COVID-19: Czy to dobry czas na inwestycję w fotowoltaikę?

Farma fotowoltaiczna 2020 - zyskowna inwestycja

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest obecnie obarczona ryzykiem mniejszym, niż kiedykolwiek wcześniej. Polska zobowiązana jest do 2020 zwiększyć ilość OZE w miksie energetycznym do 15%. Prawdopodobnie rząd będzie prosił o przełożenie tego terminu, czego rezultatem będzie presja polityczna na budowę farm również w kolejnych latach. W perspektywie mamy też nieustanny wzrost cen energii. Banki coraz chętniej finansują takie przedsięwzięcia, a postęp techniczny umożliwia tańsze stawianie lepszych instalacji.

Słowem, sytuacja dla inwestorów nigdy nie była lepsza.

Artykuł omawia realia sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych wraz z perspektywami na najbliższą aukcję. Zawiera też symulację zysków farmy fotowoltaicznej.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

Prawie płaski

Normalnie nachylony

Bardzo nachylony

Koszt farmy w 2020

Ile kosztuje 1MW farma fotowoltaiczna w 2020 roku? Według wyliczeń ministerstwa średnia cena wyniesie 3 100 000 PLN. Według IEO spadnie ona poniżej 3 milionów . Deweloperzy mówią o średniej cenie na poziomie 2,5 miliona za 1MW. Z kolei od jednego przedstawiciela uzyskaliśmy orientacyjną cenę 2 200 000 PLN za 1MW instalację. Poniższą symulację przygotowaliśmy na podstawie tej ostatniej propozycji i prognozowanych z niej zysków.

Symulacja zysków

Poniżej widzimy symulację zysków, które umożliwia założona w 2020 farma fotowoltaiczna. Cena sprzedaży prądu przez 15 lat jest równa cenie wynegocjowanej podczas aukcji, a po tym okresie jest równa hurtowej cenie sprzedaży energii. Szersze omówienie tego tematu znajduje się w następnym podtytule.

Założenia:

 • Koszt netto: 2,2 mln PLN
 • Wielkość instalacji: 0,99MW
 • Roczne koszty: 65 tys. PLN
 • Wydajność: 999MWh z 0,99MW elektrowni rocznie przy sprawności 100%
 • Cena sprzedaży prądu z aukcji OZE: 340 PLN/MWh
 • Strata wydajności: 0,5% rocznie zaczynając od 97%
 • Po 15 latach sprzedaż prądu po cenach rynkowych według szacunku `MEW31
alt-here

Więcej o instalacji:

 • Panele fotowoltaiczne: ZXP6-TD60-280W produkcji ZNShine; typu glass-glass , co wydłuża maksymalny skuteczny czas eksploatacji do 30 lat i zwiększa wytrzymałość mechaniczną na obciążenia statyczne (śnieg) i dynamiczne (wiatr); Gwarancja na produkt: 10 lat. Gwarancja na uzysk: 30 lat.
 • Falowniki: SG125HV-20 w systemie 1500 VDC; 5 lat gwarancji z możliwością przedłużenia.
 • System 1500 VDC, co zmniejsza straty przesyłowe o 1,5-3%, zmniejsza ceny falowników oraz ogranicza ilość sprzętu nawet o 30%.
 • Zaufanie banków do producenta paneli: według Bloomberg ZNShine znajduje się na 4 miejscu na świecie spośród projektów finansowanych z kredytów terminowych po 1 lipca 2016 roku.

Farma fotowoltaiczna w ciągu 30 lat przyniesie 4,5 - 5 milionów złotych zysku. Składa się z paneli słonecznych dobrej jakości od wiodącego producenta, co sprawia, że inwestycja jest właściwie zabezpieczona.

Jak jednak ustalana jest cena sprzedaży prądu? Dzieje się to w ramach systemu aukcyjnego.

Sprzedaż prądu w systemie aukcyjnym

W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po cenie wyższej od ceny rynkowej (tj. od ceny, po której energię sprzedają zwykłe elektrownie), dzięki czemu inwestycje w OZE będą konkurencyjne. Ten model sprzedaży energii został wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. System aukcyjny udowodnił swoją wyższość nad "zielonymi certyfikatami", co widać po wzroście mocy przyłączonych instalacji.

Aukcje energii pilotuje Urząd Regulacji Energetyki, a ich dokładny przebieg opisuje Regulamin Aukcji.

Gdy inwestor zgłosi swoją propozycję, nie może jej zmienić w trakcie aukcji. Aukcja OZE nie jest więc aukcją w ścisłym sensie tego słowa, a konkursem ofert. W jaki sposób wybierane są najlepsze oferty?

Farma fotowoltaiczna w zimie

Farma fotowoltaiczna pracuje również zimą!

Ceny referencyjne i możliwe średnie ceny sprzedaży

Rząd kontroluje wysokość przyjmowanych ofert, między innymi za pomocą poniższych narzędzi i przepisów:

 • Ustala ceny maksymalne za sprzedaż 1 MWh, które inwestorzy mogą przedstawić w propozycji podczas danej aukcji OZE, zwane cenami referencyjnymi.
 • Ustala maksymalną ilość energii do zakupienia w danym koszyku oraz maksymalną wartość tejże.
 • Automatycznie odrzuca 20% najdroższych ofert.

Jak wygląda sytuacja przed kolejną aukcją?

 • Ceny referencyjne 2019 dla farm fotowoltaicznych (max. propozycji inwestora):
  • 370 PLN/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 350 PLN/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Przewidywana średnia cena sprzedaży energii elektycznej w aukcji 2019:
  • 340 PLN/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 330 PLN/MWh dla instalacji powyżej 1MW

Ceny odkupu podlegają indeksacji o inflację. Sprawdź bardziej szczegółowe informacje o aukcji OZE 2019 .

Aukcje OZE - opłacalność na tle wzrostu cen sprzedaży energii

Wsparcie trwa maksymalnie 15 lat od dnia sprzedaży, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2035 roku. Dla inwestora powinno oznaczać to 15 lat sprzedaży prądu po cenach wyższych niż rynkowe. Ze względu jednak na gwałtowny wzrost cen energii sprawa się komplikuje.

Inwestor po wygranej aukcji jest zobowiązany do sprzedaży prądu przez 15 lat po niezmienionej cenie. Wedle symulacji IEO cena sprzedaży energii czynnej wzrośnie nawet o 40-60% w ciągu najbliższych 25 lat. Najbardziej gwałtowny wzrost już się zaczął i potrwa jeszcze przez około 10 lat.

Dodatnie saldo nie będzie rozliczane na korzyść inwestora w przypadku, gdy regularna cena hurtowej sprzedaży prądu na stałe przerośnie cenę sprzedaży z aukcji. Instytut Energii Odnawialnej skomentował sytuację następująco:

Warto wiedzieć

"Może to doprowadzić do sytuacji, w której wytwórca odnotowywałby wyższe przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na zasadach czysto rynkowych z wyłączeniem systemu wsparcia, niż biorąc udział w systemie aukcyjnym".

Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce 2018

Rozwiązaniem problemu jest złożenie odpowiednio wysokiej oferty. Według IEO inwestor, którego instalacja miałaby rozpocząć działanie w 2020 roku, nie powinien schodzić poniżej 296 PLN/MWh, jeśli chce uniknąć tego zjawiska. Przewidywane kształtowanie się cen hurtowej sprzedaży energii elektrycznej przedstawiono na powyższej symulacji .

Najlepsze marki paneli na farmy fotowoltaiczne

W jaką markę paneli warto zainwestować? Przy dużych instalacjach radzimy kierować się oceną opłacalności z poniższego rankingu:

Producent Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność Wynik

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie powyższe marki uważamy za dobry wybór. Jeśli nie lubisz ryzyka, kieruj się tą listą.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzmy sobie na najczęściej zadawane pytania, poza tymi, na które odpowiedź znajduje się powyżej.

 • Na jakim guncie można stawiać farmę fotowoltaiczną?
  Farmy fotowoltaiczne można stawiać na gruncie o klasie IV lub gorszym. Farma powinna znajdować się w pobliżu głównego punktu zasilania, bo inaczej oznacza to duże dodatkowe koszty.
 • Jaka powierzchnia jest potrzebna pod farmę fotowoltaiczną?
  Pod farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW trzeba przeznaczyć obszar o powierzchni ok. 2 ha.
 • Jaka odległość od zabudowań jest wymagana?
  Przepisy tego nie określają. Czynnikiem uciążliwym jest głośno pracujący inwerter. Wiodący w kraju deweloperzy jako dobrą praktykę przyjęli odległość ok. 100 metrów od domów mieszkalnych.
 • Czy za farmę fotowoltaiczną płaci się podatek od nieruchomości?
  Interpretacja prawa nie jest tutaj jednolita. Od gruntu trzeba płacić podatek od nieruchomości, jednak co wchodzi w skład "budynku", od którego wartości zależy opodatkowanie? Większość organów podatkowych uznaje, że kable, fundamenty i infrastruktura towarzysząca, natomiast same panele fotowoltaiczne - nie.

Farma na trackerach

Farma fotowoltaiczna na klasycznej nieruchomej konstrukcji to najtańsza i najbardziej opłacalna opcja. W niektórych przypadkach jednak inwestorzy decydują się na inne rozwiązania, w celu bardziej efektywnego wykorzystania danej powierzchni.

Trackery to układy regulacji nadążnej, które zwracają panele fotowoltaiczne zawsze pełnym obliczem w stronę Słońca. Dzięki temu zwiększają uzyski nawet do 30%. Mimo spadku cen są wciąż dość drogie, stąd w Polsce nie korzysta się z takich rozwiązań, a największe farmy na trackerach nie mogą się równać w skali ze standardowymi elektrowniami fotowoltaicznymi.

farma fotowoltaiczna z systemem nadążnym

Farma fotowoltaiczna z jednoosiowym systemem nadążnym w systemie NEXTracker

Bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne

Dzielenie jednej inwestycji pomiędzy kilku wykonawców jest niekorzystne, ponieważ gdy coś idzie nie tak, utrudnia to określenie, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za problem. Praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie budowy jednemu przedsiębiorstwu, które od początku do końca ją zrealizuje.

Współpracujemy z najlepszymi instalatorami w Polsce. Wypełnij prośbę o bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne , a kilka wiodących firm instalatorskich z Polski wkrótce się z Tobą skontaktuje. Współpracujemy z wieloma instalatorami w Polsce, między innymi z solidnymi przedsiębiorstwami z dużym doświadczeniem w stawianiu farm fotowoltaicznych. Ręczymy za ich rzetelność.

Jest to bezpłatne i niezobowiązujące. Chcemy, żeby inwestor mógł porównać oferty od trzech godnych zaufania wykonawców, którzy mają realne doświadczenie w instalacjach przemysłowych. Na tej podstawie będziesz mógł podjąć najlepszą decyzję.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

Prawie płaski

Normalnie nachylony

Bardzo nachylony

Dlaczego odpowiedni wybór instalatora to kluczowa sprawa?

Farma fotowoltaiczna to wieloletnia inwestycja, która wymaga zamontowania dobrych paneli na solidnej konstrukcji przez właściwych ludzi. Stosunkowo nieskomplikowanym elementem, który jednak sprawia zaskakująco dużo problemów, jest konstrukcja pod panele. Niewłaściwie zabezpieczone metalowe elementy, stojące w trawie, są atakowane przez korozję. Inne systemy, choć początkowo niedrogie, wymagają częstych, kosztownych przeglądów. Takie problemy wynikają najprawdopodobniej z chęci przedstawienia jak najtańszej oferty, celem pozyskania inwestora. Dobry instalator nie oszczędza na konstrukcji i nie proponuje tanich i niegodnych zaufania rozwiązań.

Mówiliśmy, że panele fotowoltaiczne powinny działać 25 lat (lub 30 w przypadku paneli podwójnie przeszklonych), czyli tyle, ile wynosi gwarancja na uzysk. Jednak gwarancja uzysku nie obejmuje usterek paneli fotowoltaicznych, mikropęknięć, hot-spotów i innych problemów, które mogą wystąpić po kilkunastu latach pracy. Przed taki mi problemami zabezpiecza gwarancja na produkt, która jednak trwa zaledwie 10 lat. Jak więc upewnić się, że panele słoneczne będą pracować jak najdłużej? Źródłem wielu późniejszych usterek jest niedbały montaż paneli przez niewłaściwie przeszkolonych ludzi pracujących w pośpiechu. To również pokazuje, jak istotną sprawą jest nawiązanie współpracy z właściwym wykonawcą.

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk Redaktor fotowoltaikaonline.pl

Pasjonuje się sprytnymi sposobami pozyskiwania zielonej energii. W wolnych chwilach uczy się chińskiego.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Oszczędź do 30% na fotowoltaice!

Wypełnij krótki formularz i otrzymaj oferty od sprawdzonych firm

 • Do 3 darmowych wycen
 • Oferty od doświadczonych firm
 • Firmy z oceną min. 4.5/5
Porównaj oferty

Darmowe oferty od najlepszych w branży!

Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone