Dotacje na fotowoltaikę

Dotacje, chociaż niełatwo je pozyskać, mogą sprawić, że inwestycja w panele słoneczne stanie się bardziej przystępna. W żadnym wypadku nie są jednak niezbędne - bez nich fotowoltaika w dalszym ciągu się opłaca!

Dotacje nie są niezbędne, żeby sfinansować instalację. Jeśli brakuje gotówki, warto rozważyć niskooprocentowany kredyt, przygotowany przez banki właśnie na instalacje z Odnawialnych Źródeł Energii. Tak czy inaczej w poniższym artykule przedstawiamy dostępne obecnie opcje pozyskania środków na własne mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Przewodnik - w skrócie:

Szukasz dobrego instalatora w okolicy? Sprawdź naszą listę instalatorów ... lub przedstaw swoją sytuację i poproś o kilka wycen instalacji .

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, gdzie złożyć wnioski o dofinansowanie, sprawdź listę instytucji w zależności od województwa.

Panele fotowoltaiczne - dotacje rządowe i samorządowe w Polsce

symbol eu

Przede wszystkim warto zainteresować się dotacjami dostępnymi na stronach rządowych. W tej chwili najważniejsze to ogłoszony niedawno Mój Prąd, Prosument 2 oraz Czyste Powietrze.

Mój Prąd

23 lipca 2019 roku premier Morawiecki zapowiedział program dofinansowań Mój Prąd, w ramach którego właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację bezzwrotną w kwocie 5000 PLN.

Najważniejsze założenia programu:

 • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
 • Tylko dla osób fizycznych
 • Całkowity budżet 1 miliarda PLN, czyli skorzysta jakieś 200 000 rodzin.
 • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp
 • Organ zarządzający - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przeczytaj więcej na ten temat w tym artykule .

Prosument 2

Warto też zwrócić uwagę na program Prosument 2. Jak można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma on na celu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

W ramach tego programu można wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Budżet programu wynosi 800 mln złotych na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 roku.

Główne zasady udzielania dofinansowania według programu Prosument 2 to:

 • dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Więcej o samym programie można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wybranych banków, które działają w ramach programu. Ważne jest, by wnioski składać odpowiednio wcześnie, gdyż w przypadku 2018 roku po uprzednio ustalonej dacie składać można było jedynie wnioski rezerwowe, które nie miały gwarancji dotacji. Wszystkie wnioski z różnych programów rozpisane są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste powietrze

Innym z programów ogólnopolskich jest program „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym przypadku wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Ważne informacje dotyczące programu Czyste Powietrze to:

 • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

W przypadku tego programu nabór wniosków trwa, wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie nfosigw.gov.pl.

Poszczególne województwa posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii. W przypadku województwa dolnośląskiego możemy pozyskać dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Na ten cel przeznaczono 392 mln euro. W tym przypadku osoby fizyczne nie mogą korzystać z dotacji w sposób bezpośredni, ale w formie grantów. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: www.dip.dolnyslask.pl.

W przypadku województwa lubuskiego możemy skorzystać ze środków z projektu 3.1 „Odnawialne źródła energii”, RPO Lubuskiego, który trwa od 5.11.2018 do 29.11.2018 roku. To tylko jeden z programów, więcej na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/ .

Województwo opolskie objęte jest działaniam Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym przypadku dofinansowana są różne zależnie od projektu. W znalezieniu odpowiedniego pomoże wyszukiwarka znajdująca się na stronie WFOŚiGW w Opolu. Osoby zainteresowane powinny szczególnie zwrócić uwagę na program „Czyste Powietrze”.

W rejonie łódzkim skorzystać można z „Programu dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2018” link: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Warto także zwrócić uwagę na Program priorytetowy Słonecznik, który realizowany będzie w latach 2018-2019 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Budżet na realizację programu wynosi 14 000 000 zł. Dofinansowanie przez WFOŚiGW w formie pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Więcej o programie można przeczytać tutaj.

Pożyczki bankowe na panele fotowoltaiczne

Warto także zapoznać się z niskooprocentowanymi kredytami dostępnymi dla osób prywatnych, które proponują poszczególne banki.

Część z nich oferuje niskie oprocentowanie w ramach wcześniej opisanych projektów, inne banki tworzą własne oferty ekologiczne skierowane do konsumentów, którzy nie skorzystają z dotacji i dofinansowania, ale potrzebują gotówki na instalacje. Oferty te w dużej mierze są indywidualnie dopasowane do kredytobiorcy, a jednocześnie są na tyle atrakcyjne, żeby przekonać go do skorzystania z oferty banku bez konieczności oczekiwania na decyzję organów zajmujących się dofinansowaniem.

Osoby zainteresowane dotacjami powinny także odwiedzić własny urząd gminy lub miasta, gdyż tam znajdą też odpowiedzi na temat aktualnych programów finansujących inwestycje w ramach OZE.

Dotacje do fotowoltaiki nieustannie poszukiwane!

Jak wygląda historia dotacji i ulg zachęcających do zainstalowania paneli fotowoltaicznych?

Już w 2013 roku można było zauważyć pierwsze nieśmiałe ruchy na rynku fotowoltaicznym w Polsce. To wtedy przepisy prawa energetycznego pozwoliły na łatwiejsze przyłączanie instalacji fotowoltaicznych do sieci, a także przyznawały dedykowany im system rozliczeń nadwyżek produkowanej energii. Wtedy też gospodarstwa domowe zostały zwolnione z konieczności uzyskania koncesji.

W ciągu kolejnych pięciu lat rynek zmienił się jeszcze bardziej. Prosumenci, czyli osoby, które wytwarzają własną energię, uzyskali możliwość uzyskania upustów za prąd wprowadzany do sieci. Dzięki temu ich kolejne rachunki z elektrowni są niższe. Ostatnia nowelizacja, która miała miejsce na początku 2018 roku, zwiększyła dopuszczalną moc mikroinstalacji z obowiązującego wcześniej poziomu 40 kW do 50 kW.

Pamiętaj o uldze podatkowej!

Od 1 stycznia 2019 osoby prywatne mogą odliczyć sobie koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź artykuł fotowoltaika ulga podatkowa 2019 .

Wszystkie te zmiany, plus wsparcie finansowe, zwłaszcza unijne dotacje na fotowoltaikę z regionalnych programów operacyjnych, pokrywające większość kosztów związanych z inwestycją we własną produkcję prądu, doprowadziły do tego, że fotowoltaika w Polsce rozrasta się w bardzo dynamiczne. Jak wygląda to na chwilę obecną?

Jak możemy przeczytać w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2018, na koniec pierwszego kwartału 2018 roku moc wszystkich pracujących w kraju mikroinstalacji jest równa mocy bloku konwencjonalnej elektrowni węglowej. W momencie publikacji wspomnianego raportu – uwzględniając kolejne farmy fotowoltaiczne zrealizowane w systemie aukcyjnym do końca maja 2018 roku – łączna moc zainstalowana w PV wynosi ok. 300 MW, co daje 3,4 % udział fotowoltaiki w polskim „miksie” OZE. Czy możemy spodziewać się większej ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce? Czy teraz jest dobry moment na inwestycję w panele fotowoltaiczne?

W dużym stopniu zależy to od dalszego wsparcia finansowego dla fotowoltaiki. Dlaczego dofinansowanie paneli fotowoltaicznych jest koniecznością dla rządu? Przeanalizujmy fakty.

Fotowoltaika – dotacje konieczne do zrealizowania programów międzynarodowych

Polska należy do Unii Europejskiej i wiele przepisów, którym podlega, dopasowanych jest do naszych możliwości i realiów. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej do 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym bilansie energetycznym naszego kraju powinien wynieść 15%. Trzeba zauważyć, że średnia unijna dla innych krajów członkowskich wynosi 20%, obecnie w Polsce możemy mówić o 11,5%.

Aby zachęcić mieszkańców kraju do inwestycji, rząd wraz z samorządami oraz organizacjami unijnymi organizuje szereg kampanii i dotacji na panele fotowoltaiczne.

Teraz właśnie jest najlepszy czas na założenie własnych mikroinstalacji, gdyż praktycznie każde województwo oferuje programy, które pozwalają pozyskać środki na działania związane z odnawialnym źródłem energii. Dodatkowo na pomoc przychodzą banki oferujące preferencyjne kredyty i pożyczki, a także leasing. Warto też rozejrzeć się za unijnymi środkami, które są dostępne na różnych warunkach i w różnych kwotach.

Pomoc w uzyskaniu dotacji

Załatwianie dotacji na fotowoltaikę brzmi skomplikowanie? Pracownicy Urzędu Gminy pomogą w wypełnieniu odpowiednich papierów. Na właściwy kierunek może Cię też nakierować instalator - ale nie należy oczekiwać, że załatwią wszystko za Ciebie. To montażyści i elektrycy, nie urzędnicy.

W naszym serwisie możesz zamówić kilka wycen instalacji fotowoltaicznych do porównania. Otrzymasz oferty od renomowanych instalatorów, których polecamy na podstawie naszej oceny. Sprawdzamy ich pod kątem solidności, stabilności finansowej, posiadanych certyfikatów, referencji i ogólnej uczciwości. Ocenie jednak nie podlega to, czy instalatorzy pomagają uzyskać dofinansowanie. Wychodzimy z założenia, że to przede wszystkim muszą być uczciwi, solidni fachowcy. Wiemy jednak, że niektórzy pomagają klientom w załatwieniu formalności.

Co ważniejsze jednak, wykwalifikowani instalatorzy doradzą, jakiej wielkości instalacja jest nam potrzebna, jak również dobiorą panele słoneczne odpowiedniej mocy dla naszych potrzeb, gdyż wpływ na to, jak duża musi być instalacja ma wiele czynników. Fotowoltaika ma to do siebie, że każdy klient musi być rozpatrywany indywidualnie.

Oznacza to, że dokładne wyliczenia są możliwe jedynie po oględzinach na miejscu. Nie ma możliwości stwierdzenia telefonicznie, bez uprzednich pomiarów i analiz, jaka faktycznie będzie wydajność instalacji.

Należy też zauważyć, że nawet jeśli nie skorzystamy z dofinansowania naszej inwestycji, to nadal będzie ona opłacalna - panele o powierzchni 12 metrów kwadratowych pozwolą nam zaoszczędzić na energii od 900 do 1200 zł rocznie. Oznacza to, że zwrot kosztów pojawi się po około 7-8 latach od instalacji. To wszystko przy założeniu, że cena prądu nie drożeje przez najbliższe 10 lat, a według wszelkich wyliczeń pójdzie ostro w górę.

Dobrze być prosumentem

Prosument to osoba, która pozyskuje energie z własnych ogniw i przekazuje ją do sieci dystrybucyjnej. Dzięki indywidualnym cenom prądu są oni w lepszej sytuacji niż pozostali poborcy energii elektrycznej. Dostawcy energii starają się premiować prosumentów różnymi benefitami - między innymi stałą ceną prądu przez najbliższe kilka lat, co jest bardzo atrakcyjne, jeśli pod uwagę weźmiemy zapowiadane zmiany i podwyżki w najbliższym czasie. O tym, jakie przywileje mają prosumenci, można przeczytać na stronach poszczególnych dostawców energii elektrycznej.

Jeśli jesteś zainteresowany własnymi panelami fotowoltaicznymi:

 • Po pierwsze sprawdź w kalkulatorze , ile mniej więcej możesz zyskać
 • Udaj się/zadzwoń do lokalnego Urzędu Gminy i Miasta z pytaniem o dostępne dotacje.
 • Jeśli masz warunki na instalację, poproś o darmowe wyceny instalacji do porównania.
 • Jeśli nie - pamiętaj o kredytach. Dobrze dobrany kredyt na fotowoltaikę praktycznie sam się spłaca.

Fotowoltaika – dofinansowanie 2019

Lista wybranych instytucji i programów wspierających instalacje fotowoltaiczne w danych województwach:

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Oszczędź do 30% na fotowoltaice!

Wypełnij krótki formularz i otrzymaj oferty od sprawdzonych firm

 • Do 3 darmowych wycen na adres email
 • Oferty od doświadczonych firm
 • Firmy z oceną min. 4.5/5
Porównaj oferty

Darmowe oferty od najlepszych w branży!

Copyright 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone