Menu

VAT na fotowoltaikę 2021

Kiedy zapłacimy 8% VAT, a kiedy 23% VAT za instalację fotowoltaiczną?

Opublikowane przez Sylwia Mościcka

Ostatnia edycja: 03/01/2023

Czas lektury: 5 min

Obowiązek odprowadzania podatku VAT od towarów i usług dotyczy również instalacji paneli fotowoltaicznych. Dla montażu modułów pv obowiązują dwie stawki podatku VAT, a mianowicie 8% VAT i 23 % VAT. Zatem kiedy zapłacimy 8% VAT, a kiedy 23% VAT za instalację fotowoltaiczną? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Tutaj sprawdzisz swoje zyski z niższym podatkiem vat

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Stawka 8% VAT na fotowoltaikę - dla kogo?

Na preferencyjną stawkę VAT 8% na panele fotowoltaiczne liczyć mogą inwestorzy indywidualni. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obniżona stawka 8% podatku VAT obowiązuje dla obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym, czyli: dla domów o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2 i mieszkań o powierzchni użytkowej do 150 m2. Z tym że instalacja zamontowana musi być wykorzystywana do potrzeb własnych gospodarstwa domowego. Do tej grupy zaliczają się:

 • indywidualne gospodarstwa domowe, co ma miejsce gdy instalację fotowoltaiczną montujemy w domu prywatnym o powierzchni budynku nie przekraczającej 300 m2;
 • rolnicy, montujący instalacje pv na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (nie działalności!) dla domu o powierzchni nie przekraczającej 300 m2;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminy, montujące instalację paneli fotowoltaicznych na dachach budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym nieprzekraczających 300 m2 pow. użytkowej, w przypadku gdy usługa mieści się w zakresie termomodernizacji budynku.
 • mieszkańcy bloków i budynków wielorodzinnych, których powierzchnia lokalu nie przekracza 150 m2, montujący instalacje pv na potrzeby własnych gospodarstw domowych;

Instalację na potrzeby własne można montować na dachu domu, na działce należącej do posesji lub na innym obiekcie (np. garaż wolnostojący), będącym częścią domu lub obiektu mieszkalnego.

Zobacz: źródło 1

Ważna zmiana

Od listopada 2019 weszła w życie rewolucyjna zmiana w naliczaniu podatków VAT od instalacji fotowoltaicznej dla użytkowników prywatnych. Do tej pory stawka 8% VAT obowiązywała tylko dla instalacji indywidualnych montowanych na dachu budynku mieszkalnego, natomiast inwestorzy, montujący panele na gruncie, czy innym obiekcie nie będącym budynkiem mieszkalnym musieli płacić 23% VAT-u - pomimo, że instalacja dotyczyła domu mieszkalnego i była wykorzystywana dla potrzeb własnych. Obecnie, niezależnie czy montujesz instalację fotowoltaiczną na dachu, gruncie, czy budynku gospodarczym ( np. garażu) zapłacisz tylko 8% VAT.

W razie gdy powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego przekracza 300 m2, a instalacja jest montowana na dachu tego budynku, to w tym wypadku istnieje możliwość częściowego zastosowania stawki preferencyjnej VAT 8%. W tym wypadku podstawę  opodatkowania należy podzielić proporcjonalnie zgodnie z tym, jaka część budynku mieści się we wskazanej ustawą powierzchni użytkowej 8% VAT, a jaka ją przekracza i musi być rozliczana zgodnie z podatkiem 23% VAT.

Zobacz: źródło 2

Budynki objęte społecznym programem mieszkaniowym

Społeczny program mieszkaniowy dotyczy wszystkich budynków, wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe i tak do nich zaliczają się:

 • jednorodzinne domki wolnostojące o pow. użytkowej nie przekraczającej 300 m2;
 • szeregowe domki mieszankowe i półbliźniaki o pow. użytkowej nie przekraczającej 300 m2
 • bloki i budynki wielorodzinne budynki mieszkaniowe o pow. nie przekraczające 300 m2 oraz lokali mieszkaniowych o pow. nie przekraczającej 150 m2.

Zobacz: źródło 3

Tutaj sprawdzisz swoje zyski z niższym podatkiem vat

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Kogo obowiązuje stała stawka podatku 23% VAT?

Stałą stawką VAT (23%) objęte są wszystkie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem przedsiębiorcy montujący instalacje pv na budynkach zakładów, firm, hoteli, pensjonatów itp. płacą 23% VAT od instalacji fotowoltaicznej. Przepis dotyczy również rolników, instalujących panele fotowoltaiczne na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej.

A co ze spółdzielniami i gminami?

W sprawie stawki podatku VAT dużo niejasności było w stosunku do montażu instalacji fotowoltaicznej w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz w gminach. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe montujące instalacje pv na obiektach powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej, obowiązuje stawka 23% VAT. Natomiast gminy instalujące panele pv na budynkach jednorodzinnych nieprzekraczającym 300 m2, objętych społecznym programem mieszkaniowym i kwalifikujących się do prac termomodernizacyjnych płacą preferencyjną stawkę 8% VAT.

Zobacz: źródło 4

Czas lektury 23 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 13 min

Czytaj dalej arrow

Oto fragmenty dokumentów rządowych, z których korzystaliśmy do przygotowania tego tekstu:

Przypisy i źródła:

 1. Fragment Ustawy podpisanej niedawno przez Prezydenta RP:
  "12a.Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części (...) a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust.12b."
 2. Fragment znowelizowanej Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
  "12c.W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust.12b stawkę podatku, o której mowa w ust.2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej."
 3. Kolejny fragment wyżej wymienionej ustawy:
  "12b.Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego wust.12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150m2."
 4. Interpretacja Izby skarbowej IPPP1/443-107/13-4/EK i IPTPP2/443-970/12-2/JN.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 8 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 13 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 12 min

Czytaj dalej arrow