Menu

Farma fotowoltaiczna 2022 - zyskowna inwestycja

W tym artykule podpowiadamy opłacalne rozwiązania dla inwestorów w farmy fotowoltaiczne. Pokazujemy etapy planowania i budowy oraz oferujemy pomoc w znalezieniu wykonawców. Jest tutaj też symulacja zysków z farmy fotowoltaicznej.

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 15/03/2023

Czas lektury: 23 min

Polska w zgodzie z polityką Unii Europejskiej przyjęła cel, by zwiększyć ilość OZE w miksie energetycznym do 23% do 2030 roku. Cena sprzedaży prądu TGeBase są najwyższe w historii. Sytuacja geopolityczna przyczynia się do rosnących cen paliw, co jest dalszym bodźcem do rozwoju OZE. A postęp techniczny sprawia, że fotowoltaika jest coraz bardziej wydajna. Słowem, farmy fotowoltaiczne są potrzebne jak nigdy wcześniej, a sytuacja dla inwestorów nigdy nie była lepsza.

Generalny wykonawca farmy fotowoltaicznej...

... to jedna firma odpowiedzialna za projekt, zakupy i wykonanie instalacji. Przeprowadzi inwestora przez odbiory i pierwsze 2 lata instalacji w ramach rękojmii. Możemy polecić kilka takich firm. Prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy grunt pod instalację jest zabezpieczony.

Farma fotowoltaiczna (elektrownia słoneczna) to potoczne określenie większych instalacji fotowoltaicznych położonych na gruncie. Takie elektrownie fotowoltaiczne wytwarzają zieloną energię w dzień i stanowią ważny czynnik transformacji energetycznej.

Ustawa dzieli je na:

 • Małe instalacje OZE o mocy od 50 kWp do 1 MWp
 • Instalacje OZE o mocy powyżej 1 MWp
Wygląd farmy fotowoltaicznej zimą.

Wygląd przykładowej elektrowni słonecznej

Farma fotowoltaiczna koszt

Zastanawiasz się, ile kosztuje farma fotowoltaiczna?Średni koszt według raportu Instytutu Energii Odnawialnej (zobacz źródła na dole artykułu) to:

 • Dla małych instalacji 50-500 kWp - 3,51 mln zł / MWp
 • Dla farm fotowoltaicznych mniejszych niż 1 MWp - 2,63 mln zł / MWp
 • Dla farm fotowoltaicznych większych niż 1 MWp - 2,05 mln zł / MWp

Operacyjne koszty instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynoszą mniej więcej 70 000 zł rocznie. Zatem po początkowej inwestycji koszty utrzymania są pomijalne.

Czy za elektrownię słoneczną płaci się podatek od nieruchomości?

Interpretacja prawa nie jest tutaj jednolita. Od gruntu trzeba płacić podatek od nieruchomości. Jednak co wchodzi w skład "budynku", od którego wartości zależy opodatkowanie? Większość organów podatkowych uznaje, że należy tu uwzględnić wartość przewodów, fundamentów i infrastruktury towarzyszącej, natomiast nie trzeba uwzględniać wartości modułów fotowoltaicznych.

Dofinansowanie farmy fotowoltaicznej

Sporo farm fotowoltaicznych w Polsce została częściowo sfinansowanych ze środków unijnych. Inwestor może złożyć wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Kolejne źródło to Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on wspierał przedsięwzięcia transformacji energetycznej w regionach z największym wykorzystaniem paliw kopalnych.

W niedalekiej przyszłości inwestorów wspomoże również Krajowy Plan Odbudowy, który ma pomóc gospodarce podnieść się po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Na usługi transformacji energetycznej będzie można uzyskać w ten sposób pożyczkę do 60% kwoty inwestycji.

Dostałeś decyzję odmową od PSE dot. przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci?

Obecnie 60% instalacji pv powyżej 1 MW dostaje decyzje odmowne od Polskich Sieci Energetycznych dotyczących przyłączenia do sieci. Rozwiązaniem może być magazyn energii. Więcej przeczytasz w dalszej części artykułu.

Farma fotowoltaiczna zarobki

Farma fotowoltaiczna o mocy 1MW wyprodukuje każdego roku ok. 1,05 GWh energii, którą można sprzedać po cenie wynoszącej:

 • Od 179 000 zł do 253 370 zł w ramach aukcji
  (na podstawie wyników aukcji z 2021 r.)
 • Od 350 000 zł do 475 000 zł we współpracy z wirtualną elektrownią w ramach umowy cPPA lub vPPA
  (na podstawie miesięcznych średnioważonych cen sprzedaży energii z godziny 12 z okresu od czerwca do września 2021 r. podanych przez tge - Towarową Giełdę Energii)

Możliwe jest rozwiązanie, w którym część energii sprzedajemy na aukcji, a część we współpracy z wirtualną elektrownią.

Zwróć uwagę, że ceny aukcji z roku na rok się obniżają, a ceny sprzedaży na tge rosną!

Symulacja zysków z farmy fotowoltaicznej

Czy farma fotowoltaiczna to opłacalna inwestycja? Wykonajmy symulację zysków.

Warunki symulacji:

 • Koszt netto: 4,1 mln zł
 • Wielkość instalacji: 1,99 MW
 • Roczne koszty utrzymania: 140 tys. zł
 • Wydajność początkowa: 1,1 GWh z 1 MWp elektrowni słonecznej
 • Przychody z farmy fotowoltaicznej:
  - w 50% z aukcji OZE po cenie 200 zł/MWh
  - w 50% w ramach umowy PPA po cenie 375 zł/MWh
 • Strata wydajności: 0,45% rocznie zaczynając od 97%

Przedstawmy symulację na wykresie:

Wykres ukazujący symulację zysków z farmy fotowoltaicznej.

W tej symulacji właściciel instalacji chce jednocześnie zabezpieczyć stabilne źródło dochodu na 15 lat oraz osiągać możliwie wysokie zyski. Przyjął zatem następującą strategię: 50% wyprodukowanej energii sprzedaje w systemie aukcyjnym po gwarantowanej cenie 200 zł/MWh. Zapewnia to stabilne źródło dochodu na 15 lat, które można ująć w biznesplanie. Pozostałe 50% energii sprzedaje we współpracy z wirtualną elektrownią w ramach umowy PPA po cenie początkowej 375zł/MWh i w ten sposób zwiększa swoje zyski. Cena ta będzie ulegać zmianie.

Wynik:

 • Zwrot inwestycji po 10 latach
 • Po 15 latach ~ 2 miliony złotych zysku
 • Czas działania instalacji to co najmniej 25 lat

Ta symulacja nie uwzględnia zmian cen energii elektrycznej. To czynnik niezwykle ważny, lecz niemożliwy do dokładnego określenia. W marcu 2022 ceny sprzedaży utrzymują się na poziomie 500-600 zł/MWh, zatem są niemal dwa razy wyższe niż w powyższej symulacji. Latem ceny mogą nieco spaść, lecz sytuacja geopolityczna oraz aktualna strategia UE i Polski dotyczącej transformacji energetycznej pozwala wnioskować, że ceny będą na ogół rosnąć, a z nimi zyski z farm fotowoltaicznych.

W praktyce więc 2 miliony złotych zysku po 15 latach to ostrożny scenariusz, a zyski mogą być wyraźnie wyższe.

Sprzedaż prądu w systemie aukcyjnym

W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po ustalonej cenie przez 15 lat. Stabilny i długi kontrakt sprawia, że łatwo jest uzyskać kredyt instytucji finansowych. Ten model sprzedaży energii został wprowadzony ustawą z 20 lutego 2015 roku o OZE. Aukcje będą odbywać się co najmniej do 2042 roku.

Ceny sprzedaży energii 2022, a system aukcji

Ceny TGeBase są historycznie wysokie i dużo wyższe od wygranych ofert z aukcji OZE. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy z wirtualną elektrownią.

Wykres porównujący wygrane ceny z aukcji w 2021 roku z cenami sprzedaży na giełdzie TGE w marcu 2022

Historycznie wysokie ceny sprzedaży z giełdy dnia następnego z czerwca 2021 i niskie ceny wygranych aukcji OZE.

Aukcje energii pilotuje Urząd Regulacji Energetyki, a ich dokładny przebieg opisuje Regulamin Aukcji.

W praktyce, by móc skutecznie wziąć udział w aukcji OZE należy posiadać nadającą się działkę, warunki przyłączenia do sieci, a także pozwolenie na budowę.

Gdy inwestor zgłosi swoją propozycję, nie może jej zmienić w trakcie aukcji. Aukcja OZE nie jest więc aukcją w ścisłym sensie tego słowa, a konkursem ofert. W jaki sposób wybierane są najlepsze oferty?

Ceny referencyjne i możliwe średnie ceny sprzedaży

Rząd kontroluje wysokość przyjmowanych ofert, między innymi za pomocą poniższych narzędzi i przepisów:

 • Ustala ceny maksymalne za sprzedaż 1 MWh, które inwestorzy mogą przedstawić w propozycji podczas danej aukcji OZE, zwane cenami referencyjnymi.
 • Ustala maksymalną ilość energii do zakupienia w danym koszyku oraz maksymalną wartość tejże.
 • Automatycznie odrzuca 20% najdroższych ofert.

Jak przebiegły aukcje w 2021 roku?

 • Ceny referencyjne 2021 dla farm fotowoltaicznych (max. propozycji inwestora) wynosiły:
  • 340 zł/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 320 zł/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Zakres cen, po jakiej energia została sprzedana:
  • 207,00-253,37 zł/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 179,00-242,98 zł/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Konkurencja - ilość ofert wygranych / ilość wszystkich ofert:
  • 1016 / 1264 dla instalacji poniżej 1MW
  • 91 / 111 dla instalacji powyżej 1MW

Ze względu na dużą konkurencyjność ofert poniżej 1MW, ceny z tego koszyka są niewiele wyższe od cen z koszyka powyżej 1MW.

 • Ceny referencyjne 2022 nie zostały jeszcze ogłoszone

Ceny odkupu podlegają indeksacji o inflację.

Harmonogram aukcji OZE

W 2021 roku aukcje dotyczące fotowoltaiki odbyły się według Informacji Prezesa URE nr 24/2021:

 • 08.06.2021 - Fotowoltaika i wiatr na lądzie powyżej 1 MWp
 • 11.06.2021 - Fotowoltaika i wiatr na lądzie poniżej 1 MWp

Harmonogram aukcji OZE na 2022 r. nie został jeszcze ogłoszony.

Aukcje OZE - opłacalność

Zapewne zależy Ci, by zabezpieczyć finansowanie inwestycji i zdobyć gwarancję przychodów na najbliższe 15 lat. To największe zalety uczestniczenia w aukcji. Jednak z roku na rok aukcje tracą nieco na atrakcyjności. Mają na to wpływ trzy trendy.

Spadające ceny sprzedaży - Jeszcze dwa lata temu można było zabezpieczyć na aukcji cenę ok. 300 zł/MWh. Teraz jest to niemożliwe i wszystko wskazuje, że ten trend się utrzyma.

Rosnąca konkurencja - W roku 2021 fotowoltaika całkowicie zawojowała koszyk instalacji zarówno do 1MW, jak i powyżej 1MW. Uczestników w aukcji przybywa z każdym rokiem.

Wzrost cen sprzedaży energii - Wsparcie trwa maksymalnie 15 lat od dnia sprzedaży, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2035 roku. Dla inwestora powinno oznaczać to 15 lat sprzedaży prądu po cenach wyższych niż rynkowe. Ze względu jednak na gwałtowny wzrost cen energii sprawa się komplikuje.

Inwestor po wygranej aukcji jest zobowiązany do sprzedaży prądu przez 15 lat po niezmienionej cenie. Wedle symulacji IEO cena sprzedaży energii czynnej wzrośnie nawet o 40-60% w ciągu najbliższych 20 lat. Najbardziej gwałtowny wzrost już się zaczął i potrwa jeszcze przez około 10 lat.

Dodatnie saldo nie będzie rozliczane na korzyść inwestora w przypadku, gdy regularna cena hurtowej sprzedaży prądu na stałe przerośnie cenę sprzedaży z aukcji.

W efekcie na rynku można sprzedać energię po cenie znacząco wyższej (~100 zł/MWh) niż w systemie aukcyjnym. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się nawiązanie umowy z wirtualną elektrownią.

Wirtualna elektrownia może znacząco poprawić zwrot inwestycji

Każdy wytwórca energii, którego moc instalacji przekracza 500 kW, musi znaleźć firmę lub konsorcjum firm, które zechcą odkupić od niego energię elektryczną po cenie co najmniej TGeBase, albo obsłużą umowę PPA i jednocześnie przejmą obowiązki Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie dla danej instalacji.

Wirtualna elektrownia (VPP - Virtual Power Plant) może zająć się sprzedażą energii wyprodukowanej przez Twoją farmę fotowoltaiczną na polskim rynku hurtowym (Towarowej Giełdzie Energii, TGE) lub europejskich giełdach energii albo sprzeda ją do odbiorców końcowych. Oprócz tego może zaoferować dodatkowe usługi, takie jak handel gwarancjami pochodzenia, zarządzanie rozliczeniami z Zarządcą Rozliczeń S.A. i inne.

Te dodatkowe usługi, a nawet technologia, na której bazuje nasza potencjalna spółka obrotu, może znacząco poprawić ROI inwestycji.

Wirtualna elektrownia + system aukcyjny

Wytwórcy energii decydujący się na udział w systemie aukcyjnym, mogą zadeklarować nieco niższy wolumen aukcyjny, niż instalacja faktycznie jest w stanie wygenerować. W ten sposób kupują sobie finansowy spokój, dostają korzystne warunki kredytowania od instytucji finansowych, zabezpieczają fundusze na spłacenie CAPEXu. Zyskują też możliwość sprzedawania nadwyżki produkcyjnej po cenach z 2021 r. znacząco wyższych niż ceny aukcyjne (ok. 100 zł/MWh). Ta strategia prawdopodobnie będzie opłacać się jeszcze przez najbliższe 3-4 lata.

Podpisanie cPPA i vPPA jako alternatywa wobec udziału w aukcji

Drugim sposobem jest znalezienie alternatywy do systemu aukcyjnego, czyli innego sposobu gwarantującego przychody w ciągu najbliższych 5-15 lat. Taką drogą mogą być umowy typu cPPa lub vPPA:

 • cPPA (corporate Power Purchase Agreement) to długoterminowy kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorcy końcowego.
 • vPPA (virtual Power Purchase Agreement) to długoterminowy kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej do firmy zajmującej się handlem energią.

Przewagą takich umów jest najczęściej to, że wytwórca jest w stanie „wyciągnąć” wyższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, jednak kontrakt taki rzadko podpisywany jest aż na 15 lat. Częściej odbiorcy i spółki obrotu nie chcą ponosić aż takiego ryzyka finansowego związanego ze zmianą ceny i oferują konkrakty krótsze, na 5-10 lat, co nie zapewnia pełnego zabezpieczenia finansowania projektu i możliwości zaciągnięcia kredytu.

Jak w rzeczywistości operują wirtualne elektrownie w Polsce? Czy VPP może być alternatywą dla systemu aukcyjnego?

O komentarz poprosiliśmy panią Aleksandrę Radwańską, kierowniczkę ds. międzynarodowego rozwoju działalności Next Kraftwerke. Odpowiedziała:

"Przede wszystkim, wirtualna elektrownia to nie tylko model biznesowy, ale technologia używana przez firmy znajmujące się handlem energią, więc nie traktowałabym powyższego pytania jako albo.. albo.. Firma Next Kraftwerke przez ostatnie kilka lat świadczyła usługi komplementarne do systemu aukcyjnego organizowanego przez państwo. To znaczy, że świadczyliśmy usługi odkupu energii elektrycznej po cenie TGeBase, byliśmy Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie, prognozowaliśmy energię z danej instalacji i w imieniu klientów prowadziliśmy rozliczenie z Z R S.A., które wypłacało różnicę pomiędzy indeksem TGeBase a ceną aukcyjną danego wytwórcy. W rezultacie, wytwórca miał zagwarantowany przychód, a nawet dostawał premię od Next Kraftwerke, związaną z korzystną strukturą profilu PV (ceny na giełdzie nadal są wyższe w ciągu dnia, czyli kiedy działają instalacje fotowoltaiczne)".

-Aleksandra Radwańska, Next-Kraftwerke

Cena TGeBase jest wyższa niż możliwe do osiągnięcia w 2022 roku ceny aukcyjne. Zwycięzkie oferty z 2021 roku od 207,00-253,37 zł/MWh są mocno poniżej obecnej średniej TGeBase.

Wirtualna elektrownia kontra system aukcyjny

Zyski z aukcji OZE w porównaniu do ceny sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie. Nawet najwyższa cena z aukcji jest niższa od cen giełdowych. Zwróć uwagę, że to dane z 2021 roku, w 2022 roku ceny giełdowe są jeszcze wyższe!

Odpowiadając na potrzeby rynku i wykorzystując coraz większą popularność umów typu cPPA i vPPA, Next Kraftwerke zdecydowało się również oferować wieloletnie kontrakty na odkup energii o nieco innej konstrukcji niż system aukcyjny.

"Obecnie oferujemy wytwórcom kontrakty na wyższą cenę niż aukcyjna, jednak na nieco krótszy czas. Należy mieć na uwadze, że w systemie aukcyjnym gwarantem przychodu jest państwo polskie, które ma większe zaplecze finansowe i może podjąć większe ryzyko finansowe niż prywatna firma. Jednak oferowana przez nas konstrukcja przychodów pozwala na szybsze zrekompensowanie kosztów poniesionych na inwestycję, a więc skracanie okresu zwrotu z inwestycji".

-Aleksandra Radwańska, Next-Kraftwerke

Obserwując zmiany cen sprzedaży energii wyraźnie widać, że inwestorzy zamknięci w systemie aukcyjnym ograniczają swoje zyski.

Oferty od wirtualnych elektrowni

Jeśli chcesz zwiększyć ROI swojej inwestycji poprzez współpracę z wirtualnymi elektrowniami, napisz do nas. Skontaktujemy Cię z przodującymi graczami na rynku.

Farmy fotowoltaiczne z magazynem energii

Czy farma fotowoltaiczna z magazynem energii to opłacalne rozwiązanie? Poprosiliśmy o komentarz Michała Bieleckiego, CEO międzynarodowego przedsiębiorstwa meb group.

"Magazyny energii są niezwykle ważne z punktu widzenia stabilności sieci energetycznej. Są uzupełnieniem dla fotowoltaiki i innych technologii OZE, ponieważ umożliwiają przesunięcie produkcji z modułów fotowoltaicznych na godziny wieczorne".

Jest to korzystne dla sieci energetycznej, przez co farmy z magazynem energii mogą spodziewać się mniej problemów z otrzymaniem warunków przyłączeniowych. Konkretnie farmy fotowoltaiczne z magazynem energii, których wspólna moc nie przekracza 2MW, są zwolnione z potrzeby robienia ekspertyzy wpływu na system energetyczny.

Jest to również korzystne dla inwestora, który sprzedaje energię na Towarowej Giełdzie Energii, ponieważ cena sprzedaży energii wieczorem jest wyższa, niż w południe.

Niestety mimo oczywistych zalet, jakie magazyny energii niosą dla systemu, zmagamy się w branży z niezrozumieniem ze strony OSD. Przykładowo moc instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii sumuje się, jak gdyby miały jednocześnie wysyłać swoją moc do sieci, mimo, że rzeczywista zasada działania jest tutaj zupełnie odwrotna - magazyn energii obniża moc szczytową elektrowni fotowoltaicznej wysyłanej do sieci i umożliwia bardziej liniowe oddawanie energii w dłuższym czasie.

Obecnie rozważa się projekt ustawy, według którego nowe farmy fotowoltaiczne będą musiały zadbać o przesunięcie co najmniej części produkcji na godziny wieczorne. Możliwe zatem, że magazyny energii wkrótce staną się dla inwestorów koniecznością".

-Michał Bielecki, meb group

Na początku 2022 roku 60% potencjalnych inwestorów otrzymywało odmowne decyzje na podstawie ekspertyzy oddziaływania na system energetyczny. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, warto rozważyć poszerzenie projektu o magazyn energii.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Aby założyć farmę fotowoltaiczną potrzebujesz:

 1. Znaleźć odpowiednią działkę pod farmę fotowoltaiczną
 2. Sprawdzić, czy działka jest objęta MPZP i czy plan zezwala na budowę takiej farmy
 3. Pozyskać pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej
 4. Uzyskać warunki przyłączeniowe instalacji
 5. Otrzymać pozytywną oceną od rzeczoznawcy przeciwpożarowego
 6. Otrzymać pozytywną decyzję środowiskową
 7. Uzyskać koncesję na produkcję energii z odnawialnego źródła energii
 8. Stworzyć projekt budowlany
 9. Zrealizować inwestycję
 10. Zarejestrować się na Towarowej Giełdzie Energii

Przeanalizujmy te kroki.

Działka pod elektrownię słoneczną powinna spełniać szereg warunków:

 • leżeć w pobliżu linii średniego napięcia
 • mieć dostęp do drogi utwardzonej
 • stać w odległości min. 100 m od zabudowań mieszkalnych
 • mieć klasę IV lub gorszą

Inwestorzy zazwyczaj pozyskują tereny pod instalację, dzierżawiąc je od właścicieli. Przy czym oczywiście nie sposób podpisać umowę na dzierżawę działki, zanim jeszcze zdobędziesz wszystkie pozwolenia. W efekcie wielu inwestorów podpisuje umowę intencyjną z potencjalnym dzierżawcą. Jej treść mówi w skrócie, że jeśli uda się uzyskać wszystkie pozwolenia i koncesje, wówczas obie strony podpiszą umowę dzierżawy gruntu.

Jaka powierzchnia jest potrzebna pod farmę fotowoltaiczną?

Pod farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW trzeba przeznaczyć obszar o powierzchni ok. 2 ha, ale opłaca się budować też mniejsze farmy.

Jaka odległość od zabudowań jest wymagana?

Przepisy tego nie określają. Czynnikiem uciążliwym jest głośno pracujący inwerter. Wiodący w kraju deweloperzy jako dobrą praktykę przyjęli odległość ok. 100 metrów od domów mieszkalnych.

Oszczędź do 30% dzięki porównaniu ofert

Wystarczy poświęcić 60 sekund na wypełnienie jednego krótkiego formularza, a skontaktujemy Cię z kilkoma firmami w Twojej okolicy. Porównaj kilka ofert za darmo, bez zobowiązań!

location

check W 60 sekund

check Za darmo

check Do 30% oszczędności

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) i Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - farma fotowoltaiczna musi być uwzględniona w MPZP. Jeśli obszar nie jest objęty MPZP, wówczas farma fotowoltaiczna musi otrzymać decyzję o WZiZT. Wedle opinii praktyków tereny nieobjęte MPZP są korzystniejsze, ponieważ łatwiej jest uzyskać decyzję WZiZT, niż zmienić MPZP.

Ponadto farmy fotowoltaiczne muszą być zgodne z miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP), dokumentem bardziej ogólnie określającym politykę gminy wobec zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z nowymi przepisami z obowiązku uwzględnienia w MPZP oraz SUiKZP zwolnione są małe instalacje do 500 kWp. Jeśli farma postawiona będzie na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach, ten próg wynosi wówczas 1 MWp.

Warunki przyłączeniowe instalacji wydawane są przez Operatora Sieci Energetycznej. Jednym z warunków wydania warunków jest pozytywny wynik ekspertyzy wpływu oddziaływania na system energetyczny. Z obowiązku wykonania ekspertyzy zwolnione są:

 • Przemysłowe magazyny energii, gdy moc magazynu jest mniejsza niż 2MW.
 • Farmy fotowoltaiczne z magazynem energii, gdy moc magazynu + moc instalacji pv jest mniejsza niż 2MW.
 • Gdy łączna moc magazynu i instalacji pv nie przekracza 5MW i znajduje się u odbiorcy końcowego, np. Fabryki.

Rzeczoznawca przeciwpożarowy może zatwierdzić projekt, oraz zarządzić zorganizowanie szkoleń i ćwiczeń próbnych dla miejscowej straży pożarnej, gdy inwestycja będzie już zrealizowana.

Decyzja środowiskowa - wydaje ją wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej zwolnione są:

 • Farmy fotowoltaiczne do 1 MW mocy
 • Farmy fotowoltaiczne do 0,5 MW mocy, jeśli ma być zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Koncesja na produkcję energii z odnawialnego źródła energii - jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wedle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z obowiązku uzyskania koncesji zwolnione są farmy fotowoltaiczne o mocy do 1 MW. Potrzebny jest jedynie wpis do rejestru.

Teraz pozostaje zrealizowanie inwestycji i rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii.

Etapy realizacji inwestycji w farmę fotowoltaiczną to:

 1. Prace ziemne
 2. Montaż modułów pv, inwertera lub inwerterów i przewodów
 3. Fundamenty pod magazyn (opcjonalnie)
 4. Magazyn energii (opcjonalnie)
 5. Adaptacja lub przebudowa rozdzielni NN i SN
 6. Stacje transformatorowe
 7. Utwardzenie terenu, drogi dojazdowe, ogrodzenie
 8. Instalacja alarmowa, monitoring video, sieć informatyczna
 9. Odbiór z inwestorem i z dostawcą energii

Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii wiąże się też ze znalezieniem Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie. W tym celu inwestorzy nawiązują współpracę ze Spółkami Obrotu Energią.

Dlaczego odpowiedni wybór instalatora to kluczowa sprawa?

Spójrz na to, co mówią specjaliści.

"Spośród instalacji poddanych inspekcji przez HelioVoltę, w ponad 70% wykryto poważne problemy ze złączkami (...) Nieprawidłowa instalacja jest częstą przyczyną usterek. Wiele złączek było wystawionych na działanie żywiołów, leżało bezpośrednio na dachu, miało zbyt mocno zgięte przewody, niewłaściwie dokręcone nakrętki i inne problemy".

- PVEL i HelioVolta, “The Ultimate Safety Guide for Solar PV Connectors”

PVEL i Heliovolta od wielu lat zajmują się doradztwem w zakresie ograniczania awarii w farmach fotowoltaicznych.

Niewłaściwy montaż znajduje się na pierwszym miejscu wśród najbardziej kosztownych problemów i na drugim miejscu wśród najczęściej występujących w raporcie “Technical Risks in PV Projects“ przygotowanym przez Solarbankability.

Nic dziwnego, że podczas konferencji zorganizowanej przez NREL PV Reliability 2020 przedstawiciel innego przedsiębiorstwa EXXERGy, napisał w prezentacji:

"Najczęściej defekty są związane z jakością komponentów i montażu".

- EXXERGY podczas konferencji PV Reliability 2020

Z konferencji PV Reliability znamy też poniższą historię dwóch farm fotowoltaicznych z Puerto Rico.

Zestawienie zdjęć dwóch instalacji fotowoltaicznych po sztormie.

Montaż robi różnicę!

Po tym, jak Puerto Rico nawiedził huragan, farma fotowoltaiczna Humacao została niemal całkowicie zniszczona, podczas gdy na farmie fotowoltaicznej Oriana należało wymienić mniej niż 10% modułów.

O różnicy zdecydowała jakość konstrukcji i montażu.

Dlatego jeszcze raz zachęcamy - zatrudnij doświadczoną ekipę montażową.

Najlepsze panele na farmy fotowoltaiczne

W jaką markę paneli warto zainwestować? Przy dużych instalacjach radzimy kierować się oceną opłacalności z poniższego rankingu:

Producent Wynik Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie z firm w powyższym zestawieniu są godne polecenia.

Rozważ inwestycję w panele szkło-szkło, ponieważ są bardziej odporne na mikropęknięcia, a ich gwarancja mocy trwa 30 lat, a nie 25.

Jakie jeszcze rozwiązania dotyczące paneli fotowoltaicznych mogą zwiększyć zyski z elektrowni słonecznej?

Farma na trackerach

Elektrownia słoneczna na klasycznej nieruchomej konstrukcji to najtańsza i najbardziej opłacalna opcja. W niektórych przypadkach jednak inwestorzy decydują się na inne rozwiązania, w celu bardziej efektywnego wykorzystania danej powierzchni.

Dlaczego układy nadążne są warte rozważenia?

 • Tego typu instalacje mają ogólnie wyższą produkcję, w szczególności rano i wieczorem, gdy ceny sprzedaży energii są wyższe

Jakie są wady takich systemów?

 • Wyższe koszty konserwacji i utrzymania
farma fotowoltaiczna z systemem nadążnym

Farma fotowoltaiczna z jednoosiowym systemem nadążnym w systemie NEXTracker

Panele bifacial

Bardzo dobrym pomysłem jest zainwestowanie w panele fotowoltaiczne dwustronne. Istnieje szereg badań wskazujących na większe uzyski z tego typu paneli, przy porównywalnej cenie:

 • W badaniach PVEL 2021 tylko moduły dwustronne otrzymały wyróżnienia TOP PERFORMER za potencjalny uzysk wyliczany prze PVsyst.
 • Według NREL moduły dwustronne zamontowane na trackerze jednoosiowym są o 6-9% bardziej wydajne od analogicznej instalacji z modułami jednostronnymi.

W celu zmaksymalizowania zysków z elektrowni słonecznej z panelami bifacial trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak podłoże, ilość rzędów i odległości między rzędami itp.

Najlepsze inwertery dla elektrowni słonecznych

Inwestor ma do wyboru:

 • System scentralizowany z jednym falownikiem centralnym
 • System zdecentralizowany z wieloma falownikami łańcuchowymi (szeregowymi / stringowymi)

Każde z tych rozwiązań na swoje wady i zalety:

Zalety falownika centralnego

 • Niższa cena zł/kW
 • Niższa cena stacji NN/NS
 • Niższe koszty okablowania po stronie AC

Zalety inwerterów szeregowych

 • Niższe koszty serwisu i łatwiejsza wymiana
 • Łatwiejsza instalacja
 • Łatwiejsze w projektowaniu
 • Niższy koszt kabli po stronie DC
 • Bardziej wydajne na nierównym terenie

W przypadku montażu na nierównym, pochyłym terenie warto zdecydować się na system zdecentralizowany, gdyż nawet małe różnice w pochyleniu modułów PV w poszczególnych częściach farmy obniżałoby wydajność pracy całej elektrowni.

Oto polecane przez nas marki falowników:

Producent Wynik Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie z firm w powyższym zestawieniu są godne polecenia.

Zachęcamy też do sprawdzenia testów inwerterów przeprowadzanych przez PVEL w 2019 roku.

Bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne

Dzielenie jednej inwestycji pomiędzy kilku wykonawców jest niekorzystne, ponieważ gdy coś idzie nie tak, utrudnia to określenie, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za problem. Praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie budowy jednemu przedsiębiorstwu, które od początku do końca ją zrealizuje.

Współpracujemy z najlepszymi instalatorami w Polsce. Wypełnij prośbę o bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne , a kilka wiodących firm instalatorskich z Polski wkrótce się z Tobą skontaktuje. Współpracujemy z wieloma instalatorami w Polsce, między innymi z solidnymi przedsiębiorstwami z dużym doświadczeniem w stawianiu farm fotowoltaicznych. Ręczymy za ich rzetelność.

Jest to bezpłatne i niezobowiązujące. Chcemy, żeby inwestor mógł porównać oferty od trzech godnych zaufania wykonawców, którzy mają realne doświadczenie w instalacjach przemysłowych. Na tej podstawie będziesz mógł podjąć najlepszą decyzję.

Chcesz znaleźć generalnego wykonawcę do budowę farmy fotowoltaicznej?

Prawidłowa instalacja to podstawa trwałości. Możemy skontaktować Cię z kilkoma dobrymi firmami instalacyjnymi, tak byś mógł wybrać najlepszą ofertę.

Źródła:

 1. mgr inż. Ryszard Ciuła, mgr inż. Dorota Gręda, inż. Klaudia Kania, mgr. inż. Agnieszka Skomorowska, mgr. Agata Walczak, Raport fotowoltaiki w Polsce 2021, wydany przez Instytut Energii Odnawialnej.
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.
 4. Chris Deline, Silvana Ayala Peláez, Bill Marion, Bill Sekulic, Michael Woodhouse, and Josh Stein (Sandia National Labs), Bifacial PV System Performance: Separating Fact from Fiction, opublikowane przez NREL
 5. Raport Miesięczny TGE z czerwca 2021
 6. Raport Miesięczny TGE z marca 2022
 7. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2021 w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2021
 8. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2021
 9. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2021

Specjalne podziękowania dla pani Aleksandry Radwańskiej i pana Michała Bieleckiego za wkład w rozwój tekstu.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 7 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 12 min

Czytaj dalej arrow