Menu

Wskaźnik Altmana producentów fotowoltaiki 2024

Stabilność finansowa producentów paneli PV to zmienna, którą trzeba uwzględnić planując inwestycję w energię słoneczną.

Opublikowane przez Krzysztof Ryba

Ostatnia edycja: 09/01/2024

Czas lektury: 6 min

Powszechnie wiadomo, że renomowane i stabilne marki dbają o swoich klientów oraz zapewniają im usługi posprzedażowe na wysokim poziomie. Zapewne nikt z nas nie chciałby zainwestować w instalację fotowoltaiczną, której nie będzie można serwisować lub reklamować. W przypadku wystąpienia usterki, najpierw zgłaszamy ją naszemu instalatorowi. Schody zaczynają się, gdy nasza firma monterska zniknie z rynku. Wtedy zostaje nam już tylko bezpośredni kontakt z producentem. Hipotetycznie może dojść do sytuacji, w której firma produkująca panele zbankrutuje. Finalnie zostaniemy zmuszeni do wyłożenia własnych pieniędzy na naprawę zepsutych elementów, co w konsekwencji doprowadzi do utraty zysków z inwestycji.

Uzyskaj oferty od instalatorów montujących tylko stabilne marki paneli

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Dlaczego zwaracać uwagę na stabilność finansową marek paneli pv?

Kupując panele od producenta z grupy objętej ryzykiem bankructwa, trzeba być świadomym zagrożenia jakie się z tym wiąże. W sytuacji, w której wytwórca paneli PV bankrutuje, w pierwszej kolejności dochodzimy swoich praw zwracając się do instalatora. Rozważmy następujący przykład. Firma X ma w swojej ofercie określoną markę paneli słonecznych. Załóżmy, że producent tych paneli upadł, a produkt zaczął się psuć. W tym przypadku monter może w każdej chwili i bez ostrzeżenia „zwinąć interes” co sprawi, że egzekwowalność gwarancji będzie praktycznie niemożliwa.

Większość z nas zdaje sobie sprawę ze zmienności rynku, a co za tym idzie z faktu, że część producentów PV prawdopodobnie za 25 lat nie będzie istnieć. Nasza polisa musi być pewna w okresie krótko i średnioterminowym. Dla ludzi związanych z branżą PV stabilność finansowa firmy powinna być kluczowym elementem przy podejmowaniu decyzji o wyborze producenta. Wybór marki o ugruntowanej pozycji finansowej pozwoli zabezpieczyć się przed utratą zainwestowanych pieniędzy.

Jak sprawdzić stabilność finansową danej firmy? Korzystając z algorytmu Altmana, na podstawie danych z okresu od września 2016 do czerwca 2019 roku, firma Sinovoltaics Group przygotowała raport na temat stabilności finansowej 80 producentów paneli słonecznych, który omówimy w kilku zdaniach.

Ranking stabilności finansowej marek fotowoltaicznych liczonej metodą Altmana

Stabilność finansowa Z > 2,6
Szara strefa 1,1 < Z < 2,6
Zagrożenie bankructwem Z < 1,1

Wynik powyżej 2,6 oznacza stabilność finansową oraz znikome prawdopodobieństwo bankructwa badanego podmiotu. Środkowa strefa wymaga głębszej analizy. Wartość poniżej 1,1 oznacza, że firma od dłuższego czasu ma kłopoty finansowe.

Miejsce w rankingu Sinovoltaics Producent Wynik we wrześniu 2016 Wynik w czerwcu 2019 Wynik w marcu 2020 Komentarz
5 Kyocera 3,18 3,42 Historycznie istotna marka. Duża dynamiczność (w jeden kwartał odrobili ponad 1,5 punktu)
6 Boviet Solar 4,71 3,67 3,3 Minimalny spadek. Od początku 2019 odrabia straty.
Mitsubishi Electric 2,56 3,32 3,02 Stabilny wzrost.
11 LONGi Solar 4,18 3,2 3,54 Tier-1
12 First Solar 2,61 3,09 2,11 Stabilny wzrost. Tier-1. Amerykańska.
20 Panasonic 2,22 2,18 2,04 Druga najbogatsza firma w zestawieniu (kapitał szacowany na ponad 6 mld dolarów), znikome prawdopodobieństwo bankructwa
31 GCL 1,66 1,68 1,48 Tier-1
35 LG Solar 2,14 1,55 2,1 Najbogatsza spółka w branży PV. Tier-1
48 JA Solar 1,26 1,17 - Wynik stabilny, bez większych wahań. Tier-1
49 Canadian Solar 1,08 1,14 1,20 Tier-1. Wbrew nazwie, z Chin.
52 Jinko Solar 1,03 1,01 0,9 Pierwsze miejsce w Tier-1
57 Hanwha Q Cells 1,92 0,86 - Tier-1.
71 Tainergy 3,3 -0,54 0,35
76 SunPower 0,3 -1,47 -1,0 Producent najlepszych paneli na świecie. Ma wsparcie spółki Total. Ostatnio trochę się podnieśli.
80 Yingli Green -1,31 -5,2 -5,2 Właściwie istnieje tylko dzięki pomocy rządu.

Chińskie marki

Wskaźnik ma pewne problemy z dokładnością, jeśli chodzi o marki paneli z Chin. Więcej o tym przeczytasz poniżej.

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow

Jak obliczany jest wskaźnik Altmana?

Jednym ze sposobów uzyskania informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest Wskaźnik Altmana. Profesor Edward I. Altman opublikował w 1968 roku formułę pozwalającą przewidzieć prawdopodobieństwo bankructwa danej firmy w okresie dwóch lat. Stabilność finansową przedsiębiorstwa oblicza się na podstawie danych statystycznych na przykład: aktywów, kapitału pracującego, zysków (netto i brutto), wartości rynkowej oraz zadłużenia.

Skuteczność wzoru profesora Altmana została zbadana w latach 1968-1999. Algorytm poprawnie przewidział bankructwo w 80% - 90% przypadków. Krótko mówiąc powinno się dokładnie przemyśleć zakup paneli od producentów ze strefy ryzyka.

Liczbę punktów, jaką firma uzyskała w rankingu oblicza się według wzoru:

Altman Z-Score = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1.0E

Gdzie:
A- Kapitał obrotowy/Aktywa- przepływ aktywów w stosunku do wielkości firmy.
B- Zysk z ubiegłych lat/Aktywa- rentowność odzwierciedlającą długość działalności przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do generowania dochodu.
C- Zysk operacyjny/Aktywa- operacyjna wydajność z wyłączeniem podatków i źródeł finansowania. Zysk operacyjny jest istotnym czynnikiem dla osiągnięcia długoterminowej rentowności.
D- Wartość rynkowa producenta/Zobowiązania- aspekt rynku uwzględniający możliwość wahania ceny papierów wartościowych.
E- Sprzedaż/Aktywa - miara całkowitego obrotu aktywami.

Uzyskaj oferty od instalatorów montujących tylko stabilne marki paneli

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Potencjalni bankruci

Według powyższego rankingu upadłość grozi aż 31 spółkom. Spora ich część to wytwórcy pochodzący z Chin. W następnym akapicie wyjaśniamy, dlaczego raport Sinovoltaics może nie być do końca miarodajny w przypadku Chińskiej Republiki Ludowej.

Ocena przydatności rankingu przy wyborze producenta PV

W naszej ocenie ranking Altman Z-Score nie powinien być jedynym kryterium w poszukiwaniu odpowiedniego dla nas producenta. Posiada on swoje ograniczenia. Najlepiej sprawdza się on w stosunku do firm z Ameryki Północnej, Europy, Japonii i Korei Południowej. Nie jest on wiarygodny w przypadku Państwa Środka. W Chinach istnieje odmienny system polityczny i gospodarczy, Różni się on zasadniczo od ustrojów występujących w innych krajach. W tym państwie przedsiębiorstwo, które powinno z punktu widzenia wolnego rynku upaść, często jest sztucznie podtrzymywane przy życiu przez dotacje państwowe.

Dobrym przykładem odmienności chińskich producentów jest Yingli, który od 2011 roku nie wykazywał dochodu i od tego czasu zadłuża się krótko i długoterminowo. Problem ten dotyczy wszystkich chińskich firm, które wykazują straty np. Jinko Solar.

Źródło

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, którą można pobrać tutaj.

Inne narzędzia przydatne w ocenie stabilności finansowej przedsiębiorstwa - Tier 1

Kolejnym kryterium świadczącym o tym, czy dana marka dobrze sobie radzi jest system klas Tier 1 stworzony przez Bloomberg New Energy Finance. Klasyfikacja informuje nas o tym, jaki jest stopień zaufania banków i inwestorów do poszczególnej firmy. Lista Tier 1 aktualizowana jest co kwartał.

O tym jakie kryteria musi spełnić producent PV, aby otrzymać status Tier 1 pisaliśmy tutaj. Kompletną listę przedsiębiorstw można zamówić w filii naukowej Bloomberg New Energy Finance (jest ona własnością Bloomberg - największej na świecie agencji prasowej).

Najstabilniejsi finansowo producenci paneli PV

Zestawiając firmy z pierwszej i drugiej listy otrzymamy najstabilniejszych ekonomicznie dostawców. Jeśli producent paneli słonecznych znajduje się jednocześnie w grupie Tier 1 i w strefie stabilności finansowej można przyjąć, że jest on pewny, rzetelny oraz jego stabilność finansowa jest na odpowiednio wysokim poziomie. Jest to marka, którą warto wziąć pod uwagę podczas planowania inwestycji.

Uzyskaj oferty od instalatorów montujących tylko stabilne marki paneli

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Z kolei podmioty, które znajdują się w Tier 1 i jednocześnie należą do grupy zagrożonej bankructwem mogą być tzw. „kolosami na glinianych nogach”. Ich sukces nie jest pochodną stabilności finansowej przedsiębiorstwa, lecz wpływem zewnętrznych czynników.

Podsumowując, model Altmana może być jednym z czynników ułatwiających nam podjęcie decyzji o wyborze danej marki paneli, ale nie może być to jedyny wskaźnik. Więcej pomocnych informacji o tym, jak wybrać dobrego producenta, znajdziesz w artykule z rankingiem producentów.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 15 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 23 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 13 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow