Menu

Farma fotowoltaiczna 2021 - zyskowna inwestycja

W tym artykule podpowiadamy opłacalne rozwiązania dla inwestorów w farmy fotowoltaiczne. Pokazujemy etapy planowania i budowy oraz oferujemy pomoc na kilku z nich. Jest tutaj też symulacja zysków z farmy fotowoltaicznej.

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 28/07/2021

Czas lektury: 17 min

Polska w zgodzie z polityką Unii Europejskiej przyjęła cel zwiększyć ilość OZE w miksie energetycznym do 23% do 2030 roku. Plan zakładał osiągnięcie celu pośredniego w wysokości 15% do końca roku 2020. Już wiadomo, że tego celu nie udało się osiągnąć, zatem rząd będzie podejmował kolejne kroki, by wspierać rozwój fotowoltaiki. Cena sprzedaży prądu TGeBase w czerwcu 2021 była najwyższa w historii5. A postęp techniczny sprawia, że fotowoltaika jest coraz bardziej wydajna.

Słowem, sytuacja dla inwestorów nigdy nie była lepsza.

Masz działkę nadającą się na instalację fotowoltaiczną?

Możesz wydzierżawić swoją działkę i zarobić do 15 tys zł z jednego hektara rocznie. Skontaktuj się z nami, a skontaktujemy Cię ze specjalistami, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces. Nie musisz angażować swoich środków!

Newsy - lipiec 2021

Ceny TGeBase są historycznie wysokie i sporo wyższe od wygranych ofert z aukcji OZE. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy z wirtualną elektrownią.

Porównanie cen sprzedaży z giełdy z dnia następnego z czerwca z wygranymi cenami z aukcji OZE.

Historycznie wysokie ceny sprzedaży z giełdy dnia następnego z czerwca 2021 i niskie ceny wygranych aukcji OZE.

Newsy - czerwiec 2021

W niedawnej nowelizacji ustawy o OZE wydłużono działanie programu o kolejnych 5 lat, stąd wiemy, że aukcje będą odbywać się co najmniej do 2027 roku. Harmonogram aukcji nie ma być ogłaszany z roku na rok, tylko na 6 lat do przodu. Na dodatek zniesiono obowiązek uzyskania koncesji URE dla farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. Potrzebny jest jedynie wpis do rejestru wytwórców energii elektrycznej. Ponadto wolnostojące farmy fotowoltaiczne do 500 kWp są zwolnione z obowiązku uwzględnienia ich w miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP), a elektrownie fotowoltaiczne na dachach budynków przemysłowych są z tego obowiązku całkowicie zwolnione.

Koszt farmy w 2021

Ile kosztuje 1MW farma fotowoltaiczna w 2021 roku? Średni koszt według raportu Instytutu Energii Odnawialnej to:

 • Dla małych instalacji 50-500 kWp - 3,51 mln zł / MWp
 • Dla farm fotowoltaicznych mniejszych niż 1 MWp - 2,63 mln zł / MWp
 • Dla farm fotowoltaicznych większych niż 1 MWp - 2,05 mln zł / MWp

Symulacja zysków

Poniżej widzimy symulację zysków, które umożliwia założona w 2020 farma fotowoltaiczna. Cena sprzedaży prądu przez 15 lat jest równa cenie wynegocjowanej podczas aukcji, a po tym okresie jest równa hurtowej cenie sprzedaży energii. Szersze omówienie tego tematu znajduje się w następnym podtytule.

Założenia:

 • Koszt netto: 2,2 mln PLN
 • Wielkość instalacji: 0,99MW
 • Roczne koszty: 70 tys. PLN
 • Wydajność: 999MWh z 0,99MW elektrowni rocznie w pierwszym roku
 • Cena sprzedaży prądu z aukcji OZE: 290 PLN/MWh
 • Strata wydajności: 0,5% rocznie zaczynając od 97%
 • Po 15 latach od wygrania aukcji sprzedaż prądu po cenach rynkowych według szacunku `MEW31
 • Aukcja wygrana pod koniec 2020 roku, farma oddana do użytku pod koniec 2021 roku.
Elektrownia słoneczna - symulacja zysków 2020. Wliczono aukcje oze 2020 oraz przewidywane ceny prądu.

Więcej o instalacji:

 • Panele fotowoltaiczne: ZXP6-TD60-280W produkcji ZNShine; typu glass-glass , co wydłuża maksymalny skuteczny czas eksploatacji do 30 lat i zwiększa wytrzymałość mechaniczną na obciążenia statyczne (śnieg) i dynamiczne (wiatr); Gwarancja na produkt: 12 lat. Gwarancja na uzysk: 30 lat.
 • Falowniki: SG125HV-20 w systemie 1500 VDC; 5 lat gwarancji z możliwością przedłużenia.
 • System 1500 VDC, co zmniejsza straty przesyłowe o 1,5-3%, zmniejsza ceny falowników oraz ogranicza ilość sprzętu nawet o 30%.
 • Zaufanie banków do producenta paneli: według Bloomberg ZNShine znajduje się na 4 miejscu na świecie spośród projektów finansowanych z kredytów terminowych po 1 lipca 2016 roku.

Farma fotowoltaiczna w ciągu 30 lat przyniesie 4,5 - 5 milionów złotych zysku. Składa się z paneli słonecznych dobrej jakości od wiodącego producenta, co sprawia, że inwestycja jest właściwie zabezpieczona.

Jak jednak ustalana jest cena sprzedaży prądu? Dzieje się to w ramach systemu aukcyjnego.

Sprzedaż prądu w systemie aukcyjnym

W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po cenie wyższej od ceny rynkowej ustalonej cenie (spójrz na news z lipca 2021 na początku strony) przez 15 lat. Stabilny i długi kontrakt sprawia, że łatwo jest uzyskać kredyt instytucji finansowych. Ten model sprzedaży energii został wprowadzony ustawą z 20 lutego 2015 roku o OZE. Aukcje będą odbywać się co najmniej do 2027 roku i w tym roku powinniśmy poznać cały harmonogram aukcji na 6 kolejnych lat.

Aukcje energii pilotuje Urząd Regulacji Energetyki, a ich dokładny przebieg opisuje Regulamin Aukcji.

W praktyce, by móc skutecznie wziąć udział w aukcji OZE należy posiadać nadającą się działkę, warunki przyłączenia do sieci, a także pozwolenie na budowę.

Gdy inwestor zgłosi swoją propozycję, nie może jej zmienić w trakcie aukcji. Aukcja OZE nie jest więc aukcją w ścisłym sensie tego słowa, a konkursem ofert. W jaki sposób wybierane są najlepsze oferty?

Farma fotowoltaiczna w zimie

Elektrownia słoneczna pracuje również zimą!

Ceny referencyjne i możliwe średnie ceny sprzedaży

Rząd kontroluje wysokość przyjmowanych ofert, między innymi za pomocą poniższych narzędzi i przepisów:

 • Ustala ceny maksymalne za sprzedaż 1 MWh, które inwestorzy mogą przedstawić w propozycji podczas danej aukcji OZE, zwane cenami referencyjnymi.
 • Ustala maksymalną ilość energii do zakupienia w danym koszyku oraz maksymalną wartość tejże.
 • Automatycznie odrzuca 20% najdroższych ofert.

Jak przebiegły aukcje w 2021 roku?

 • Ceny referencyjne 2021 dla farm fotowoltaicznych (max. propozycji inwestora) wynosiły:
  • 340 PLN/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 320 PLN/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Zakres cen, po jakiej energia została sprzedana:
  • 207,00-253,37 PLN/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 179,00-242,98 PLN/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Konkurencja - ilość ofert wygranych / ilość wszystkich ofert:
  • 1016 / 1264 dla instalacji poniżej 1MW
  • 91 / 111 dla instalacji powyżej 1MW

Ze względu na dużą konkurencyjność ofert poniżej 1MW, ceny z tego koszyka są niewiele wyższe od cen z koszyka powyżej 1MW.

 • Ceny referencyjne 2022 nie zostały jeszcze ogłoszone

Ceny odkupu podlegają indeksacji o inflację.

Harmonogram aukcji OZE

W 2021 roku aukcje dotyczące fotowoltaiki odbyły się według Informacji Prezesa URE nr 24/2021:

 • 08.06.2021 - Fotowoltaika i wiatr na lądzie powyżej 1 MWp
 • 11.06.2021 - Fotowoltaika i wiatr na lądzie poniżej 1 MWp

Czas lektury 3 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 5 min

Czytaj dalej arrow

Aukcje OZE - opłacalność

Zapewne zależy Ci, by zabezpieczyć finansowanie inwestycji i zdobyć gwarancję przychodów na najbliższe 15 lat. To największe zalety uczestniczenia w aukcji. Jednak z roku na rok aukcje tracą nieco na atrakcyjności. Mają na to wpływ trzy trendy.

Spadające ceny sprzedaży - Jeszcze dwa lata temu można było zabezpieczyć na aukcji cenę ok. 300 PLN/MWh. Teraz jest to niemożliwe i wszystko wskazuje, że ten trend się utrzyma.

Rosnąca konkurencja - W roku 2021 fotowoltaika całkowicie zawojowała koszyk instalacji zarówno do 1MW, jak i powyżej 1MW. Uczestników w aukcji przybywa z każdym rokiem.

Wzrost cen sprzedaży energii - Wsparcie trwa maksymalnie 15 lat od dnia sprzedaży, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2035 roku. Dla inwestora powinno oznaczać to 15 lat sprzedaży prądu po cenach wyższych niż rynkowe. Ze względu jednak na gwałtowny wzrost cen energii sprawa się komplikuje.

Inwestor po wygranej aukcji jest zobowiązany do sprzedaży prądu przez 15 lat po niezmienionej cenie. Wedle symulacji IEO cena sprzedaży energii czynnej wzrośnie nawet o 40-60% w ciągu najbliższych 20 lat. Najbardziej gwałtowny wzrost już się zaczął i potrwa jeszcze przez około 10 lat.

Dodatnie saldo nie będzie rozliczane na korzyść inwestora w przypadku, gdy regularna cena hurtowej sprzedaży prądu na stałe przerośnie cenę sprzedaży z aukcji.

W efekcie na rynku można sprzedać energię po cenie znacząco wyższej (~100 zł/MWh) niż w systemie aukcyjnym. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem może okazać się nawiązanie umowy z wirtualną elektrownią.

Wirtualna elektrownia może znacząco poprawić zwrot inwestycji

Każdy wytwórca, którego moc instalacji przekracza 500 kW, musi znaleźć firmę lub konsorcjum firm, które zechcą odkupić od niego energię elektryczną po cenie co najmniej TGeBase, albo obsłużą umowę PPA i jednocześnie przejmą obowiązki Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie dla danej instalacji.

Wirtualna elektrownia (VPP - Virtual Power Plant) może zająć się sprzedażą energii wyprodukowanej przez Twoją farmę fotowoltaicznną na polskim rynku hurtowym (Towarowej Giełdzie Energii, TGE) lub europejskich giełdach energii albo sprzeda ją do odbiorców końcowych. Oprócz tego może zaoferować dodatkowe usługi, takie jak handel gwarancjami pochodzenia, zarządzanie rozliczeniami z Zarządcą Rozliczeń S.A. i inne.

Te dodatkowe usługi, a nawet technologia, na której bazuje nasza potencjalna spółka obrotu może znacząco poprawić ROI.

Wirtualna elektrownia + system aukcyjny

Wytwórcy decydujący się na udział w systemie aukcyjnym, mogą zadeklarować nieco niższy wolumen aukcyjny niż instalacja faktycznie jest w stanie wygenerować. W ten sposób kupują sobie finansowy spokój, dostają korzystne warunki kredytowania od instytucji finansowych, zabezpieczają fundusze na spłacenie CAPEXu, ale zyskują możliwość sprzedawania nadwyżki produkcyjnej po cenach (w 2021 roku) znacząco (ok. 100 zł/MWh) wyższych niż ceny aukcyjne. Ta strategia prawdopodobnie będzie opłacać się jeszcze przez najbliższe 3-4 lata.

Podpisanie cPPA i vPPA jako alternatywa wobec udziału w aukcji

Drugim sposobem jest znalezienie alternatywy do systemu aukcyjnego, czyli innego sposobu gwarantującego przychody w ciągu najbliższych 5-15 lat. Taką drogą mogą być umowy typu cPPa lub vPPA:

 • cPPA (corporate Power Purchase Agreement) to długoterminowy kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorcy końcowego.
 • vPPA (virtual Power Purchase Agreement) to długoterminowy kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej do firmy zajmującej się handlem energią.

Przewagą takich umów jest najczęściej to, że wytwórca jest w stanie „wyciągnąć” wyższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, jednak kontrakt taki rzadko podpisywany jest aż na 15 lat. Częściej odbiorcy i spółki obrotu nie chcą ponosić aż takiego ryzyka finansowego związanego ze zmianą ceny i oferują konkrakty krótsze, na 5-10 lat, co nie zapewnia pełnego zabezpieczenia finansowania projektu i możliwości zaciągnięcia kredytu.

Jak w rzeczywistości operują wirtualne elektrownie w Polsce? Czy VPP może być alternatywą dla systemu aukcyjnego?

O komentarz poprosiliśmy panią Aleksandrę Radwańską, kierowniczkę ds. międzynarodowego rozwoju działalności Next Kraftwerke. Odpowiedziała:

"Przede wszystkim, wirtualna elektrownia to nie tylko model biznesowy, ale technologia używana przez firmy znajmujące się handlem energią, więc nie traktowałabym powyższego pytania jako albo.. albo.. Firma Next Kraftwerke przez ostatnie kilka lat świadczyła usługi komplementarne do systemu aukcyjnego organizowanego przez państwo. To znaczy, że świadczyliśmy usługi odkupu energii elektrycznej po cenie TGeBase, byliśmy Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie, prognozowaliśmy energię z danej instalacji i w imieniu klientów prowadziliśmy rozliczenie z Z R S.A., które wypłacało różnicę pomiędzy indeksem TGeBase a ceną aukcyjną danego wytwórcy. W rezultacie, wytwórca miał zagwarantowany przychód, a nawet dostawał premię od Next Kraftwerke, związaną z korzystną strukturą profilu PV (ceny na giełdzie nadal są wyższe w ciągu dnia, czyli kiedy działają instalacje fotowoltaiczne).

W tym roku widzimy, że uczestnictwo w systemie aukcyjnym nie jest już tak korzystne ze względu na bardzo wysokie ceny za emisje CO2, windujące ceny hurtowe energii, które przekładają się na wysoki indeks TGeBase. Cena TGeBase jest wyższa niż osiągane w 2021 roku ceny aukcyjne. Zwycięzkie oferty 207,00-253,37 zł/MWh są mocno poniżej średniej TGeBase w pierwszej połowie 2021 roku (~272 zł/MWh).

Wirtualna elektrownia kontra system aukcyjny

Zwycięzkie oferty 207,00-253,37 zł/MWh są mocno poniżej średniej TGeBase w pierwszej połowie 2021 roku (~272 zł/MWh)

Zakładając, że w krótkim horyzoncie czasowym (do 4 lat, czyli kiedy instalacje będą wchodziły do systemu i pierwsze lata produkowały energię), ceny energii w Polsce nie ulegną drastycznej zmianie, wytwórcy pozostający w systemie aukcyjnym będą musieli do tego interesu solidnie dopłacać, bo aż ~19-65 zł/MWh.

Odpowiadając na potrzeby rynku i wykorzystując coraz większą popularność umów typu cPPA i vPPA, Next Kraftwerke zdecydowało się również oferować wieloletnie kontrakty na odkup energii o nieco innej konstrukcji niż system aukcyjny.

Obecnie oferujemy wytwórcom kontrakty na wyższą cenę niż aukcyjna, jednak na nieco krótszy czas. Należy mieć na uwadze, że w systemie aukcyjnym gwarantem przychodu jest państwo polskie, które ma większe zaplecze finansowe i może podjąć większe ryzyko finansowe niż prywatna firma. Jednak oferowana przez nas konstrukcja przychodów pozwala na szybsze zrekompensowanie kosztów poniesionych na inwestycję, a więc skracanie okresu zwrotu z inwestycji".

Oferty od wirtualnych elektrowni

Jeśli chcesz zwiększyć ROI swojej inwestycji poprzez współpracę z wirtualnymi elektrowniami, napisz do nas. Skontaktujemy Cię z przodującymi graczami na rynku.

Najlepsze panele na farmy fotowoltaiczne

W jaką markę paneli warto zainwestować? Przy dużych instalacjach radzimy kierować się oceną opłacalności z poniższego rankingu:

Producent Wynik Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie z firm w powyższym zestawieniu są godne polecenia.

Farma na trackerach

Elektrownia słoneczna na klasycznej nieruchomej konstrukcji to najtańsza i najbardziej opłacalna opcja. W niektórych przypadkach jednak inwestorzy decydują się na inne rozwiązania, w celu bardziej efektywnego wykorzystania danej powierzchni.

Trackery to układy regulacji nadążnej, które zwracają panele fotowoltaiczne zawsze pełnym obliczem w stronę Słońca. Dzięki temu zwiększają uzyski nawet do 30%. Mimo spadku cen są wciąż dość drogie, stąd w Polsce nie korzysta się z takich rozwiązań, a największe farmy na trackerach nie mogą się równać w skali ze standardowymi elektrowniami fotowoltaicznymi.

farma fotowoltaiczna z systemem nadążnym

Farma fotowoltaiczna z jednoosiowym systemem nadążnym w systemie NEXTracker

Panele bifacial

Bardzo dobrym pomysłem jest zainwestowanie w panele fotowoltaiczne dwustronne. Istnieje szereg badań wskazujących na większe uzyski z tego typu paneli, przy porównywalnej cenie:

 • W badaniach PVEL 2021 tylko moduły dwustronne otrzymały wyróżnienia TOP PERFORMER za potencjalny uzysk wyliczany prze PVsyst.
 • Według NREL moduły dwustronne zamontowane na trackerze jednoosiowym są o 6-9% bardziej wydajne od analogicznej instalacji z modułami jednostronnymi.

W celu zmaksymalizowania zysków z elektrowni słonecznej z panelami bifacial trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak podłoże, ilość rzędów i odległości między rzędami itp.

Czas lektury 7 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow

Najlepsze falowniki na elektrownie słoneczne

Inwestor ma do wyboru:

 • System scentralizowany z jednym falownikiem centralnym
 • System zdecentralizowany z wieloma falownikami łańcuchowymi (szeregowymi / stringowymi)

Każde z tych rozwiązań na swoje wady i zalety:

Zalety falownika centralnego Zalety inwerterów stringowych
Niższa cena PLN/kW Niższe koszty serwisu i łatwiejsza wymiana
Niższa cena stacji NN/SN Łatwiejsza instalacja
Niższe koszty okablowania po stronie AC Łatwiejsze w projektowaniu
Niższy koszt kabli po stronie DC
Bardziej wydajne na nierównym terenie

W przypadku montażu na nierównym, pochyłym terenie warto zdecydować się na system zdecentralizowany, gdyż nawet małe różnice w pochyleniu modułów PV w poszczególnych częściach farmy obniżałoby wydajność pracy całej elektrowni.

Oto polecane przez nas marki falowników:

Producent Wynik Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie z firm w powyższym zestawieniu są godne polecenia.

Zachęcamy też do sprawdzenia testów inwerterów przeprowadzanych przez PVEL w 2019 roku.

Chcesz znaleźć wykonawcę do budowę farmy fotowoltaicznej?

Prawidłowa instalacja to podstawa trwałości. Możemy skontaktować Cię z kilkoma dobrymi firmami instalacyjnymi, tak byś mógł wybrać najlepszą ofertę.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzmy sobie na najczęściej zadawane pytania, poza tymi, na które odpowiedź znajduje się powyżej.

 • Na jakim guncie można stawiać farmę fotowoltaiczną?
  Farmy fotowoltaiczne można stawiać na gruncie o klasie IV lub gorszym. Farma powinna znajdować się w pobliżu głównego punktu zasilania. Czynnikiem sprzyjającym jest dobra infrastruktura elektroenergetyczna.
 • Jaka powierzchnia jest potrzebna pod farmę fotowoltaiczną?
  Pod farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW trzeba przeznaczyć obszar o powierzchni ok. 2 ha, ale opłaca się budować też mniejsze farmy.
 • Jaka odległość od zabudowań jest wymagana?
  Przepisy tego nie określają. Czynnikiem uciążliwym jest głośno pracujący inwerter. Wiodący w kraju deweloperzy jako dobrą praktykę przyjęli odległość ok. 100 metrów od domów mieszkalnych.
 • Czy za elektrownię słoneczną płaci się podatek od nieruchomości?
  Interpretacja prawa nie jest tutaj jednolita. Od gruntu trzeba płacić podatek od nieruchomości, jednak co wchodzi w skład "budynku", od którego wartości zależy opodatkowanie? Większość organów podatkowych uznaje, że kable, fundamenty i infrastruktura towarzysząca, natomiast same panele fotowoltaiczne - nie.

Bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne

Dzielenie jednej inwestycji pomiędzy kilku wykonawców jest niekorzystne, ponieważ gdy coś idzie nie tak, utrudnia to określenie, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za problem. Praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie budowy jednemu przedsiębiorstwu, które od początku do końca ją zrealizuje.

Współpracujemy z najlepszymi instalatorami w Polsce. Wypełnij prośbę o bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne , a kilka wiodących firm instalatorskich z Polski wkrótce się z Tobą skontaktuje. Współpracujemy z wieloma instalatorami w Polsce, między innymi z solidnymi przedsiębiorstwami z dużym doświadczeniem w stawianiu farm fotowoltaicznych. Ręczymy za ich rzetelność.

Jest to bezpłatne i niezobowiązujące. Chcemy, żeby inwestor mógł porównać oferty od trzech godnych zaufania wykonawców, którzy mają realne doświadczenie w instalacjach przemysłowych. Na tej podstawie będziesz mógł podjąć najlepszą decyzję.

Dlaczego odpowiedni wybór instalatora to kluczowa sprawa?

Farma fotowoltaiczna to wieloletnia inwestycja, która wymaga zamontowania dobrych paneli na solidnej konstrukcji przez właściwych ludzi. Stosunkowo nieskomplikowanym elementem, który jednak sprawia zaskakująco dużo problemów, jest konstrukcja pod panele. Niewłaściwie zabezpieczone metalowe elementy, stojące w trawie, są atakowane przez korozję. Inne systemy, choć początkowo niedrogie, wymagają częstych, kosztownych przeglądów. Takie problemy wynikają najprawdopodobniej z chęci przedstawienia jak najtańszej oferty, celem pozyskania inwestora. Dobry instalator nie oszczędza na konstrukcji i nie proponuje tanich i niegodnych zaufania rozwiązań.

Mówiliśmy, że panele fotowoltaiczne powinny działać 25 lat (lub 30 w przypadku paneli podwójnie przeszklonych), czyli tyle, ile wynosi gwarancja na uzysk. Jednak gwarancja uzysku nie obejmuje usterek paneli fotowoltaicznych, mikropęknięć, hot-spotów i innych problemów, które mogą wystąpić po kilkunastu latach pracy. Przed taki mi problemami zabezpiecza gwarancja na produkt, która jednak trwa zaledwie 10 lat. Jak więc upewnić się, że panele słoneczne będą pracować jak najdłużej? Źródłem wielu późniejszych usterek jest niedbały montaż paneli przez niewłaściwie przeszkolonych ludzi pracujących w pośpiechu. To również pokazuje, jak istotną sprawą jest nawiązanie współpracy z właściwym wykonawcą.

Bibliografia i najważniejsze źródła

Dlaczego właściwie miałbyś ufać temu, co mówimy? Bo posługujemy się wiarygodnymi źródłami. Oto niektóre z nich:

 1. mgr inż. Ryszard Ciuła, mgr inż. Dorota Gręda, inż. Klaudia Kania, mgr. inż. Agnieszka Skomorowska, mgr. Agata Walczak, Raport fotowoltaiki w Polsce 2021, wydany przez Instytut Energii Odnawialnej.
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.
 4. Chris Deline, Silvana Ayala Peláez, Bill Marion, Bill Sekulic, Michael Woodhouse, and Josh Stein (Sandia National Labs), Bifacial PV System Performance: Separating Fact from Fiction, opublikowane przez NREL
 5. Raport Miesięczny TGE z czerwca 2021
 6. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2021 w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2021
 7. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 37/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2021
 8. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2021

Specjalne podziękowania dla pani Aleksandry Radwańskiej za wkład w rozwój tekstu.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 5 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 15 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 11 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 15 min

Czytaj dalej arrow