Menu

Mój Prąd 5.0 – kwota dotacji, kryteria, koszty kwalifikowane, wniosek

Zapowiedziano już kolejną edycję programu Mój Prąd 6.0. Dotacja obejmuje magazyny energii, pompy ciepła i kolektory słoneczne! Więcej informacji wkrótce!

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 17/06/2024

Czas lektury: 8 min

Zakończenie programu Mój Prąd 5.0

Uwaga! Nabór wniosków do programu Mój Prąd zakończył się w dniu 14 grudnia 2023 roku. Artykuł ma więc charakter informacyjny - NFOŚWiG podało jednak, że pracuje nad szóstą odsłoną programu Mój Prąd, a charakter dotacji nie powinien ulec zmianie.

Mój Prąd to program, który od wielu lat utrzymuje się na szczycie popularności dofinansowań, których celem jest promowanie zielonej energii. Powstał w 2019 roku, natomiast w 2023 roku nastąpiła jego piąta, już ostatnia odsłona. Spiesz się zatem, aby wykorzystać możliwości, które daje Mój Prąd 5.0!

W poniższym poradniku przyjrzymy się temu programowi. Opiszemy wiele, z pewnością interesujących Cię kwestii m.in. kwoty dofinansowania, koszty kwalifikowane, kryteria, wymogi oraz wiele innych. Zapraszamy do lektury!

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Czym jest program Mój Prąd 5.0?

Podstawowym zamierzeniem programu Mój Prąd jest zmotywowanie jak największej liczby gospodarstw domowych do generowania i wykorzystywania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – czyli w przypadku programu Mój Prąd pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ostatnich odsłonach programu, priorytetem staje się autokonsumpcja, czyli bezpośrednie korzystanie i zarządzanie wytworzoną na miejscu energią elektryczną.

Projekt Mój Prąd zainaugurowany został w 2019 roku. W piątej odsłonie, która może być ostatnią w jego historii, wprowadzono kilka istotnych zmian. Już w czwartej edycji, do kosztów kwalifikujących się do dofinansowania dołączono magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Piąta edycja, która wystartowała 22 kwietnia 2023 roku poszerzyła tę listę również o pompy ciepła i kolektory (powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz gruntowe) słoneczne.

Zainteresowanie dotacją przerosło wszelkie oczekiwania, o czym świadczy fakt, iż budżet programu Mój Prąd 5.0 wyczerpał się już w miesiąc po jego uruchomieniu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szybko zareagowało jednak na tę sytuację, decydując się na zwiększenie budżetu o kolejne 400 milionów złotych.

Możliwość składania wniosków zamyka się z końcem 2023 roku lub do momentu wyczerpania puli środków. Biorąc pod uwagę niesłabnące zainteresowanie, należy przypuszczać, że dostępne fundusze mogą się skończyć znacznie wcześniej – niektórzy przypuszczają, że nawet we wrześniu! Dlatego warto działać bezzwłocznie!

Mój Prąd 5.0 - dla kogo?

Program Mój Prąd przeznaczony jest dla inwestorów prywatnych na istniejące mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli:

 1. prosumenci, których instalacje powstały po 1 kwietnia 2022 r.
 2. prosumenci, których instalacje powstały po 1 lutego 2020 r. i którzy przeszli na net-billing

 Zasadniczo, beneficjenci dzielą się na cztery poniżej opisane grupy:

 • Prosumenci rozliczający się na nowych zasadach (net-billing), którzy jeszcze nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Prosumenci rozliczający się na starych zasadach (net-metering), którzy jeszcze nie wnioskowali o dotację z programu Mój Prąd. Koniecznością jest jednak przejście na nowy system rozliczania, czyli tzw. net-billing.
 • Prosumenci, którzy skorzystali już z programu Mój Prąd z poprzednich edycji. Wymogi stanowią: przyłączenie systemu fotowoltaicznego po 1 lutym 2020 roku, przejście na net-billing, zakup urządzeń znajdujących się w kosztach kwalifikowanych programu Mój Prąd 5.0, które zwiększają autokonsumpcję.
 • Prosumenci, którzy wnioskują o dotację w drugim domu. Dofinansowanie udzielane jest bowiem na jeden Punkt Poboru Energii (PPE).

Poniżej natomiast opisujemy, co dyskwalifikuje Cię z programu Mój Prąd.

 • Dofinansowanie nie przysługuje prosumentom, którzy skorzystali już wcześniej z innej formy dofinansowania na tego rodzaju inwestycje np. programu Czyste Powietrze
 • Dofinansowanie nie przysługuje rolnikom, którzy skorzystali z tzw. ulgi rolnej
 • Dofinansowanie nie przysługuje na inwestycje, w których mikroinstalacja fotowoltaiczne została zamontowana na dachu pokrytym azbestem.
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest finansowana w formie leasingu (lecz może to być kredyt na warunkach komercyjnych/rynkowych).

Czy mogę skorzystać z Mojego Prądu 5.0, jeśli już korzystałem z Mojego Prądu, ale teraz dokupuję magazyn energii?

Tak, o ile Twoja mikroinstalacja PV powstała po 1 lutego 2020 i korzystasz z net-billingu. W takim wypadku Mój Prąd 5.0 dofinansuje rozbudowę Twojej instalacji o urządzenia takie jak:

 • magazyn energii elektrycznej
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • i inne urządzenia, które wymieniamy poniżej!

Mój Prąd - wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 wynosi aż 58 000 złmaksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Ostateczne kwoty zależą jednak od tego, co wchodzi w skład inwestycji.

Poniżej tabelka, która przedstawia maksymalne kwoty na poszczególne pozycje w ramach kosztów kwalifikowanych:

Dofinansowanie do: Dofinansowanie (do 50% kosztów i nie więcej niż):
Fotowoltaika 6 000 zł (jeśli inwestujesz wyłącznie w PV)
7 000 zł (jeśli inwestujesz w PV i inne urządzenia)
3 000 zł (jeśli rozbudowujesz istniejącą instalację PV i korzystałeś już z dotacji)
Magazyn energii 16 000 zł
Magazyn ciepła 5 000 zł
Pompa ciepła grunt/woda; woda/woda 28 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 19 400 zł dla pomp klasy A++ (przy zasilaniu 55°C)
12 600 zł dla pomp klasy A+
Pompa ciepła powietrze/powietrze 4 400 zł
Systemy zarządzania energią EMS 3 000 zł
Kolektory słoneczne do c.w.u. 3 500 zł

Oszczędź do 30% dzięki porównaniu ofert

Wystarczy poświęcić 60 sekund na wypełnienie jednego krótkiego formularza, a skontaktujemy Cię z kilkoma firmami w Twojej okolicy. Porównaj kilka ofert za darmo, bez zobowiązań!

location

check W 60 sekund

check Za darmo

check Do 30% oszczędności

Wniosek Mój Prąd 2023 – jak złożyć?

Cały proces dzieli się na następujące kroki:

 1. Logowanie do Generatora Wniosków o Dofinansowanie
 2. Wybór programu – należy kliknąć w przycisk „Nowy wniosek o dofinansowanie” i wybrać Mój Prąd, a następnie Nabór V.
 3. Złożenie oświadczenia o niekaralności
 4. Wybór rodzaju wnioski – możemy wybrać:
 • Wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej i elementów dodatkowych
 • Wniosek o rozszerzenie dofinansowania dla elementów dodatkowych
  • Rozszerzenie dotyczy wniosku z naboru IV
  • Rozszerzenie dotyczy wniosku z naboru V
 1. Na tym etapie zaznaczamy również czy otrzymaliśmy dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaicznę z dodatkowymi czy bez dodatkowych elementów. Można także w tym miejscu zawnioskować o podzielenie dotacji na dwie tury.
 2. Kolejny krok to przedstawienie swoich danych osobistych (imię, nazwisko, PESEL, nr konta itp.)
 3. Następny krok to przedstawienie danych o instalacji fotowoltaiczej
 4. Krok siódmy to wybór dodatkowych elementów – pompy ciepła, magazyn energii itp.
 5. W ostatnim kroku pojawi się kwota dofinansowania, którą może otrzymać wnioskujący.

Co będzie Ci potrzebne do złożenia wniosku?

Pamiętaj, że w celu złożenia wniosku będą potrzebne poniższe dokumenty:

 • Dokument zaświadczający rozliczanie się na zasadach net-billingu, które zostało wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
 • Protokół odbioru prac wydane przez wykonawcę lub oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu elementów systemu, do których instalacji posiada uprawnienia
 • Pełnomocnictwo w przypadku, gdy np. firma instalacyjna składa wniosek w imieniu Beneficjenta.
 • Faktury/paragony wystawione na dane osoby fizycznej na urządzenia, montaż czy transport
 • Etykiety energetyczne potwierdzające wymagane klasy efektywności np. A++ w przypadku pomp ciepła.

Kiedy otrzymam środki z programu Mój Prąd?

Wypłata środków po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje od 90 do nawet 300 dni roboczych. Niestety w związku z dużym zainteresowaniem, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jednakże jest to forma dofinansowania, która jest bardzo atrakcyjna – dlatego wydłużony czas jest rekompensowany przez naprawdę wysokie kwoty wsparcia finansowego.   

Wymogi względem urządzeń wymienionych w kosztach kwalifikowanych

W kwestii mikroinstalacji fotowoltaicznej należy pamiętać, że musi ona być tak zaprojektowana, aby ilość energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w rachunku rocznym nie przekroczyła 120% energii elektrycznej pobranej z sieci przez prosumenta wnioskującego o dofinansowanie. Natomiast sama moc instalacji musi mieścić się w przedziale od 2 do 10 kW.

Jeżeli chodzi o pompy ciepła – kwota dofinansowania zależy od klasy efektywności energetycznej tego urządzenia. Większa dotacja przysługuje na pompy ciepła podwyższonej klasie (czyli min. A++). Warunkiem jest oczywiście nieposiadanie innego źródła ciepła w domu na paliwo stałe – z wyjątkiem kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząsteczek stałych i kominki rekreacyjne, które spełniają wymagania ekoprojektu.

Mój Prąd, a inne dotacje – czy można łączyć?

Niestety nie istnieje możliwość łączenia dotacji Mój Prąd z innymi programami z publicznych środków np. Czyste Powietrze. Warto więc zastanowić się, która dotacja będzie korzystniejsza w naszym przypadku – jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci!

Wiele osób pyta natomiast o możliwość połączenia dotacji Mój Prąd z ulgą termomodernizacyjną. Otóż możemy odliczyć od rocznego PIT-u jedynie koszty, które ponieśliśmy z własnej kieszeni. Oznacza to więc, że odliczeniu polega wartość inwestycji pomniejszona o kwotę dofinansowania. Warto o tym jednak wiedzieć, ponieważ wciąż jest to duża korzyść do beneficjentów!

Najszybciej będzie wypełnić ten kalkulator

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie Mój Prąd?

Obowiązkiem osób, które skorzystały z dofinansowania Mój Prąd jest umieszczenie tabliczki informacyjnej w miejscu inwestycji, w widocznym miejscu. Ma to oczywiście na celu promowanie inwestycji. Wymagany format to minimum A4, a obowiązkowy okres, w którym należy utrzymać tabliczkę w widocznym miejscu, wynosi 5 lat.

Kolejna istotna kwestia to możliwość rozbudowy instalacji – tak, można tego dokonać od razu po otrzymaniu dotacji, jeśli rozbudowa nie jest powiązana z demontażem elementów podlegających dofinasowaniu np. inwertera. Jeżeli natomiast mowa o bardziej zaawansowanej rozbudowie instalacji, w której to następuje – możemy tego dokonać po 5 latach, jeżeli braliśmy udział w programie Mój Prąd w latach 2021-2023 (3 lata – 2019/2020).

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 12 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 1 min

Czytaj dalej arrow