Menu

Czyste Powietrze 2024 – wysokość dopłat, zasady i aktualności!

Masz w planach wymianę starego pieca czy termomodernizację budynku np. z wykorzystaniem fotowoltaiki? Program Czyste Powietrze może być dla Ciebie!

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 09/01/2024

Czas lektury: 8 min

W styczniu 2024 roku, osoby ubiegające się o wsparcie z Programu Czyste Powietrze, mogą to zrobić na zasadach obowiązujących w zeszłym roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział już wprowadzenie nowych zasad od kwietnia 2024 r. Więcej informacji wkrótce.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to pierwszy i wciąż trwający ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców, jak również docieplania domów jednorodzinnych (termomodernizacji). Program został uruchomiony we wrześniu 2018 i od tego czasu nastąpiło w nim wiele istotnych zmian. Można jednak rzec śmiało – ostatnie odsłony programu są niezwykle hojne i korzystne dla beneficjentów.

Misją dotacji Czyste Powietrze jest walka ze smogiem. Instytucją finansującą ten program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki pochodzą również z budżetu Unii Europejskiej.

A teraz trochę statystyk. Od uruchomienia programu Czyste Powietrze podpisano już ponad 540 tyś. umów, a wypłacone dofinansowanie przekroczyło 6 miliardów złotych. W 2023 roku, według zapowiedzi pełnomocnika rządu ds. programu Czyste Powietrze Pawła Mirowskiego, rząd przeznaczy aż 2.5 miliarda złotych na dotacje. Natomiast cały budżet programu w latach 2018-2029 ma wynosić… 103 miliardy złotych!

Kto może skorzystać z Czystego Powietrza? Warunki przystąpienia do programu?

Najważniejsza kwestia, którą należy omówić, jest oczywiście odpowiedź na pytanie – dla kogo dotacja Czyste Powietrze?

W przypadku tego programu mamy do czynienia ze wspomnianymi kryteriami dochodowymi, od których zależy wysokość dofinansowania. Podajemy maksymalne kwoty dla każdej grupy w poniższej tabelce.

Gospodarstwa jednoosobowe Gospodarstwa wieloosobowe
Podstawowy Dochód roczny gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty 100.000 zł Dochód roczny gospodarstwa domowego nieprzekraczający kwoty 100.000 zł
Podwyższony 2651 zł 1894 zł
Najwyższy 1526 zł 1090 zł

Ile można otrzymać dofinansowania z programu Czyste Powietrze w 2023 roku?

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać z programu Czyste Powietrze, wynosi aż 135 tyś. złotych. Jednakże jest to najwyższy poziom dofinansowania i nie wszyscy otrzymają takie środki. Wciąż jednak można uzyskać naprawdę pokaźne sumy wsparcia finansowego.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu dochodów – inne kwoty otrzymamy zatem znajdując się w podstawowym progu, a inne w podwyższonym i najwyższym, biorąc pod uwagę te samą inwestycję. Poniżej prezentujemy maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych poziomów wraz z uwzględnieniem prefinansowania.

Poziom dofinansowania Maksymalne dofinansowanie Prefinansowanie
Podstawowy 66.000 zł -
Podwyższony 99.000 zł 49.500 zł
Najwyższy 135.000 zł 67.500 zł

Prefinansowanie

Nowością w programie Czyste Powietrze wprowadzone z dniem 15 lipca 2022 roku jest prefinansowanie. Od tego momentu właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, otrzymają wypłaty nawet 50% jeszcze przed rozpoczęciem remontu/prac – trzeba jednak pamiętać, że prefinansowanie przysługuje na drugi i trzeci próg dochodowy.

Jakie są koszty kwalifikowane? Na co dofinansowanie z Czystego Powietrza w 2023 roku?

Pora na omówienie konkretnych kosztów, które kwalifikują się do programu Czyste Powietrze w 2023 roku. Warto wiedzieć, że nastąpiły tutaj w ostatnim czasie spore zmiany – w ramach dotacji można bowiem wykonać termomodernizację, a także audyt energetyczny, który jest w 100% finansowany z programu.

Nazwa kosztu Maksymalna wartość dofinansowania (%) - poziom podstawowy Maksymalna kwota dotacji Maksymalna wartość dofinansowania (%) - poziom podwyższony Maksymalna kwota dotacji Maksymalna wartość dofinansowania (%) - poziom najwyższy Maksymalna kwota dotacji
Audyt energetyczny 100% 12 000 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% 12 200 zł 80% 17 800 zł 100% 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12 600 zł 70% 22 000 zł 100% 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% 19 400 zł 80% 28 100 zł 100% 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4 400 zł 70% 7 800 zł 100% 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie energetycznej 55% 28 000 zł 80% 40 700 zł 100% 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% 6.100 zł 70% 10 700 zł 100% 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% 8.300 zł 70% 13 900 zł 100% 18 500 zł
Kocioł olejowy kodensacyjny 40% 7 400 zł 70% 13 000 zł 100% 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno 40% 6 600 zł 70% 11 700 zł 100% 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny 40% 5.600 zł 70% 9 700 zł 100% 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9 100 zł 70% 14 300 zł 100% 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% 5 600 zł 70% 9 700 zł 100% 13 900 zł
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 40% 8 100 zł 70% 14 300 zł 100% 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% 6.700 zł 70% 11 700 zł 100% 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% 6 000 zł 70% 9 000 zł 100% 15 000 zł

Natomiast od 2023 roku można również wykonać przedsięwzięcia związane z docieplaniem budynku:

Nazwa kosztu Maksymalna wartość dofinansowania (%) Maksymalna kwota dotacji Maksymalna wartość dofinansowania (%) Maksymalna kwota dotacji Maksymalna wartość dofinansowania (%) Maksymalna kwota dotacji
Ocieplanie przegród budowlanych 50% nie dotyczy 75% nie dotyczy 90% nie dotyczy
Stolarka okienna 40% nie dotyczy 70% nie dotyczy 90% nie dotyczy
Stolarka drzwiowa 40% nie dotyczy 70% nie dotyczy 90% nie dotyczy
Bramy garażowe 40% nie dotyczy 70% nie dotyczy 90% nie dotyczy

Kredyt Czyste Powietrze

W podstawowym i podwyższonym progu dochodowym, beneficjenci są zobowiązani do poniesienia pewnych kosztów, nawet w przypadku prefinansowania. Z drugiej strony beneficjentami tego programu są gospodarstwa, w których dochód na osobę jest dość niski – tym samym, szczególnie duże remonty, wymagają dużej inwestycji na start.

Wiele banków we współpracy z NFOŚiGW uruchomiło więc ofertę Kredytu Czyste Powietrze, który pozwala na sfinansowanie inwestycji – później natomiast środki te będą spłacone z dopłaty w ramach dotacji.

Ciekawą i ważną zmianą w programie Czyste Powietrze jest również możliwość uzyskania środków na inwestycje, które zostały przeprowadzone do maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Wcześniej banki udzielały kredytu tylko na inwestycje po złożeniu wniosku kredytowego.

WAŻNE! Prefinansowanie nie przysługuje dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Audyt energetyczny Czyste Powietrze

W 2023 roku nowym obowiązkiem dla wnioskodawców jest konieczność wykonania audytu energetycznego. Warto jednak wiedzieć, że dla każdego progu dochodowego, finansowane jest 100% kosztu tej usługi.

Audyt energetyczny pozwala na najskuteczniejsze przeprowadzenie inwestycji – dzięki niemu, mamy rozeznanie, jakie prace/urządzenia rzeczywiście przełożą się na ograniczenie zużycia energii w gospodarstwie.

Jak złożyć wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze krok po kroku?

Wniosek o przystąpienie do programu Czyste Powietrze możemy założyć na dwa sposoby: drogą elektroniczną i bezpośrednio w urzędzie. Poniżej opisujemy kroki, przez które musimy przejść dla każdego sposobu.

Jak złożyć wniosek online o przystąpienie do programu Czyste Powietrze?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się dokładniej z dokumentacją programu. Warto wiedzieć, że możemy udzielić pełnomocnictwa np. firmie instalacyjnej, która jest doświadczona w pozyskiwaniu takich dotacji. Jeżeli chcesz, abyśmy Ci pomogli – skontaktuj się z nami!

Krok 1: Przejdź do GWD (Generatora wniosków o dofinansowanie) znajdującego się pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl

Krok 2: Zarejestruj się bezpośrednio w GWD lub skorzystaj z węzła krajowego, w którym zautoryzujesz swoją tożsamość z pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Krok 3: Zaloguj się do GWD wniosku

Krok 4: Należy uzupełnić wszystkie edytowalne dane (niektóre zostaną wypełnione danymi z rejestracji, jak również z Profilu Zaufanego) i przepisać wygenerowany tekstu (kod CAPTCHA – zabezpieczenie).

Krok 5: Na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć.

Krok 6: Po zalogowaniu należy utworzyć nowy wniosek klikając w przycisk Nowy wniosek, znajdujący się w głównym menu.

Krok 7: Należy wybrać wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Krok 8: W tym kroku należy wybrać województwo, w którym przeprowadzana będzie inwestycja

W następnych krokach należy wypełnić szczegółowe informacje na temat dochodów i prac wykonywanych w ramach przedsięwzięcia finansowanego z programu Czyste Powietrze.

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość jednokrotnej korekty wniosku na wezwanie WFOŚiGW. Dopuszczalna jest też korekta z inicjatywy wnioskodawcy – trzeba pamiętać, że czas na weryfikację wniosku zostanie wydłużony w takim przypadku o kolejne 30 dni.

Ile trzeba czekać na weryfikację wniosku?

Złożony wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 14 dni. Natomiast po pozytywnej weryfikacji, zostaną Ci przyznane środki z prefinansowania, jeżeli kwalifikujesz się do podwyższonego lub najwyższego poziomu finansowania.

Co zrobić po pozytywnej weryfikacji wniosku i po przeprowadzonej inwestycji?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy zrealizować przedsięwzięcie w ciągu 18 miesięcy od daty jego złożenia. Do naszego gospodarstwa zawita również przedstawiciel WFOŚiGW, aby sprawdzić czy stan budynku jest zgodny ze stanem przedstawionym we wniosku.

Ulga termomodernizacyjna, a Czyste Powietrze

Pomimo, że programu Czyste Powietrze nie możemy łączyć z żadną inną dotacją finansowaną z środków publicznych, to wciąż mamy możliwość skorzystania z ulgi podatkowej zwanej termomodernizacyjną jednocześnie z dotacją.

Zasada jest niezwykle prosta – od naszego rocznego zeznania podatkowego możemy odciągnąć w ramach ulgi termomodernizacyjnej koszty, które rzeczywiście ponieśliśmy, czyli nasz wkład własny. Jeżeli zatem inwestycja wyniosła 60 000 zł, a z naszych środków zapłaciliśmy 20 000 zł – drugą kwotę możemy odliczyć od podstawy opodatkowania.