Menu

Fotowoltaika dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w Polsce muszą zmierzyć się z tym faktem: ceny energii idą w górę. Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie opłata mocowa, która w 80% (co daje jakieś 4,5 mld złotych) będzie pochodzić z kieszeni przedsiębiorców. Jak zmniejszyć straty?

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 05/01/2022

Czas lektury: 6 min

Na korzyść przedsiębiorców przemawiają inne fakty - mniej więcej 8 minut świetlnych stąd największa elektrownia termojądrowa w tej części galaktyki wysyła w kierunku ich firm ogromne ilości darmowej energii. Słońce sprawia, że każdy metr kwadratowy w Polsce jest pokrywany rocznie energią równą średnio 1150 kWh.

Opłaca mocowa - jak firmy mogą się chronić?

Aktualizacja na 2021 rok

Opłata mocowa jest naliczana za energię zużytą w dzień. Sprawia to, że fotowoltaika to świetny sposób na ograniczenie strat związanych z opłatą mocową. Przejdź do tej sekcji artykułu po więcej informacji.

Czy fotowoltaika dla firm się opłaca? Jakie są dostępne opcje dofinansowania?

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Przemysłowe instalacje fotowoltaiczne - opłacalność

Na oszczędności i zyski wynikające z firmowej mikroinstalacji lub małej instalacji fotowoltaicznej składają się następujące fakty:

 • Dostępny status prosumenta - zwiększa opłacalność instalacji o wielkości do 50 kWp.
 • Ceny instalacji fotowoltaicznych - najniższe w historii, ze względu na rozwój techniki i brak ceł na moduły z Chin.
 • Coraz wyższe rachunki za prąd, w szczególności:
 • Opłata mocowa - dodatkowy koszt 0,0762 PLN za kWh w godzinach dziennych, między 7 a 22. Fotowoltaika wytwarza prąd właśnie w godzinach dziennych, więc to świetny sposób na zredukowanie strat.
 • Korzystne sposoby finanowania, na przykład leasing.
 • Wysoka autokonsumpcja - niemal wszystkie zakłady najwięcej energii zużywają w dzień - czyli wtedy, gdy fotowoltaika działa pełną mocą.

Dlaczego ceny muszą rosnąć? Jednym z czynników jest obecna proekologiczna polityka Polski, zakładająca zwiększenie ilości OZE w miksie energetycznym oraz konieczność zmodernizowania i remontów starych elektrowni. Na wszystko to muszą znaleźć się pieniądze. Opłata mocowa pokazuje, że rząd chce ciężar tej modernizacji przerzucić przede wszystkim na przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o fotowoltaikę i zużycie prądu, małe przedsiębiorstwa mają inne potrzeby niż duże zakłady. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo zużywa mniej, niż 50 MWh rocznie, przeczytaj ten przewodnik na rok 2021 po instalacjach prosumenckich.

Panele fotowoltaiczne dla firm- symulacja zysków

Zakład produkcyjny “Metalplast” posiada kilka dużych hal na przedmieściach. To najwyższe budynki w okolicy i nic nie rzuca na nie cienia. Rocznie fabryka zużywa mniej więcej 900 000 kWh. Przedsiębiorstwo działa non-stop w systemie czterobrygadowym.

Na podstawie analizy zużycia prądu postanowiono o budowie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 230 kWp, która w ciągu roku dostarczy mniej więcej 230 000 kWh. 300 paneli słonecznych ma znajdować się na dachach hal, a reszta na polu będącym własnością zakładu. Moc instalacji dobrano tak, by produkowana energia była od razu wykorzystywana, a do systemu nie oddawano żadnych nadwyżek.

Dane i obliczenia:

 • 730 paneli PV o mocy 315W = 292 800 PLN netto
 • Falowniki o łącznej mocy 230 kW = 59 200 PLN netto
 • Konstukcja, okablowanie i montaż = 216 000 PLN netto
 • Koszt inwestycji = 568 000 PLN netto = 698 640 PLN brutto
 • Cena za kupno 1 kWh = 0,55 PLN
 • VAT = 23%

Dodatkowe koszty: załóżmy, że w 14 lat po instalacji trzeba będzie wymienić wszystkie falowniki. Dla bezpieczeństwa załóżmy też wymianę 80 paneli fotowoltaicznych między rokiem 12-tym, a 25-tym, czyli po skończeniu się ich gwarancji na produkt. Przyjęto, że po 25 latach panele będą pracować z mocą równą 83,4% mocy początkowej.

Zakładając, że cena prądu wzrośnie w ciągu 25 lat o 40%, jakie będą oszczędności firmy “Metalplast”?

symulacja zysków firmowej instalacji fotowoltaicznej

Inwestycja zwróci się mniej więcej w ciągu 6 lat.

Po 10 latach zyski wyniosą 596 000 PLN.

Po 15 latach zyski wyniosą 1 210 000 PLN

Po 25 latach zyski wyniosą 2 603 500 PLN

Dodatkowe dane paneli:

 • Waga instalacji na dachu - 8 ton
 • Gwarancja na falowniki - 10 lat
 • Gwarancja na produkt paneli - 12 lat
 • Gwarancja na uzysk paneli po 25 latach - 83% mocy początkowej

Uwzględniono spadek sprawności paneli. Nie uwzględniono kosztu mycia paneli fotowoltaicznych (średnio dwa razy w roku) oraz dodatkowych prac konserwacyjnych. Panele można też wyposażyć w systemy nadążne oraz czujniki zabrudzenia, które zwiększają efektywność paneli. Symulacja nie uwzględnia inflacji oraz zmian cen falowników i paneli na przestrzeni lat, jak i rozbudowy zakładu.

Zainteresowany?

Czy nie chciałbyś się dowiedzieć, ile może zaoszczędzić Twoje przedsiębiorstwo? Wystarczy poprosić o bezpłatną wycenę , a wkrótce skontaktują się z Tobą trzy wyróżniające się firmy instalatorskie z okolicy.

Zasady sprzedaży i sytuacja prawna

Poniżej opisano sytuację prawną na I kwartał 2021 roku.

Podatek VAT na panele fotowoltaiczne dla firm - chociaż panele fotowoltaiczne montowane na posesjach prywatnych i budynkach społecznych powstają przy 8% podatku VAT, instalacje firmowe dalej są obłożone podatkiem równym 23%.

Rozliczanie nadwyżek energii z zakładem energetycznym. Panele fotowoltaiczne produkują energię tylko w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna jest na stałe sprzęgnięta z instalacją energetyczną Twojej firmy i siecią energetyczną. Maszyny, urządzenia, komputery i oświetlenie w zakładzie zużywają w pierwszej kolejności prąd wyprodukowany przez panele słoneczne, a resztę zapotrzebowania pobierają normalnie, z sieci.

Wedle obowiązujących do dziś zapisów z ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 roku, wytwórcy prądu mogą zarządzać nadwyżkami:

 • Magazynując je jako prosument
 • Sprzedając je na zasadach ogólnych
 • Magazynując je w akumulatorach

Porównajmy te sposoby. Symulacja korzysta z drugiego rozwiązania i instalacji odpowiedniej wielkości.

Kryterium Prosument Zasady ogólne Akumulatory
Ile oddanej nadwyżki można wykorzystać? 70% (80% w przypadku instalacji do 10 kW) Mniej więcej 40% 50-90%
Wielkość instalacji Mikroinstalacja (do 50 kW) Mikroinstalacja i mała instalacja (do 500 kW). Powyżej - z koncesją. Ograniczeniem jest przestrzeń i cena
Cena i dodatkowe informacje Brak opłat za rozliczanie i przyłączenie. Wkrótce będzie dostępne dla firm. Koszty za przyłączenie dzielone między energetykę i firmę. Biurokracja związana ze sprzedażą prądu. Wymagają specjalnych budynków i są kosztowne.

Firmy mogą być prosumentami!

Na mocy ustawy z 19 lipca 2019, przedsiębiorcy, nawet ci którzy postawili instalację w ciągu poprzednich dwóch lat, mogą starać się o status prosumenta (o ile wytwarzanie prądu to nie jest główna działalność firmy).

Koncesje - Czy potrzebna jest koncesja na mikroinstalacje i małe instalacje fotowoltaiczne dla firm?

Mikroinstalacje i małe instalacje nie wymagają koncesji, ale na większe instalacje już tak. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2018 roku, podstawowy podział farm fotowoltaicznych opiera się na parametrze mocy tych systemów, które wynoszą odpowiednio:

 • <50 kWp - mikroinstalacja. Minimalna biurokracja. Brak kosztu przyłączenia i rozliczenia.
 • pomiędzy 50, a 500 kWp - mała instalacja. Wymagana pewna biurokracja, a koszt przyłączenia jest dzielony pomiędzy inwestora i energetykę.
 • pomiędzy 500 kWp, a 1 MWp - średnia instalacja. Wymagana koncesja.
 • powyżej 1 MWp - duża instalacja. Wymagana koncesja.

Większość firm, fabryk i zakładów produkcyjnych zadowoli się małą instalacją.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw o małym zużyciu energii

Jeśli zużycie prądu w Twojej firmie wynosi mniej niż 50 MWh rocznie (lub nieco więcej), mamy dobre wieści - Twoja firma może zostać prosumentem, co znacząco zwiększa opłacalność instalacji.

Status prosumenta oznacza dla firmy:

 • Brak dodatkowej pracy papierkowej
 • Bezpłatne podłączenie do sieci
 • Lepsze zarządzanie nadwyżkami energii

Mikroinstalacja firmowa jest droższa od mikroinstalacji osoby prywatnej, ze względu na wyższy podatek VAT, jednak na ogół będzie też bardziej zyskowna, ze względu na wyższy poziom autokonsumpcji.

Najważniejsze informacje na temat cen instalacji, wyboru modułów fotowoltaicznych, inwertera i instalatora znajdziesz w naszym kompletnym przewodniku na rok 2021.

Fotowoltaika dla firm o dużym zużyciu energii

Mikroinstalacje są zbyt małe dla fabryk i zakładów produkcyjnych z większym zapotrzebowaniem energetycznym. Dla takich odbiorców dobrym rozwiązaniem są tak zwane małe instalacje fotowoltaiczne (wcale nie takie małe, bo do 500 kW mocy), które nie wymagają koncesji elektrowni. Tak duże systemy można rozliczać tylko na zasadach ogólnych. Prąd sprzedawany jest po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału. Oznacza to, że firma sprzedaje prąd w podobny sposób, jak każda inna elektrownia.

Problem polega na tym, że cena sprzedaży energii wynosi ok. 40% ceny jej kupna. Zbyt duże instalacje fotowoltaiczne dla firm, które generują dużo nadwyżek, są więc znacznie mniej rentowne.

W ten sposób duże zakłady mają przed sobą trzy strategie:

 • zainwestować w bardzo dużą instalację, by zacząć zarabiać na sprzedawanej energii
 • zainwestować w instalację na tyle dużą, by koszt kupowanej energii równał się zyskom z energii sprzedanej i najwięcej oszczędzać
 • zainwestować w instalację na tyle małą, by poziom autokonsumpcji wynosił 100% - oferuje to najszybszy zwrot inwestycji

Większość firm celuje w opcję numer 3, chcąc osiągnąć największe oszczędności ograniczonym kosztem.

Istotną kwestią jest zmaksymalizowanie autokonsumpcji. Standardowe instalacje fotowoltaiczne przynoszą największe uzyski w południe, co na ogół różni się od dziennego profilu zużycia prądu. Lepiej dopasowaną alternatywą są instalacje z modułów dwustronnych postawionych pionowo oraz instalacje z trackerami, które produkują prąd dłużej w ciągu dnia. Dodajmy, że opłata mocowa generuje dodatkowe koszty za zakup prądu w godznach 7-22.

Przedstawiono to na poniższym wykresie.

Opłata mocowa - fotowoltaika zapewnia oszczędności dla firm

Standardowa instalacja fotowoltaiczna umożliwia umieszczenie największej ilości kWp na ograniczonej przestrzeni i jest najtańsza. Instalacja z modułami dwustronnymi jest lepiej dopasowana do dziennego profilu zużycia energii, dzięki czemu można zwiększyć wielkość instalacji z zachowaniem 100% autokonsumpcji. Instalacja z trackerami jest najlepsza, ale i najdroższa.

Zobacz symulację optymalnego wykorzystania fotowoltaiki dla firm i zakładów.

Kolejnym sposobem na zwiększenie autokonsumpcji są akumulatory. Czy mogą zwiększyć zyski z paneli fotowoltaicznych?

Tak, przy czym mogą zmniejszyć rentowność inwestycji i wymagają dodatkowej pracy. Panele fotowoltaiczne można bardzo łatwo wkomponować w istniejącą strukturę zakładów, montując je na dachach i wolnej przestrzeni. Nie wymagają pozwolenia na budowę. Natomiast akumulatory są stosunkowo drogie, a w skali przemysłowej wymagają osobnych pomieszczeń, jeśli nie budynków.

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 5 min

Czytaj dalej arrow

Sposoby finansowania

Symulacja na początku pokazała, że chociaż fotowoltaika przynosi firmom duże zyski, to potrzebna jest spora inwestycja początkowa. A gdyby za farmę fotowoltaiczną nie trzeba było płacić nic z własnej kieszeni? Umożliwiają to poniższe formy finansowania.

Popularność wśród przedsiębiorców zdobywa leasing paneli fotowoltaicznych. Do najważniejszych zalet zalicza się uproszczone procedury, natychmiastowe zyski oraz możliwość wpisania wydatków w koszty działalności gospodarczej.

Wybierając leasing płacimy każdego miesiąca określoną ratę, znacznie mniejszą od zysków z oszczędności. Przedsiębiorca niejako dzieli się z leasingodawcą zyskami z fotowoltaiki, a w zamian musi jedynie opłacić każdego miesiąca fakturę - bez ewidencji środków trwałych czy amortyzacji.

Czas lektury 5 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 7 min

Czytaj dalej arrow

Fabryki w Polsce zasilane panelami fotowoltaicznymi

Tymbark w 2016 roku uruchomił własną farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Tworzą ją 4000 paneli, które stoją na polu o powierzchni 2 ha. Dzięki temu zakład zmniejszył pobór energii z sieci o około 25%. Inwestycja pochłonęła około 5,5 mln PLN. Na terenie farmy zainstalowano również stację meteorologiczną oraz monitoring.

Instalacja o mocy 1MW wyprodukuje w roku średnio 1000 MWh. Elektrownia nie jest zbyt duża jak na wielkość zakładu, bo pokrywa 25% zapotrzebowania. Zatem prawdopodobnie do systemu nie są oddawane żadne nadwyżki. Jeśli tak jest, zakład oszczędza każdego roku grubo ponad pół miliona złotych.

Wybór instalatora

Jeśli podobnie jak my uważasz, ze fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie, pozostaje kwestia wyboru odpowiedniego instalatora. Każdy przedsiębiorca chce inwestować w to, co najlepsze. W Polsce działa około 700 przedsiębiorstw zajmujących się instalacją paneli fotowoltaicznych. My wybieramy te, które spełniają wysokie standardy pracy i kontaktujemy ich z potencjalnymi klientami.

Wypełnij prośbę o oferty na fotowoltaikę , a w krótkim czasie skontaktują się z Tobą trzy przedsiębiorstwa, które spełniają nasze wysokie wymagania. W powyższym linku znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Jest to dla Ciebie bezpłatne i niezobowiązujące. Zależy nam, byś mógł porównać oferty trzech godnych zaufania, doświadczonych w dużych instalacjach instalatorów z okolicy i podjąć najlepszą decyzję.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 17 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 8 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 14 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 15 min

Czytaj dalej arrow