Menu

Farma fotowoltaiczna 2021 - zyskowna inwestycja

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest obecnie obarczona ryzykiem mniejszym, niż kiedykolwiek wcześniej.

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 31/12/2020

Czas lektury: 10 min

Polska zobowiązana jest do 2020 zwiększyć ilość OZE w miksie energetycznym do 15%. Prawdopodobnie rząd będzie prosił o przełożenie tego terminu, czego rezultatem będzie presja polityczna na budowę farm również w kolejnych latach. W perspektywie mamy też nieustanny wzrost cen energii. Banki coraz chętniej finansują takie przedsięwzięcia, a postęp techniczny umożliwia tańsze stawianie lepszych instalacji.

Słowem, sytuacja dla inwestorów nigdy nie była lepsza.

Aktualizacja - grudzień 2020

Dodano informacje z aukcji energii 2020. Zobacz podtytuł "Ceny referencyjne i przewidywane średnie ceny sprzedaży."

Artykuł omawia realia sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych wraz z perspektywami na najbliższą aukcję. Zawiera też symulację zysków farmy fotowoltaicznej.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Koszt farmy w 2020

Ile kosztuje 1MW farma fotowoltaiczna w 2020 roku? Według wyliczeń ministerstwa średnia cena wyniesie 3 100 000 PLN. Według IEO spadnie ona poniżej 3 milionów . Deweloperzy mówią o średniej cenie na poziomie 2,5 miliona za 1MW. Z kolei od jednego przedstawiciela uzyskaliśmy orientacyjną cenę 2 200 000 PLN za 1MW instalację. Poniższą symulację przygotowaliśmy na podstawie tej ostatniej propozycji i prognozowanych z niej zysków.

Symulacja zysków

Poniżej widzimy symulację zysków, które umożliwia założona w 2020 farma fotowoltaiczna. Cena sprzedaży prądu przez 15 lat jest równa cenie wynegocjowanej podczas aukcji, a po tym okresie jest równa hurtowej cenie sprzedaży energii. Szersze omówienie tego tematu znajduje się w następnym podtytule.

Założenia:

 • Koszt netto: 2,2 mln PLN
 • Wielkość instalacji: 0,99MW
 • Roczne koszty: 70 tys. PLN
 • Wydajność: 999MWh z 0,99MW elektrowni rocznie w pierwszym roku
 • Cena sprzedaży prądu z aukcji OZE: 290 PLN/MWh
 • Strata wydajności: 0,5% rocznie zaczynając od 97%
 • Po 15 latach od wygrania aukcji sprzedaż prądu po cenach rynkowych według szacunku `MEW31
 • Aukcja wygrana pod koniec 2020 roku, farma oddana do użytku pod koniec 2021 roku.
Elektrownia słoneczna - symulacja zysków 2020. Wliczono aukcje oze 2020 oraz przewidywane ceny prądu.

Więcej o instalacji:

 • Panele fotowoltaiczne: ZXP6-TD60-280W produkcji ZNShine; typu glass-glass , co wydłuża maksymalny skuteczny czas eksploatacji do 30 lat i zwiększa wytrzymałość mechaniczną na obciążenia statyczne (śnieg) i dynamiczne (wiatr); Gwarancja na produkt: 12 lat. Gwarancja na uzysk: 30 lat.
 • Falowniki: SG125HV-20 w systemie 1500 VDC; 5 lat gwarancji z możliwością przedłużenia.
 • System 1500 VDC, co zmniejsza straty przesyłowe o 1,5-3%, zmniejsza ceny falowników oraz ogranicza ilość sprzętu nawet o 30%.
 • Zaufanie banków do producenta paneli: według Bloomberg ZNShine znajduje się na 4 miejscu na świecie spośród projektów finansowanych z kredytów terminowych po 1 lipca 2016 roku.

Farma fotowoltaiczna w ciągu 30 lat przyniesie 4,5 - 5 milionów złotych zysku. Składa się z paneli słonecznych dobrej jakości od wiodącego producenta, co sprawia, że inwestycja jest właściwie zabezpieczona.

Jak jednak ustalana jest cena sprzedaży prądu? Dzieje się to w ramach systemu aukcyjnego.

Sprzedaż prądu w systemie aukcyjnym

W założeniu systemu aukcyjnego państwo kupuje energię OZE po cenie wyższej od ceny rynkowej (tj. od ceny, po której energię sprzedają zwykłe elektrownie), dzięki czemu inwestycje w OZE będą konkurencyjne. Ten model sprzedaży energii został wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. System aukcyjny udowodnił swoją wyższość nad "zielonymi certyfikatami", co widać po wzroście mocy przyłączonych instalacji.

Aukcje energii pilotuje Urząd Regulacji Energetyki, a ich dokładny przebieg opisuje Regulamin Aukcji.

Gdy inwestor zgłosi swoją propozycję, nie może jej zmienić w trakcie aukcji. Aukcja OZE nie jest więc aukcją w ścisłym sensie tego słowa, a konkursem ofert. W jaki sposób wybierane są najlepsze oferty?

Farma fotowoltaiczna w zimie

Elektrownia słoneczna pracuje również zimą!

Ceny referencyjne i możliwe średnie ceny sprzedaży

Rząd kontroluje wysokość przyjmowanych ofert, między innymi za pomocą poniższych narzędzi i przepisów:

 • Ustala ceny maksymalne za sprzedaż 1 MWh, które inwestorzy mogą przedstawić w propozycji podczas danej aukcji OZE, zwane cenami referencyjnymi.
 • Ustala maksymalną ilość energii do zakupienia w danym koszyku oraz maksymalną wartość tejże.
 • Automatycznie odrzuca 20% najdroższych ofert.

Jak przebiegły aukcje w 2020 roku?

 • Ceny referencyjne 2020 dla farm fotowoltaicznych (max. propozycji inwestora) wynosiły:
  • 360 PLN/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 340 PLN/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Zakres cen, po jakiej energia została sprzedana:
  • 222,87-268,88 PLN/MWh dla instalacji poniżej 1MW
  • 190-249,9 PLN/MWh dla instalacji powyżej 1MW
 • Konkurencja - ilość ofert wygranych / ilość wszystkich ofert:
  • 747 / 1618 dla instalacji poniżej 1MW
  • 96 / 127 dla instalacji powyżej 1MW

Ze względu na dużą konkurencyjność ofert poniżej 1MW, ceny z tego koszyka są niewiele wyższe od cen z koszyka powyżej 1MW.

Nie znamy jeszcze cen referencyjnych dla aukcji w 2021 roku. Będziemy informować o wszelkich szczegółach.

Ceny odkupu podlegają indeksacji o inflację.

Aukcje OZE - opłacalność na tle wzrostu cen sprzedaży energii

Wsparcie trwa maksymalnie 15 lat od dnia sprzedaży, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2035 roku. Dla inwestora powinno oznaczać to 15 lat sprzedaży prądu po cenach wyższych niż rynkowe. Ze względu jednak na gwałtowny wzrost cen energii sprawa się komplikuje.

Inwestor po wygranej aukcji jest zobowiązany do sprzedaży prądu przez 15 lat po niezmienionej cenie. Wedle symulacji IEO cena sprzedaży energii czynnej wzrośnie nawet o 40-60% w ciągu najbliższych 25 lat. Najbardziej gwałtowny wzrost już się zaczął i potrwa jeszcze przez około 10 lat.

Dodatnie saldo nie będzie rozliczane na korzyść inwestora w przypadku, gdy regularna cena hurtowej sprzedaży prądu na stałe przerośnie cenę sprzedaży z aukcji. Instytut Energii Odnawialnej skomentował sytuację następująco:

Warto wiedzieć

"Może to doprowadzić do sytuacji, w której wytwórca odnotowywałby wyższe przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na zasadach czysto rynkowych z wyłączeniem systemu wsparcia, niż biorąc udział w systemie aukcyjnym".

Ze względu na coraz niższe oferty na sprzedaż energii uczestników aukcji, bardzo możliwe, że tego zjawiska nie da się uniknąć. Nie zmienia to faktu, że sprzedaż w systemie aukcyjnym ma duży wpływ stabilizujący oraz w sumie powinna się opłacić. Jeden z możliwych scenariuszy kształtowania się cen sprzedaży prądu oraz związanych z tym zysków elektrowni słonecznej przedstawiono w powyższej symulacji .

Najlepsze panele na farmy fotowoltaiczne

W jaką markę paneli warto zainwestować? Przy dużych instalacjach radzimy kierować się oceną opłacalności z poniższego rankingu:

Producent Wynik Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie z firm w powyższym zestawieniu są godne polecenia.

Farma na trackerach

Elektrownia słoneczna na klasycznej nieruchomej konstrukcji to najtańsza i najbardziej opłacalna opcja. W niektórych przypadkach jednak inwestorzy decydują się na inne rozwiązania, w celu bardziej efektywnego wykorzystania danej powierzchni.

Trackery to układy regulacji nadążnej, które zwracają panele fotowoltaiczne zawsze pełnym obliczem w stronę Słońca. Dzięki temu zwiększają uzyski nawet do 30%. Mimo spadku cen są wciąż dość drogie, stąd w Polsce nie korzysta się z takich rozwiązań, a największe farmy na trackerach nie mogą się równać w skali ze standardowymi elektrowniami fotowoltaicznymi.

farma fotowoltaiczna z systemem nadążnym

Farma fotowoltaiczna z jednoosiowym systemem nadążnym w systemie NEXTracker

Panele bifacial

Bardzo dobrym pomysłem jest zainwestowanie w panele fotowoltaiczne dwustronne. Istnieje szereg badań wskazujących na większe uzyski z tego typu paneli, przy porównywalnej cenie.

W celu zmaksymalizowania zysków z elektrowni słonecznej z panelami bifacial konieczne jest odpowiednie dobranie podłoża.

Najlepsze falowniki na elektrownie słoneczne

Inwestor ma do wyboru:

 • System scentralizowany z jednym falownikiem centralnym
 • System zdecentralizowany z wieloma falownikami łańcuchowymi (szeregowymi / stringowymi)

Każde z tych rozwiązań na swoje wady i zalety:

Zalety falownika centralnego Zalety inwerterów stringowych
Niższa cena PLN/kW Niższe koszty serwisu i łatwiejsza wymiana
Niższa cena stacji NN/SN Łatwiejsza instalacja
Niższe koszty okablowania po stronie AC Łatwiejsze w projektowaniu
Niższy koszt kabli po stronie DC
Bardziej wydajne na nierównym terenie

W przypadku montażu na nierównym, pochyłym terenie warto zdecydować się na system zdecentralizowany, gdyż nawet małe różnice w pochyleniu modułów PV w poszczególnych częściach farmy obniżałoby wydajność pracy całej elektrowni.

Oto polecane przez nas marki falowników:

Producent Wynik Niezawodność Wydajność Wiarygodność Opłacalność

Jak interpretować to zestawienie?
Wszystkie z firm w powyższym zestawieniu są godne polecenia.

Zachęcamy też do sprawdzenia testów inwerterów przeprowadzanych przez PVEL w 2019 roku.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzmy sobie na najczęściej zadawane pytania, poza tymi, na które odpowiedź znajduje się powyżej.

 • Na jakim guncie można stawiać farmę fotowoltaiczną?
  Farmy fotowoltaiczne można stawiać na gruncie o klasie IV lub gorszym. Farma powinna znajdować się w pobliżu głównego punktu zasilania, bo inaczej oznacza to duże dodatkowe koszty.
 • Jaka powierzchnia jest potrzebna pod farmę fotowoltaiczną?
  Pod farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW trzeba przeznaczyć obszar o powierzchni ok. 2 ha.
 • Jaka odległość od zabudowań jest wymagana?
  Przepisy tego nie określają. Czynnikiem uciążliwym jest głośno pracujący inwerter. Wiodący w kraju deweloperzy jako dobrą praktykę przyjęli odległość ok. 100 metrów od domów mieszkalnych.
 • Czy za elektrownię słoneczną płaci się podatek od nieruchomości?
  Interpretacja prawa nie jest tutaj jednolita. Od gruntu trzeba płacić podatek od nieruchomości, jednak co wchodzi w skład "budynku", od którego wartości zależy opodatkowanie? Większość organów podatkowych uznaje, że kable, fundamenty i infrastruktura towarzysząca, natomiast same panele fotowoltaiczne - nie.

Bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne

Dzielenie jednej inwestycji pomiędzy kilku wykonawców jest niekorzystne, ponieważ gdy coś idzie nie tak, utrudnia to określenie, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za problem. Praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie budowy jednemu przedsiębiorstwu, które od początku do końca ją zrealizuje.

Współpracujemy z najlepszymi instalatorami w Polsce. Wypełnij prośbę o bezpłatne oferty na farmy fotowoltaiczne , a kilka wiodących firm instalatorskich z Polski wkrótce się z Tobą skontaktuje. Współpracujemy z wieloma instalatorami w Polsce, między innymi z solidnymi przedsiębiorstwami z dużym doświadczeniem w stawianiu farm fotowoltaicznych. Ręczymy za ich rzetelność.

Jest to bezpłatne i niezobowiązujące. Chcemy, żeby inwestor mógł porównać oferty od trzech godnych zaufania wykonawców, którzy mają realne doświadczenie w instalacjach przemysłowych. Na tej podstawie będziesz mógł podjąć najlepszą decyzję.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Dlaczego odpowiedni wybór instalatora to kluczowa sprawa?

Farma fotowoltaiczna to wieloletnia inwestycja, która wymaga zamontowania dobrych paneli na solidnej konstrukcji przez właściwych ludzi. Stosunkowo nieskomplikowanym elementem, który jednak sprawia zaskakująco dużo problemów, jest konstrukcja pod panele. Niewłaściwie zabezpieczone metalowe elementy, stojące w trawie, są atakowane przez korozję. Inne systemy, choć początkowo niedrogie, wymagają częstych, kosztownych przeglądów. Takie problemy wynikają najprawdopodobniej z chęci przedstawienia jak najtańszej oferty, celem pozyskania inwestora. Dobry instalator nie oszczędza na konstrukcji i nie proponuje tanich i niegodnych zaufania rozwiązań.

Mówiliśmy, że panele fotowoltaiczne powinny działać 25 lat (lub 30 w przypadku paneli podwójnie przeszklonych), czyli tyle, ile wynosi gwarancja na uzysk. Jednak gwarancja uzysku nie obejmuje usterek paneli fotowoltaicznych, mikropęknięć, hot-spotów i innych problemów, które mogą wystąpić po kilkunastu latach pracy. Przed taki mi problemami zabezpiecza gwarancja na produkt, która jednak trwa zaledwie 10 lat. Jak więc upewnić się, że panele słoneczne będą pracować jak najdłużej? Źródłem wielu późniejszych usterek jest niedbały montaż paneli przez niewłaściwie przeszkolonych ludzi pracujących w pośpiechu. To również pokazuje, jak istotną sprawą jest nawiązanie współpracy z właściwym wykonawcą.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać