Menu

Fotowoltaika dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w Polsce muszą zmierzyć się z tym faktem: ceny energii idą w górę i ciągle będą iść - przez dziesięciolecia. Z analiz opublikowanych przez Instytut Energii Odnawialnej wynika, że do 2020 roku energia może być droższa nawet o 50% wobec cen z roku 2018.

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 05/06/2020

Czas lektury: 9 min

Na korzyść przedsiębiorców przemawiają inne fakty - mniej więcej 8 minut świetlnych stąd największa elektrownia termojądrowa w tej części galaktyki wysyła w kierunku ich firm ogromne ilości darmowej energii. Słońce sprawia, że każdy metr kwadratowy w Polsce jest pokrywany rocznie energią równą średnio 1000 kWh.

Wykorzystaniu energii słonecznej sprzyja też rozwój techniki umożliwiającej pozyskiwanie energii ze Słońca oraz korzystne zmiany w prawie, ułatwiające firmom i osobom prywatnym budowę własnych instalacji fotowoltaicznych.

Czy fotowoltaika dla firm się opłaca? Jakie są dostępne opcje dofinansowania?

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Przemysłowe instalacje fotowoltaiczne - opłacalność

Na oszczędności i zyski wynikające z firmowej mikroinstalacji lub małej instalacji fotowoltaicznej składają się następujące fakty:

 • Ceny energii z sieci - rosną i będą rosły
 • Sytuacja prawna dla firmowych instalacji - poprawia się
 • Ceny instalacji fotowoltaicznych - zmalały w ciągu ostatnich lat

Dlaczego ceny muszą rosnąć? W skrócie Polska ma przed sobą dwie drogi i obie będą skutkować podwyżkami. Pozostając przy węglu, ceny wzrosną ze względu na rosnące koszty surowca, rosnące koszty emisji CO2 i ze względu na niewywiązywanie się z umów międzynarodowych. Drugą drogą jest zmniejszanie emisji CO2, co wiąże się z ogromnymi inwestycjami w energetykę węglową, gazową, jądrową lub OZE, które, wedle wspomnianego raportu, ‘obciążą przede wszystkim odbiorców końcowych’.

Z nowymi inwestycjami czy bez, ceny energii poszybują w górę. Państwo chętnie podzieli się z przedsiębiorcami kosztami i zyskami z inwestycji - nie dziwią zatem korzystne zmiany w prawie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Fotowoltaika dla firm - sytuacja prawna .

Z kolei ceny paneli słonecznych zmalały w ciągu ostatnich lat, a to ze względu na rozwój techniki oraz zniesienie ceł na panele fotowoltaiczne z Chin. W tym momencie zwrot z inwestycji dla instalacji przemysłowych wynosi około 6-10 lat. Panele mogą działać przez >25 lat. Można je też kupić i sprzedać w ramach leasingu.

Panele fotowoltaiczne dla firm- symulacja zysków

Zakład produkcyjny “Metalplast” posiada kilka dużych hal na przedmieściach. To najwyższe budynki w okolicy i nic nie rzuca na nie cienia. Rocznie fabryka zużywa mniej więcej 900 000 kWh. Przedsiębiorstwo działa non-stop w systemie czterobrygadowym.

Na podstawie analizy zużycia prądu postanowiono o budowie instalacji fotowoltaicznej o wielkości 230 kWp, która w ciągu roku dostarczy mniej więcej 230 000 kWh. 300 paneli słonecznych ma znajdować się na dachach hal, a reszta na polu będącym własnością zakładu. Moc instalacji dobrano tak, by produkowana energia była od razu wykorzystywana, a do systemu nie oddawano żadnych nadwyżek.

Dane i obliczenia:

 • 730 paneli PV o mocy 315W = 292 800 PLN netto
 • Falowniki o łącznej mocy 230 kW = 59 200 PLN netto
 • Konstukcja, okablowanie i montaż = 216 000 PLN netto
 • Koszt inwestycji = 568 000 PLN netto = 698 640 PLN brutto
 • Cena za kupno 1 kWh = 0,55 PLN
 • VAT = 23%

Dodatkowe koszty: załóżmy, że w 14 lat po instalacji trzeba będzie wymienić wszystkie falowniki. Dla bezpieczeństwa załóżmy też wymianę 80 paneli fotowoltaicznych między rokiem 12-tym, a 25-tym, czyli po skończeniu się ich gwarancji na produkt. Przyjęto, że po 25 latach panele będą pracować z mocą równą 83,4% mocy początkowej.

Zakładając, że cena prądu wzrośnie w ciągu 25 lat o 40%, jakie będą oszczędności firmy “Metalplast”?

symulacja zysków firmowej instalacji fotowoltaicznej

Inwestycja zwróci się mniej więcej w ciągu 6 lat.

Po 10 latach zyski wyniosą 596 000 PLN.

Po 15 latach zyski wyniosą 1 210 000 PLN

Po 25 latach zyski wyniosą 2 603 500 PLN

Dodatkowe dane paneli:

 • Waga instalacji na dachu - 8 ton
 • Gwarancja na falowniki - 10 lat
 • Gwarancja na produkt paneli - 12 lat
 • Gwarancja na uzysk paneli po 25 latach - 83% mocy początkowej

Uwzględniono spadek sprawności paneli. Nie uwzględniono kosztu mycia paneli fotowoltaicznych (średnio dwa razy w roku) oraz dodatkowych prac konserwacyjnych. Panele można też wyposażyć w systemy nadążne oraz czujniki zabrudzenia, które zwiększają efektywność paneli. Symulacja nie uwzględnia inflacji oraz zmian cen falowników i paneli na przestrzeni lat, jak i rozbudowy zakładu.

Zainteresowany?

Czy nie chciałbyś się dowiedzieć, ile może zaoszczędzić Twoje przedsiębiorstwo? Wystarczy poprosić o bezpłatną wycenę , a wkrótce skontaktują się z Tobą trzy wyróżniające się firmy instalatorskie z okolicy.

Zasady sprzedaży i sytuacja prawna

Chociaż prawo w Polsce nie jest jeszcze aż tak korzystne dla inwestorów w OZE, jak w niektórych zachodnich krajach, to jednak sytuacja wygląda coraz lepiej. Poniżej opisano sytuację prawną na III kwartał 2019.

Kwestia, która budzi obecnie najwięcej wątpliwości, to sposób rozliczania nadwyżek energii z zakładem energetycznym. Panele fotowoltaiczne produkują energię tylko w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna jest na stałe sprzęgnięta z instalacją energetyczną Twojej firmy i siecią energetyczną. Maszyny, urządzenia, komputery i oświetlenie w zakładzie zużywają w pierwszej kolejności prąd wyprodukowany przez panele słoneczne, a resztę zapotrzebowania pobierają normalnie, z sieci.

Gdy panele fotowoltaiczne wyprodukują więcej energii, niż zakład zużyje, do sieci sprzedawane są nadwyżki. W jakiej cenie? To zależy od wielkości instalacji oraz statusu wytwórcy.

Wedle obowiązujących do dziś zapisów z ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 roku, wytwórcy prądu mogą zarządzać nadwyżkami:

 • Magazynując je jako prosument - czyli producent i konsument jednocześnie. Oznacza to, że 70% energii oddanej do sieci można w ciągu 12 miesięcy odebrać (80% w przypadku instalacji do 10 kW).
 • Sprzedając je na zasadach ogólnych, jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Stosunek mocy oddanej do mocy pobranej jest mniej korzystny. Na tych zasadach firmy mogą odzyskać mniej więcej 40% nadwyżek produkowanego prądu. Najlepszym rozwiązaniem jest wówczas całkowite unikanie produkowania nadwyżek.
 • Magazynując je w akumulatorach .

Firmy mogą być prosumentami!

Na mocy ustawy z 19 lipca, przedsiębiorcy, nawet ci którzy postawili instalację w ciągu ostatnich dwóch lat, mogą starać się o status prosumenta (o ile wytwarzanie prądu to nie jest główna działalność firmy). Póki co brakuje jednak rozporządzenia precyzującego wszystkie zapisy. Nie jest to duży problem - póki co firmy mogą stać się prosumentami na zasadach identycznych jak osoby fizyczne.

Porównajmy te sposoby. Symulacja korzysta z drugiego rozwiązania i instalacji odpowiedniej wielkości.

Kryterium Prosument Zasady ogólne Akumulatory
Ile oddanej nadwyżki można wykorzystać? 70% (80% w przypadku instalacji do 10 kW) Mniej więcej 40% 50-90%
Wielkość instalacji Mikroinstalacja (do 50 kW) Mikroinstalacja i mała instalacja (do 500 kW). Powyżej - z koncesją. Ograniczeniem jest przestrzeń i cena
Cena i dodatkowe informacje Brak opłat za rozliczanie i przyłączenie. Wkrótce będzie dostępne dla firm. Koszty za przyłączenie dzielone między energetykę i firmę. Biurokracja związana ze sprzedażą prądu. Wymagają specjalnych budynków i są kosztowne.

Mikroinstalacje są zbyt małe dla fabryk i zakładów produkcyjnych z większym zapotrzebowaniem energetycznym. Dla takich odbiorców dobrym rozwiązaniem są tak zwane małe instalacje fotowoltaiczne (wcale nie takie małe, bo do 500 kW mocy), które nie wymagają koncesji elektrowni. Tak duże systemy można rozliczać tylko na zasadach ogólnych. Jak to wygląda?

Prąd sprzedawany jest po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału. Oznacza to, że firma sprzedaje prąd w podobny sposób, jak każda inna elektrownia. Jednak elektrownie zarabiają, bo sprzedają znacznie więcej prądu, niż pobierają. Firmom sprzedaż nadwyżek produkowanej energii elektrycznej się nie opłaca, bo stosunek ceny kupna do sprzedaży jest niekorzystny. Dlaczego?

Otóż gdy zakład sprzedaje prąd, sprzedaje tylko energię czynną. Gdy zakład kupuje energię, w cenę prądu wlicza się:

 • Energię czynną (~40%)
 • Przesył energii
 • Jakość przesyłu
 • Akcyzę
 • VAT
 • Opłaty stałe

Stąd ilość nadwyżek, jakie zakład może wykorzystać, wynosi w najlepszym razie 40-42%. Zbyt duże instalacje fotowoltaiczne dla firm, które generują dużo nadwyżek, są więc znacznie mniej rentowne.

Rozpiska kosztów energii elektrycznej, przedstawienie poglądowe. W praktyce udział poszczególnych kosztów zależy od bardzo wielu czynników dla różnych grup odbiorców.

wyjasnienie ceny pradu wykres

Energia czynna: 42%
Prąd napędzający urządzenia elektryczne. Energia czynna odpowiada mocy produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Bez statusu prosumenta sprzedajesz do sieci tylko energię czynną, a kupujesz energię ze wszystkimi innymi opłatami.

VAT: 23%
Podatek VAT, dotyczący wielu dziedzin życia obywatelskiego.

Akcyza: 1%
Akcyza od 1 stycznia 2019 zmalała kilkukrotnie, dzięki czemu odbiorca końcowy płaci za prąd mniej więcej tyle samo, mimo wyraźnego wzrostu innych kosztów.

Pozostałe opłaty: 34%
Opłaty stałe, koszty przesyłu energii, marża dystrybutora, opłata jakościowa itp. Od 1 stycznia 2019 bardzo obniżono również opłatę przesyłową, chociaż ta nigdy nie kosztowała bardzo dużo.

W skrócie - gdy instalacja oddaje nadwyżki do energetyki, to ponad połowa z nich już nie wraca. Najlepiej więc, jeśli cały prąd produkowany przez panele fotowoltaiczne jest od razu zużywany. A jak rzecz ma się z akumulatorami? Czy mogą zwiększyć zyski z paneli fotowoltaicznych?

Tak, przy czym mogą zmniejszyć rentowność inwestycji i wymagają dodatkowej pracy. Panele fotowoltaiczne można bardzo łatwo wkomponować w istniejącą strukturę zakładów, montując je na dachach i wolnej przestrzeni. Nie wymagają pozwolenia na budowę. Natomiast akumulatory są stosunkowo drogie, a w skali przemysłowej wymagają osobnych pomieszczeń, jeśli nie budynków.

Tym niemniej akumulatory mogą znacznie zwiększyć udział paneli fotowoltaicznych w zasilaniu danego zakładu. Stany Zjednoczone przodują na tym polu, a kilka działających tam farm fotowoltaicznych posiada własne, akumulatorowe magazyny energii. Temat zostanie szerzej opisany w osobnym tekście.

Zobacz symulację optymalnego wykorzystania fotowoltaiki dla firm i zakładów.

Przedsiębiorcy martwią się też o skalę biurokracji związanej z każdą inwestycją. Zależy ona od wielkości instalacji. Na czym polega rozróżnienie?

Mikroinstalacje i małe instalacje fotowoltaiczne dla firm

Zgodnie z ostatnią nowelizacją z 2018 roku, podstawowy podział farm fotowoltaicznych opiera się na parametrze mocy tych systemów, które wynoszą odpowiednio:

 • <50 kWp - mikroinstalacja. Minimalna biurokracja. Brak kosztu przyłączenia i rozliczenia.
 • pomiędzy 50, a 500 kWp - mała instalacja. Wymagana pewna biurokracja, a koszt przyłączenia jest dzielony pomiędzy inwestora i energetykę.
 • pomiędzy 500 kWp, a 1 MWp - średnia instalacja. Wymagana koncesja.
 • powyżej 1 MWp - duża instalacja. Wymagana koncesja.

Większość firm, fabryk i zakładów produkcyjnych zadowoli się małą instalacją.

Podatek VAT na panele fotowoltaiczne dla firm

Chociaż panele fotowoltaiczne montowane na posesjach prywatnych i budynkach społecznych powstają przy 8% podatku VAT, instalacje firmowe dalej są obłożone podatkiem równym 23%. Może się to jednak zmienić, o ile program Energia Plus wejdzie w życie w takim stanie, w jakim zapowiada to ministerstwo.

Ważne!

”Chcielibyśmy zrównać wysokość podatku VAT na poziomie ośmiu procent dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. To będzie bardzo konkretny bodziec i bardzo konkretny impuls, który sprawi, że takich instalacji w Polsce naprawdę pojawi się 50 tys. w 2019 r.” - Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Zobaczymy, czy tak się stanie. Zanim to nastąpi, jak fotowoltaika może być finansowana przez przedsiębiorstwa?

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Dofinansowanie dla firm

Symulacja na początku pokazała, że chociaż fotowoltaika przynosi firmom duże zyski, to potrzebna jest spora inwestycja początkowa. A gdyby za farmę fotowoltaiczną nie trzeba było płacić nic z własnej kieszeni? Umożliwiają to poniższe formy finansowania.

Popularność wśród przedsiębiorców zdobywa leasing paneli fotowoltaicznych. Do najważniejszych zalet zalicza się uproszczone procedury, natychmiastowe zyski oraz możliwość wpisania wydatków w koszty działalności gospodarczej.

Wybierając leasing płacimy każdego miesiąca określoną ratę, znacznie mniejszą od zysków z oszczędności. Przedsiębiorca niejako dzieli się z leasingodawcą zyskami z fotowoltaiki, a w zamian musi jedynie opłacić każdego miesiąca fakturę - bez ewidencji środków trwałych czy amortyzacji.

Fabryki w Polsce zasilane panelami fotowoltaicznymi

Tymbark w 2016 roku uruchomił własną farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Tworzą ją 4000 paneli, które stoją na polu o powierzchni 2 ha. Dzięki temu zakład zmniejszył pobór energii z sieci o około 25%. Inwestycja pochłonęła około 5,5 mln PLN. Na terenie farmy zainstalowano również stację meteorologiczną oraz monitoring.

Instalacja o mocy 1MW wyprodukuje w roku średnio 1000 MWh. Elektrownia nie jest zbyt duża jak na wielkość zakładu, bo pokrywa 25% zapotrzebowania. Zatem prawdopodobnie do systemu nie są oddawane żadne nadwyżki. Jeśli tak jest, zakład oszczędza każdego roku grubo ponad pół miliona złotych.

Wybór instalatora

Jeśli podobnie jak my uważasz, ze fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie, pozostaje kwestia wyboru odpowiedniego instalatora. Każdy przedsiębiorca chce inwestować w to, co najlepsze. W Polsce działa około 700 przedsiębiorstw zajmujących się instalacją paneli fotowoltaicznych. My wybieramy te, które spełniają wysokie standardy pracy i kontaktujemy ich z potencjalnymi klientami.

Wypełnij prośbę o oferty na fotowoltaikę , a w krótkim czasie skontaktują się z Tobą trzy przedsiębiorstwa, które spełniają nasze wysokie wymagania. W powyższym linku znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Jest to dla Ciebie bezpłatne i niezobowiązujące. Zależy nam, byś mógł porównać oferty trzech godnych zaufania, doświadczonych w dużych instalacjach instalatorów z okolicy i podjąć najlepszą decyzję.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać