Menu

Czy moja instalacja pv może pomóc naszej planecie? W jaki sposób?

Panele pv nie wydzielają dwutlenku węgla. Przy okazji oszczędzają nasze pieniądze. Dzięki nim produkujemy własny prąd i stajemy się niezależni.

Opublikowane przez Sylwia Mościcka

Ostatnia edycja: 28/05/2020

Czas lektury: 6 min

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię ze słońca. Do produkcji tej energii nie potrzebują surowców w postaci paliw kopalnych np. węgla. Pod wpływem światła słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Zatem moduły pv nie emitują dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów do atmosfery. Dlatego prąd produkowany z ogniw pv nazywany jest czystą energią elektryczną.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Zaletą Elektrowni fotowoltaicznych jest ich samodzielna praca. Dzięki temu mogą być montowane bezpośrednio na dachach budynków lub na ziemi. W ten sposób mogą zasilać w energię elektryczną obiekty budowlane, zastępując pracę tradycyjnej elektrowni węglowej.

Dla środowiska naturalnego mają znaczenie również odpady. Wpływają one na czystość gleby i powietrza. Co ma znaczenie dla rozwoju życia na naszej planecie. Dlatego mniej odpadów to bardziej czysta ziemia. Z tego też względu ważną sprawą jest produkowanie energii bez odpadów.

Instalacje fotowoltaiczne w trakcie całego cyklu pracy nie wytwarzają odpadów. W przypadku modułów pv z odpadami mamy do czynienia tylko w procesie ich wytwarzania i złomowania. Cykl życia paneli fotowoltaicznych określa się na ok. 30 lat.

Ile dwutlenku węgla produkują panele w całym swoim cyklu życia?

Panele fotowoltaiczne podczas całej swojej pracy nie produkują dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak w procesie ich produkcji i utylizacji wydzielany jest CO2. Z tego też względu wpływają na wytwarzanie CO2 na naszej planecie. Niemniej jednak jest to niewielki procent, który panele szybko spłacają. Dlatego często są określane, jako urządzenia niskoemisyjne.

Naukowcy z instytutu NREL przedstawili raport na temat poziomu emisji CO2, który jest wytwarzany przez różne źródła ciepła w całym ich cyklu życia. Całość została przedstawiona na poniższym wykresie.

Emisja CO2 z różnych źródeł energii na wykresie, w czasie całego cyklu życia.

Na wykresie przedstawiono ilość emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery przez poszczególne źródła ciepła. Wartości te dotyczą całego cyklu życia tych urządzeń. Schemat pokazuje ilość gramów CO2 wytwarzanych podczas produkcji 1 kWh energii.

Na wykresie można zauważyć, że ekologiczne źródła wytwarzania energii zdecydowanie mają niewielki wpływ na emisję dwutlenku węgla. W przypadku paneli fotowoltaicznych ta wartość emisyjna CO2 wynosi ok. 50 g CO2 e/kWh

Natomiast tradycyjne źródła energotwórcze emitują do atmosfery ok 500 g CO2 e/kWh w przypadku paliw gazowych i ok 1000 g CO2 e/kWh dla paliw węglowych. Należy tutaj podkreślić, że źródła energii oparte na gazie ziemnym uważane są za niskoemisyjne. Rzeczywista emisja CO2 z produkcji energii na bazie paliw gazowych jest o połowę mniejsza od źródeł węglowych. W porównaniu zaś do paneli pv jest ona kilkudziesięciokrotnie większa.

O ile można ograniczyć emisję CO2 do atmosfery?

Aby to bardziej uzmysłowić naszym czytelnikom, zrobimy proste obliczenie dla węglowego źródła wytwarzania prądu oraz paneli fotowoltaicznych.

1 kWp instalacji pv w ciągu roku wytwarza ok. 1000 kWh energii elektrycznej.

Pod uwagę weźmiemy okres 25 lat cyklu życia każdego ze źródeł energii elektrycznej dla 1000 kWh wytworzonej energii w ciągu roku dla każdego z nich.

Panele fotowoltaiczne:

Panele fotowoltaiczne w ciągu 25 lat ok 22500 kWh energii elektrycznej.
(1000 kWh*25lat)*90% = 22500 kWh energii elektrycznej
90%- Średnia wydajność paneli pv w ciągu 25 lat.
Biorąc pod uwagę to, że dla każdego wytworzonej kWh wyemitują ok 50 g CO2/ kWh, mnożymy całkowitą ilość wytworzonej energii z całym cyklu 25 lat przez 50 g.
22500 kWh* 50= 11 25 000 g wyemitowanego CO2, co daje 1,125 ton.
1kWp paneli słonecznych spowoduje wyemitowanie 1,125 tony CO2 w ciągu całego życia, w tym produkcji i złomowania.

Węglowe źródła wytwarzania energii elektrycznej:

22500 kWh *1000 gCO2/kWh= 22 500 000= 25 ton- tyle CO2 wyemituję węglowe źródło energii w ciągu 25 lat produkcji prądu.

Wnioski:

Ile zaoszczędzimy, montując instalację pv?
22 500 000 – 1125 000= 21 375 000 g= 21,375 ton CO2
Zatem montując panele fotowoltaiczne zaoszczędzimy 21,375 ton dwutlenku węgla oddanego do atmosfery.

Zmniejszenie emisji CO2 z racji instalacji fotowoltaicznej

TEMPORARY GRAPH - till we find a better one

UWAGA: W powyższych wyliczeniach nie uwzględniamy wprawdzie strat na inwerterze oraz okablowaniu, ale nie uwzględniamy też gigantycznych strat przesyłowych związanych z dostarczeniem energii z elektrowni węglowej do naszego domu - więc w rzeczywistości oszczędności CO2 są jeszcze większe!

Inne ekologiczne aspekty wykorzystania instalacji pv

Hałas jest szkodliwy dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego. Kolejną zaletą instalacji pv jest jej cicha praca. Panele nie wytwarzają dźwięku. Jedynym źródłem hałasu w instalacji pv jest wentylator, który chłodzi inwerter solarny. Im większy wentylator, tym większy poziom hałasu. Im większej mocy inwerter, tym większy wentylator. Im większa ilość paneli w instalacji pv, tym większy inwerter.

Poziom tego hałasu nie przekracza 45 dB w odległości 1 metra, czyli wartości nie odczuwalnej dla ludzkiego ucha. Ponadto ma on charakter punktowy i rozchodzi się w niewielkiej odległości od samego urządzenia.

W jaki sposób mogę jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2 instalując panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne są idealnym ekologicznym źródłem energii elektrycznej, które można wykorzystać do zasilania urządzeń elektrycznych i cieplnych.

Zatem można je wykorzystać na wiele sposobów w naszym domu, czy zakładzie. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych możemy oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną, ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Oto konkretne przykłady:

Instalacja paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła

Połączenie pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi jest dość popularnym rozwiązaniem, które w pełni zaspokoi potrzeby energetyczne w budynku. Ta inwestycja zwraca się dość szybko. Jej zaletą jest niezależność od podwyżek cen prądu i energii cieplnej. Co daje nam praktycznie samowystarczalność. Więcej na temat instalacji paneli pv z pompami ciepła znajdziesz tutaj.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie elektryczne

Przeciętne gospodarstwo domowe spala na ogrzewanie ok. 5-6 ton węgla rocznie. Powoduje to emisję wielu ton szkodliwych gazów cieplarnianych. Przy okazji koszt węgla i jego przechowywanie jest dużym obciążeniem dla budżetu domowego.

Ogrzewanie elektryczne jest alternatywą dla tradycyjnych źródeł ciepła, takich jak np.: kocioł na gaz, ekogroszek, czy pellet. Elektryczne źródła ciepła we współpracy z instalacją paneli fotowoltaicznych mogą dać ci realne korzyści w postaci oszczędności na rachunkach za prąd i ogrzewanie.

Przykładem takiego rozwiązania w domu jest elektryczne ogrzewanie podłogowego. System folii grzewczych, które można położyć bezpośrednio na wylewce pod wykładziną, panelami lub drewnianą podłogą. Cały układ jest bezobsługowy, bo sterowany czujnikiem peryferyjnym.

Instalacje podłogowe są przyjazne dla naszego zdrowie, a szczególnie polecane są alergikom. Ze względu na inny rodzaj przenikania ciepła, ogrzewanie podłogowe nie emituje pyłów i roztoczy do powietrza wdychanego przez ludzi.

Instalacja paneli fotowoltaicznych może mieć zastosowanie, jako ekologiczne potencjalne źródło produkcji energii. We współpracy z innymi ekologicznymi źródłami ciepła, zasila nasz dom w energię elektryczną i cieplną. Dzięki temu przyczyniamy się do zmniejsza emisji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ty samym tworząc również nieszkodliwe źródła ogrzewania.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 6 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 11 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow