Menu

Ile będą wynosić opłaty za prąd przy sprawnej instalacji fotowoltaicznej?

Jak obniżyć rachunki za prąd? Według nas najlepsza metoda to fotowoltaika. Jednakże, wbrew powszechnej opinii, panele fotowoltaiczne nie obniżają rachunków za prąd do zera. Ile zatem płacą za prąd właściciele paneli słonecznych?

Opublikowane przez Dawid Kaczmarczyk

Ostatnia edycja: 23/03/2021

Czas lektury: 5 min

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, z jakich elementów składa się cena prądu oraz jak wygląda wymiana energii czynnej pomiędzy instalacją fotowoltaiczną i energetyką.

Opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje opłata mocowa. Dla osób prywatnych to stała miesięczna opłata wyliczana na podstawie rocznej ilości energii pobranej z sieci.

 • Dla rocznego poboru <500 kWh opłata mocowa 1,87 PLN miesięcznie
 • Dla rocznego poboru 500-1200 kWh opłata mocowa 4,48 PLN miesięcznie
 • Dla rocznego poboru 1200-2800 kWh opłata mocowa 7,47 PLN miesięcznie
 • Dla rocznego poboru >2800 kWh opłata mocowa 10,46 PLN miesięcznie

Większość prosumentów zapłaci 10,46 PLN miesięcznie. Zwiększenie autokonsumpcji może zmniejszyć rachunki, ale nie jest to powód, dla którego warto zainwestować w magazyn energii - zobacz dlaczego.

Panele fotowoltaiczne, a opłaty stałe i akcyza

Kupując prąd, nie płacimy wyłącznie za samą energię czynną, napędzającą urządzenia w naszym domu. Na rachunki za prąd składają się również opłaty stałe oraz dodatki do energii czynnej, a część z tych opłat dotyczą również prosumentów.

alt-here

Energia czynna: 42%
Prąd napędzający urządzenia elektryczne. Energia czynna odpowiada mocy produkowanej przez panele fotowoltaiczne.

VAT: 23%

Akcyza: 1%
Prosumenci ponoszą jej koszt, mimo że sami produkują swoją energię.

Pozostałe koszty: 34%
Składnik stały stawki sieciowej, koszty przesyłu energii, marża dystrybutora, opłata jakościowa, opłata mocowa, opłata OZE itp. Prosumenci płacą za składnik stały, opłatę OZE, opłatę przejściową, opłatę mocową i abonament.

Omówmy te opłaty dzieląc je na te związane z ilością zużytego fizycznie prądu oraz te związane z samym faktem podłączenia do sieci energetycznej. Niektóre z tych opłat są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki, a niektóre przez poszczególnych dystrybutorów.

Płacąc opłaty stałe nie płacisz za energię, a za samą strukturę, która tę energię dostarcza. To koszt utrzymania linii energetycznych, transformatorów itp. Opłaty stałe nie zależą od ilości pobranej mocy - czyli płacisz nawet wtedy, gdy produkujesz dużo więcej prądu, niż zużywasz. Wśród opłat stałych należy wymienić:

 • Składnik stały stawki sieciowej - Związany z kosztami utrzymania i rozwoju sieci elektroenergetycznych. Opłacane przez prosumenta.
 • Opłata przejściowa - związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych. Opłacane przez prosumenta.
 • Abonament (lub koszty manipulacyjne, opłata handlowa itp.) - opłata sprzedawcy prądu, niezatwierdzana urzędowo. Związane z kosztami spisania licznika. Opłacane przez prosumenta.
 • Opłata mocowa - zapewnia środki na inwestycje w modernizacje starych elektrowni i wznoszenie nowych. Dla większości prosumentów wyniesie około 10 PLN miesięcznie. Opłacane przez prosumenta.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Dodatki do energii czynnej to wszystkie dodatkowe koszty, których wysokość jest zależna od ilości pobranej energii elektrycznej. Prosumenci generalnie ich nie opłacają, chyba że mają zbyt małą instalację - z wyjątkiem 1% akcyzy, która opłacana jest zawsze.

 • Składnik zmienny stawki sieciowej - związany z kosztem dystrybucji energii elektrycznej.
 • Stawka jakościowa - związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii (przede wszystkim częstotliwości).
 • Opłata OZE - na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, na przykład na przyłączenie Twojej nowej instalacji do sieci i na Twój nowy licznik dwukierunkowy. W 2021 wynosi 0,022 PLN za kWh pobrane z sieci.
 • Akcyza - pieniądze dla budżetu państwa związane m.in. ze sprzedażą paliw i energii. Mimo, że Prosument nie płaci, gdy odbiera energię oddaną wcześniej energetyce, to płaci podatek akcyzowy od tej energii. Opłacane przez prosumenta w 100%.

Oprócz tego sprzedaż energii jest obłożona podatkiem VAT równym 23%. Więcej informacji na temat składników ceny prądu znajdziesz w odpowiednim objaśnieniu Urzędu Regulacji Energetyki.

Rachunki przy odpowiednio dobranej instalacji

Jeśli instalacja jest odpowiedniej wielkości i prosument produkuje tyle samo, lub minimalnie więcej energii niż pobiera, koszty stałe i akcyza nie powinny w 2021 generować kosztów wyższych niż 350 złotych rocznie - mamy tutaj wzrost względem poprzedniego roku przez opłatę mocową.

Moc instalacji mniejsza od zapotrzebowania, a rachunki za prąd

Prosument może też płacić rachunki za prąd, jeśli jego instalacja nie pokrywa w pełni jego potrzeb. Może być to zgodne z planem, ale może też wynikać z błędnych obliczeń lub wzrostu zapotrzebowania. Przeanalizujmy przykładowe sytuacje.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Panele fotowoltaiczne z czasem tracą swoją wydajność. Ten spadek efektywności określony jest w gwarancji na uzysk. Standardowe panele fotowoltaiczne po 25 latach pracują z mocą równą 80% mocy początkowej. Instalacja, która początkowo całkowicie zaspokaja potrzeby domu, może z biegiem lat okazać się niewystarczająca.

Rodzina się powiększa, a każdy chce mieć swój telewizor. Ceny gazu rosną i dom przestawia się na ogrzewanie elektryczne. Może być wiele powodów zwiększenia zapotrzebowania na prąd, a gdy tak się stanie prosument zapłaci za dodatkowe kWh. Stąd dobrym rozwiązaniem może okazać się postawienie instalacji "na wyrost".

Niektórzy specjalnie projektują instalację, która nie pokrywa w całości potrzeb domu. Zwykle wynika to z ograniczeń dostępnego miejsca lub budżetu. W takiej sytuacji mniejsza część energii staje się nadwyżką oraz nigdy nie zdarza się sytuacja, że jakaś część energii nie jest w ogóle wykorzystana. Tak "przykrótka" instalacja zwraca się szybciej od instalacji skrojonej na wymiar, ale nie pozwala na zmaksymalizowanie zysków.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 3 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow