Menu

Czy można uzyskać leasing na panele fotowoltaiczne?

Tak, i jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tej formy finansowania możemy szukać w bankach i instytucjach finansowych, takich jak: Millenium, PKO BP, leason, EFL leasing i wielu innych.

Opublikowane przez Sylwia Mościcka

Ostatnia edycja: 28/05/2020

Czas lektury: 4 min

W tym artykule omówimy zalety, odmiany i opłacalność leasingu na fotowoltaikę.

Najważniejszą zaletą jest to, że przedsiębiorca notuje zyski praktycznie od samego początku. Co prawda przez pierwsze kilka lat firma płaci raty leasingu, te jednaksą pokrywane z dotychczasowych rachunków za prąd. Z tego też względu przedsiębiorca nie odczuwa różnicy. Tym bardziej, że raty leasingu wrzuca w koszty działalności gospodarczej i z tego względu płaci niższe podatki.

Polecani przez nas instalatorzy pomogą w uzyskaniu leasingu!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Przypominamy przy okazji, że od września 2019 roku instalacja fotowoltaiczna dla firm jest tym bardziej opłacalna, że firmy mogą uzyskać status prosumenta.

Zalety leasingu na instalację pv:

  • Uproszczona procedura i szybka decyzja w ciągu 1-4 dni.
  • Zmniejszenie świadczeń podatkowych poprzez wrzucenie wydatków na instalację w koszty uzyskania przychodu.
  • Instalacja sama na siebie zarabia.
  • Minimalny wkład własny.
  • Leasing nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy.
  • Uproszczona księgowość

Rodzaje leasingu na instalacje fotowoltaiczne

Firma jako inwestor z osobowością prawną może skorzystać z leasingu operacyjnego, finansowego i pożyczki leasingowej.

Leasing operacyjny działa podobnie jak w przypadku innych środków trwałych, które są finansowane w firmie w ramach tej formy inwestycyjnej. Przedmiot leasingu, czyli instalacja pv jest własnością leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych u leasingobiorcy.

Dla paneli pv amortyzacja wynosi 10% i może trwać minimum 4 lata. Leasingobiorca dokonuje comiesięcznej opłaty leasingowej, którą może zaksięgować w koszty uzyskania przychodu firmy. Przy podpisaniu umowy leasingowej, leasingobiorca jest zobowiązany wpłacić tzw. opłatę wstępną ok 10% do 30% wartości przedmiotu leasingu. Ta forma leasingu jest najbardziej popularna wśród firm, dzięki atrakcyjnym finansowo kosztom leasingu, które wahają się między 110% a 119% na instalację paneli fotowoltaicznych oraz możliwości wrzucenia rat leasingu i opłaty wstępnej w koszty uzyskania przychodu.

Polecani przez nas instalatorzy pomogą w uzyskaniu leasingu!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Leasing finansowy - procedura wygląda podobnie, jak przy leasingu operacyjnym, z tym że przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy, czyli spłaca go podobnie jak raty kredytu. W tym wypadku przy opłacie inicjalnej, która może wynieść ok 10% wartości instalacji, wpłaca również całość podatku VAT od wartości zakupionej instalacji przy pierwszej racie. Jednak w tym wypadku istnieje możliwość jednorazowego zwrotu podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Instalacja jest ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego i amortyzowana przez leasingobiorcę.

Pożyczka leasingowa to swego rodzaju kredyt, który udziela firma leasingowa, a nie bank. Za montaż instalacji pv kupujący otrzymuje fakturę VAT, co umożliwia mu pozyskanie dotacji i zwrotu części inwestycji. Na początku wpłacany jest czynsz inicjalny, czyli udział własny, który jest jednocześnie kosztem podatkowym. W tym wypadku kupujący nie płaci podatku VAT, a w przypadku jego zwrotu z Urzędu Skarbowego jest możliwość zastosowania tzw. „raty balonowej”. Oznacza to, że na początku spłacane są odsetki, a spłata kapitału następuje pod koniec okresu, na który została zawarta umowa pożyczkowa. Tego typu rozwiązanie znacznie obniża koszt finansowania, a możliwość odpisów amortyzacyjnych leży po stronie pożyczkobiorcy.

Leasing operacyjny Leasing finansowy Pożyczka leasingowa
Okres trwania umowy 4- 8 lat 6 miesięcy-5 lat 1-6 lat
Opłata inicjalna Od 10% Od 10% + VAT Od 10 %
Koszty uzyskania przychodu Raty (netto) leasingowe
Koszty użytkowania

Część odsetkowa,
Raty leasingowe,
Koszty użytkowania

Część odsetkowa,
Raty leasingowe,
Koszty użytkowania

Przykładowa oferta leasingowa PKO Leasing

  • Wartość instalacji fotowoltaicznej 134.400, 00 zł netto
  • VIBOR= 1,64
  • Rodzaj leasingu: operacyjny
  • Okres umowy : 60 miesięcy
Kwota netto [zł] VAT [zł] Razem [zł]
Opłata Wstępna 13 440 zł (10 %) 3 091 zł 16 531 zł
Rata miesięczna (60 rat) 2 097 zł 482 zł 2 579 zł
Kaucja gwarancyjna (60 rat) 336 zł 77 zł 413 zł
Suma opłat - 60 miesięcy 159 420 zł 36 668 zł 196 089 zł

Formalności

Leasing to forma finasowania, w której formalności są skrócone do minimum. Przy leasingu na instalację pv, przedsiębiorca składa wniosek o leasing, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie majątkowe w przypadku instalacji o wartości nie większej niż 100 tyś zł. Dla leasingu instalacji pv powyżej 100 tyś zł, należy złożyć dokumenty finansowe za poprzedni i bieżący rok działalności.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 15 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 13 min

Czytaj dalej arrow