 zł/kWh powyżej limitu. Wszyscy operatorzy systemu dystrybucji stosują tę samą stawkę jakościową.

Jak naliczana? Opłata to iloczyn ceny 1 kWh w danej grupie i ilości pobranych kWh. Do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh obowiązuje niższa stawka.

Stawka jakościowa 2023
(identyczna dla wszystkich operatorów)
Do limitu Powyżej limitu
0,0095 zł/kWh 0,0242 zł/kWh

Jak obniżyć? Fotowoltaika i zmniejszenie poboru prądu zmniejszają tę opłatę.

Opłata OZE

Pieniądze z opłaty OZE idą na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Są regulowane przez rząd. W 2023 opłata OZE wynosi 0 zł - to znaczy, że rząd nie wspiera rozwoju OZE ze swoich pieniędzy. Na szczęście w 2023 wciąż mamy liczne dotacje finansowane ze środków unijnych - na przykład program Mój Prąd.

Jak naliczana? Opłatę oblicza się, mnożąc Twój pobór prądu przez 0. W tym starciu 0 jest zawsze górą, stąd opłata wynosi 0 zł.

Akcyza

Akcyza to podatek rządowy wyliczany jako iloczyn ilości pobranych kWh oraz stawki, która w 2023 roku wynosi 0,005 zł/kWh.

Jak obniżyć? Fotowoltaika i zmniejszenie poboru prądu zmniejszają tę opłatę.

Opłata kogeneracyjna

Opłata kogeneracyjna jest związana z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ustalana jest przez rząd, zależy od ilości pobranych kWh i w 2023 roku wynosi 0,00496 zł/kWh.

Jak obniżyć? Fotowoltaika i zmniejszenie poboru prądu zmniejszają tę opłatę.

Składnik stały stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej pokrywa koszty stałe związane z

funkcjonowaniem sieci, m.in. koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki. Pobierana jest nie od wielkości poboru, a po prostu od każdego miesiąca, z samego faktu bycia podłączonym.

Jak naliczana? To stała opłata miesięczna za sam fakt przyłączenia do sieci. W roku 2023 dla odbiorców z grupy G do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh liczy się niższą stawkę.

Składnik stały stawki sieciowej do limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh na 2023 [zł/kWh]
Taryfa Enea Energa PGE Stoen Tauron Tauron gliwickie
G11, G11p jednofazowy 4,66 5,26 3,39 7 3,62 5,28
G11, G11p trójfazowy 6,51 7,91 6,56 11,32 6,43 7,95
G12, G12p, G12n jednofazowy 6 9,64 5,16 7 5,2/8 5,28
G12, G12p, G12n trójfazowy 9,11 13,55 9,25 11,32 7,95 7,95
G12w, G12r, G13 jednofazowy 10,54 9,64 5,5 7 5,28 5,28
G12w, G12r, G13 trójfazowy 15,76 13,55 9,83 11,32 7,95 7,95
G12as jednofazowy 9,32 10,52 6,78 14 7,64 10,56
G12as trójfazowy 13,02 15,82 13,12 22,64 12,88 15,9
Składnik stały stawki sieciowej powyżej limitu 2000 / 2600 / 3000 kWh na 2023 [zł/kWh]
Taryfa Enea Energa PGE Stoen Tauron Tauron gliwickie
G11, G11p jednofazowy 7,25 7,68 5,5 10,84 6,12 7,9
G11, G11p trójfazowy 10,14 11,54 9,99 17,53 10,3 11,92
G12, G12p, G12n jednofazowy 9,34 14,07 8,5 10,84 7,9 7,9
G12, G12p, G12n trójfazowy 14,18 19,77 14,4 17,53 11,92 11,92
G12w, G12r, G13 jednofazowy 16,41 14,07 9,15 10,84 7,9 7,9
G12w, G12r, G13 trójfazowy 24,54 19,77 14,98 17,53 11,92 11,92
G12as jednofazowy 14,5 15,36 11 21,68 12,24 15,8
G12as trójfazowy 20,28 23,08 19,98 35,06 20,6 23,84

Tauron stosuje inne stawki dla obszaru dawnego województwa gliwickiego.

Jak obniżyć? Nie ma sposobu efektywnego obniżenia tej opłaty.

Opłata przejściowa

Stawka przejściowa jest ustalana przez URE i stanowi swoistą rekompensatę dla producentów energii za przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. W 2023 roku wynosi w taryfach G od 0,02 do 0,33 zł / miesiąc, w zależności od rocznego zużycia energii. Wszyscy operatorzy systemu dystrybucji mają tę samą stawkę przejściową.

Jak naliczana? To stała opłata miesięczna za sam fakt przyłączenia do sieci.

Roczny pobór energii Stawka przejściowa 2023 [zł/m-s]
do 500 kWh/rok 0,02
500-1200 kWh/rok 0,1
Powyżej 1200 kWh/rok 0,33

Jak obniżyć? Ta opłata jest bardzo niska, nie przekracza 5 zł rocznie.

Opłata mocowa

Opłata mocowa ma w skrócie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe i bezproblemowe dostawy prądu), biorąc pod uwagę, że branża energetyczna obecnie przechodzi duże zmiany. Wszyscy operatorzy systemu dystrybucji naliczają tę samą opłatę mocową.

Jak naliczana? To stała opłata miesięczna za sam fakt przyłączenia do sieci i zależy od poboru prądu.

Roczny pobór energii Opłata mocowa 2023 [zł/m-s]
do 500 kWh/rok 2,38
500-1200 kWh/rok 5,72
1200-2800 kWh/rok 9,54
Powyżej 2800 kWh/rok 13,35

Jak obniżyć? Tę opłatę można obniżyć, montując fotowoltaikę z dużym magazynem energii.

Opłata handlowa

Opłata handlowa nie podlega regulacji URE, stąd każdy sprzedawca może ustalać ją sam. Często opłata handlowa różni się w zależności od pakietu i dodatkowych usług.

Potwierdzone opłaty handlowe na rok 2023:

 • Enea - 0 zł / miesiąc
 • Energa - 25 zł / miesiąc
 • PGE - 8,71 zł / miesiąc
 • Tauron - 20,50 zł / miesiąc w wersji podstawowej i 59 zł / miesiąc w pakiecie Zdrowie i Opieka, gdzie Tauron zapewnia też dostęp o opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Jak obniżyć? Opłata handlowa to zazwyczaj nikomu niepotrzebna strata pieniędzy. Można się jej pozbyć. Przy zmianie sprzedawcy lub w okresie przedłużania umowy możesz wymówić opłatę handlową, pisząc specjalne podanie. Oznacza to zysk 300- 1000 zł rocznie!

Abonament

Abonament to koszty odczytywania wskazań liczników. Im rzadziej ktoś musi przyjść by sprawdzić Twój licznik, tym mniej płacisz. Najniższe stawki są za możliwość odczytu zdalnego.

Jak naliczana? To stała opłata miesięczna i zależy od częstotliwości odczytów Twojego licznika.

Wysokość opłaty abonamentowej 2023 [zł/miesiąc]
Okres rozliczeniowy Enea Energa PGE Stoen Tauron
1-miesięczny 3,84 3,15 4,5 2,76 4,56
2-miesięczny 1,92 1,58 2,25 2,28
6-miesięczny 0,64 0,75 0,46 0,76
12-miesięczny 0,32 0,23 0,38
1-miesięczny, zdalny odczyt 0,61
2-miesięczny, zdalny odczyt 0,58
G11p, G12p 0,16

Jak obniżyć? Jeśli możesz, przejdź na rozliczenie zdalne i co najmniej dwumiesięczne.

Podatek VAT

W roku 2023 podatek VAT na ceny prądu wynosi 23%.

Jak naliczany? Dla każdej z powyższych opłat dokłada się 23% z tej opłaty.

Jak obniżyć? Im bardziej obniżysz rachunki, tym bardziej obniżysz podatek VAT. Ważny szczegół - fotowoltaika właściwie usuwa też VAT z kosztu energii czynnej, dzięki czemu jest to naprawdę opłacalne rozwiązanie.

Oszczędź do 30% dzięki porównaniu ofert

Wystarczy poświęcić 60 sekund na wypełnienie jednego krótkiego formularza, a skontaktujemy Cię z kilkoma firmami w Twojej okolicy. Porównaj kilka ofert za darmo, bez zobowiązań!

location

check W 60 sekund

check Za darmo

check Do 30% oszczędności

Cena prądu Energa

Zakładając, że Energa jest Twoim dystrybutorem i jednocześnie sprzedawcą prądu, rachunki za 2023 rok przedstawiają się tak, jak to przedstawiono poniżej:

Roczne rachunki Energa za 2023, taryfa G11
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 343,75 zł - -
2000 kWh 2 235,70 zł ~ 1000 zł -
4000 kWh 5 015,03 zł ~ 2 200 zł ~ 840 zł
8000 kWh 10 342,81 zł ~ 5 300 zł ~ 1 750 zł
Taryfa G12, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 336,27 zł - -
2000 kWh 2 156,09 zł ~ 950 zł -
4000 kWh 4 762,36 zł ~ 2 000 zł ~ 800 zł
8000 kWh 9 678,16 zł ~ 4 800 zł ~ 1 650 zł
Taryfa G12w, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 370,86 - -
2000 kWh 2 225,27 zł ~ 950 zł -
4000 kWh 4 861,06 zł ~ 1 900 zł ~ 780 zł
8000 kWh 9 835,89 zł ~ 4 750 zł ~ 1 500 zł

Założenia: limit niższej ceny 2000 kWh, opłata handlowa 22 zł, rozliczenie dwumiesięczne. Osiągalne ceny z PV i magazynem energii są szacowane i wyliczone przy pomocy naszego dedykowanego narzędzia.

Sprawdź, ile kosztuje instalacja PV w Twojej okolicy

Mój kod pocztowy:

location

za prąd płacę:

zł/mies.

Cena prądu Tauron

Jeśli Tauron jest Twoim dystrybutorem i sprzedawcą prądu, roczne rachunki będą wyglądać następująco:

Roczne rachunki Tauron za 2023, taryfa G11
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 255,22 zł - -
2000 kWh 2 072,50 zł ~ 920 zł -
4000 kWh 4 656,71 zł ~ 2 000 zł ~ 750 zł
8000 kWh 9 586,85 zł ~ 4 700 zł ~ 1 540 zł
 Taryfa G12, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 216,54 zł - -
2000 kWh 1 970,66 zł ~ 820 zł -
4000 kWh 4 420,64 zł ~ 1 800 zł ~ 700 zł
8000 kWh 9 085,38 zł ~ 4 300 zł ~ 1 400 zł
Taryfa G12w, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 263,04 zł - -
2000 kWh 2 063,64 zł ~ 900 zł -
4000 kWh 4 554,17 zł ~ 1 750 zł ~ 700 zł
8000 kWh 9 929,99 zł ~ 4 000 zł ~ 1 300 zł

Założenia: limit niższej ceny 2000 kWh, opłata handlowa 22 zł, rozliczenie dwumiesięczne. Osiągalne ceny z PV i magazynem energii są szacowane. Wyliczono przy pomocy naszego dedykowanego narzędzia

Oprócz powyższych standardowych taryf, Tauron stosuje też taryfę G13, gdzie mamy trzy strefy, szczytową popołudniową, szczytową przedpołudniową i pozaszczytową. Najdroższa jest szczytowa popołudniowa. Połączenie tej taryfy z fotowoltaiką i magazynem energii jest wyjątkowo udane, bo magazyn energii przechowuje prąd z środka dnia właśnie do wykorzystania wieczorem.

Warto wiedzieć, że na ceny prądu z Taurona duży wpływ na opłata handlowa, związana z usługami dodatkowymi - pomocą lekarstką, pielęgniarską i techniczną.

Sprawdź, ile kosztuje instalacja PV w Twojej okolicy

Mój kod pocztowy:

location

za prąd płacę:

zł/mies.

Cena prądu Enea

Enea w roku 2023 nie pobiera opłaty handlowej, co ma znaczący wpływ na ceny prądu. Roczne rachunki za prąd u Enei wyglądają następująco:

Roczne rachunki Enea za 2023, taryfa G11
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 931,06 zł - -
2000 kWh 1 738,88 zł ~ 550 zł -
4000 kWh 4 300,01 zł ~1 600 zł ~ 410 zł
8000 kWh 9 215,00 zł ~ 4 400 zł ~ 1 200 zł
 Taryfa G12, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 904,89 zł - -
2000 kWh 1 666,75 zł ~ 500 zł -
4000 kWh 4 059,60 zł ~ 1 450 zł ~ 400 zł
8000 kWh 8 583,91 zł ~ 3 900 zł ~ 1 100 zł
Taryfa G12w, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 026,31 zł - -
2000 kWh 1 842,59 zł ~ 500 zł -
4000 kWh 4 296,19 zł ~ 1 450 zł ~ 700 zł
8000 kWh 8 839,64 zł ~ 3 900 zł ~ 1 100 zł

Założenia: limit niższej ceny 2000 kWh, opłata handlowa 0 zł, rozliczenie dwumiesięczne. Osiągalne ceny z PV i magazynem energii są szacowane. Wyliczono przy pomocy naszego dedykowanego narzędzia

Warto zauważyć, że Enea umożliwia obniżenie opłaty abonamentowej przy przejściu na taryfę G11p lub G12p. Warto to rozważyć.

Sprawdź swój potencjał fotowoltaiczny!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Cena prądu PGE

PGE to jedna z największych spółek energetycznych w naszym kraju. Faktury za prąd, gdy PGE byłoby naszym sprzedawcą i dystrybutorem prądu wyniosą:

Roczne rachunki PGE za 2023, taryfa G11
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 104,15 zł - -
2000 kWh 1 970,51 zł ~ 750 zł -
4000 kWh 4 745,71 zł ~ 1 940 zł ~ 600 zł
8000 kWh 10 052,09 zł ~ 5 000 zł ~ 1 500 zł
 Taryfa G12, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 056,74 zł - -
2000 kWh 1 849,58 zł ~ 700 zł -
4000 kWh 4 464,58 zł ~ 1 750 zł ~ 580 zł
8000 kWh 9 404,37 zł ~ 3 900 zł ~ 1 100 zł
Taryfa G12w, gdy w 60% pobierasz prąd z droższej strefy
Roczne zużycie Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Z fotowoltaiką i magazynem energii
1000 kWh 1 026,31 zł - -
2000 kWh 1 842,59 zł ~ 500 zł -
4000 kWh 4 296,19 zł ~ 1 450 zł ~ 700 zł
8000 kWh 8 839,64 zł ~ 4 500 zł ~ 1 350 zł

Założenia: limit niższej ceny 2000 kWh, opłata handlowa 8,7 zł, rozliczenie dwumiesięczne. Osiągalne ceny z PV i magazynem energii są szacowane. Wyliczono przy pomocy naszego dedykowanego narzędzia

PGE ma w swojej ofercie też taryfę G12n, czyli taryfę niedzielną. Jest podobna do taryfy G12w, ale niższa cena nie obowiązuje przez cały weekend, a jedynie w niedzielę.

Ile wynosi moje roczne zużycie prądu?

Oszacuj w 5 minut z artykułem o zużyciu prądu.

Jak powstał ten raport?

Opieraliśmy się na taryfach zatwierdzonych przez URE na 2023 rok oraz informacjach od sprzedawców i dystrybutorów.

Podsumowując, ceny prądu wzrastają i nie sposób całkowicie od tego uciec. Warto rozważyć, w jaki sposób można obniżyć pobór prądu. Nagrodą za to będzie bonifikarta z 10% zniżką za prąd za 2024 rok.

Jeśli masz duży pobór prądu, koniecznie rozważ fotowoltaikę z magazynem energii. Podstawą zysków jest tu poprawna jakość wykonania. Zalecamy porównanie trzech ofert od sprawdzonych firm fotowoltaicznych z Twojej okolicy.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 8 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 8 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 7 min

Czytaj dalej arrow