Menu

Jak sfinansować fotowoltaikę?

W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele opcji finansowania instalacji fotowoltaicznej, dzięki którym inwestorzy nie muszą płacić za nie z własnej kieszeni.

Opublikowane przez Sylwia Mościcka

Ostatnia edycja: 28/05/2020

Czas lektury: 7 min

Do najpopularniejszych rozwiązań należą kredyty bankowe, leasing oraz dotacje. Ze względu na pewne trudności w pozyskaniu dotacji wydaje się, że dla osób prywatnych najlepszym rozwiązaniem jest kredyt. Firmy muszą przeliczyć, czy bardziej opłaca się kredyt, czy leasing.

Podstawowe opcje finansowania to:

Dla wszystkich:
  • Gotówka - jeśli kogoś stać, można oczywiście zapłacić za wszystko z własnej kieszeni. To najszybsze rozwiązanie bez dodatkowych kosztów.
  • Kredyt - na preferencyjnych zasadach. Wymagana zdolność kredytowa. Warunki udzielenia kredytu w dużej mierze zależą od banku.
Dla osób prywatnych: Dla firm/rolników:
  • Dotacje - unijne, gminne i regionalne. Zazwyczaj charakter okresowy lub środki ograniczone. Ważny jest szybki refleks.
  • Leasing - Tutaj oszczędności za rachunki pokrywają z nadwyżką raty leasingu, które też można wrzucić w koszty.

Wypełniając ten formularz uzyskasz oferty dostosowane do Ciebie!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Omówmy pokrótce te sposoby:

Środki własne

Gotówka to najpewniejszy sposób na sfinansowanie instalacji. W żaden sposób nie zobowiązuje zarówno inwestora prywatnego, jak i przedsiębiorcy do zobowiązań finansowych wobec instytucji finansowej tak jak leasing, czy kredyt. W tym wypadku to jednorazowy wydatek, który nam się zwróci po 7-9 latach. A potem mamy tylko zyski.

W przypadku przedsiębiorstwa sprawa wygląda jeszcze lepiej. Za usługę dostaje fakturę VAT. Całość podatku VAT jest zwracana z Urzędu Skarbowego, a kwotę netto może wrzucić w koszty działalności gospodarczej.

Kredyt na montaż paneli pv

W latach 2016-2018 banki dość sceptycznie podchodziły do kredytowania inwestycji z instalacji paneli fotowoltaicznych. Wynikało to ze złych doświadczeń z farmami wiatrowymi, gdzie w tym wypadku zwiódł system wsparcia zielonymi certyfikatami.

Odnawialne Źródła Energii w postaci Instalacji fotowoltaicznych do 50 KWp, to już zupełnie inna bajka. Tego typu systemy nie wymagają żadnych pozwoleń i certyfikatów, aby je założyć. Prosta droga prawna zachęca banki komercyjne do udzielania kredytów i pożyczek na montaż paneli fotowoltaicznych zarówno inwestorom indywidualnym, jak i na potrzeby działalności gospodarczej.

Wypełniając ten formularz uzyskasz oferty dostosowane do Ciebie!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Gdzie mogę otrzymać kredyt na panele fotowoltaiczne?

Zatem idąc z duchem czasu, na rynku mamy wiele propozycji eko- kredytów, oferowanych przez banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Kredytu na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych m.in udzielają: PKO BP, BOŚ, ING bank Śląski, PNB Paribas, Alior Bank, Santander Consumer bank oraz niektóre SKOKI i Banki Spółdzielcze.

Więcej o kredytach w poniższym artykule:

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow

Panele w leasingu

Leasing panele fotowoltaiczne, to kolejna forma zakupu instalacji, bez angażowania środków własnych. Oferta skierowana jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mikro działalności gospodarczych również rolniczych, gdzie wartość instalacji nie przekracza 50 KWp. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty leasingu operacyjnego, gdzie zakup instalacji jest realizowany przez leasingodawcę, leasingu finansowego, kiedy to instalacja staje się własnością inwestora, lub wziąć pożyczkę leasingową dedykowaną instalacjom pv. W każdym przypadku leasingobiorca w pełni nie angażuje środków własnych.

Wypełniając ten formularz uzyskasz oferty dostosowane do Ciebie!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Gdzie mogę starać się o leasing?

Leasingu na panele udzielają popularne banki komercyjne np.: PKO BP, Millenium Leasing, Santander Leasing oraz instytucje finansowe m.in.: MBR Leasing, EFL, Leason itp.

Ile kosztuje leasing?

Całkowity przykładowy koszt leasingu w okresie np. 4-letnim może wyjść ok 110%, bez konieczności wykładania własnych środków finansowych. Wykup od 10% do 20% wartości przedmiotu leasingu (leasing operacyjny).

Więcej o leasingu w poniższym artykule:

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow

Co dla ciebie bardziej się opłaca? Sprawdź porównanie leasingu i kredytu.

Kredyt bankowy Leasing (operacyjny/finansowy) Pożyczka leasingowa
Dla kogo Firmy i osoby fizyczne Firmy, w tym rolnicy Firmy, w tym rolnicy
Prawdopodobieństwo otrzymania Zależy od zdolności kredytowej Raczej tak Jak nie leasing to pożyczka leasingowa
Dokumenty Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z zakładu pracy. Minimum formalności Minimum formalności
Oprocentowanie i prowizja Prowizja 0 %;
RRSO zależne od banku mniej więcej ok. 2,5%- 5,5%;
Finansowanie 100 %
10 %+ wpłata inicjacyjna, całk. Koszt ok. 110%- 119%;
VAT rozliczany z ratami/ całość Vat wpłacana przy pierwszej racie
Bez podatku VAT/ rata balonowa
Jak szybko otrzymam decyzję Zależy od banku. od 1 do 4 dni od 1 do 4 dni
Na jaki okres Od 10-15 lat Od 4-8 lat 6 miesięcy do 6 lat
Odpisy podatkowe i koszty uzyskania przychodu Indywidualnie nie /firma- odsetki z rat w koszty prowadzenia działalności Operacyjny- całość rat w koszty/ finansowy - tylko odsetki Odsetki w koszty. Rata balonowa.
Możliwość uzyskania dotacji Nie Nie Tak
Zwrot z inwestycji Po okresie kredytowania Operacyjny- natychmiast/ po spłacie kapitału Po spłacie rat

Dotacje z programów unijnych i poza unijnych

Ze względu na potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań, na panele fotowoltaiczne można otrzymać ulgi i dotacje. Te instrumenty finansowe, które mają zachęcić inwestorów do montowania tego typu instalacji, czasami wywołują efekt odwrotny od zamierzonego.

Wielu potencjalnych inwestorów zwleka, czekając na duże dofinansowania instalacji paneli fotowoltaicznych, takie jak np. w Niemczech, gdzie dofinansowanie dla każdej nowo powstałej instalacji pv wynosi 60%. Niestety w Polsce nie możemy liczyć na tego typu ulgi na instalacje paneli pv. Dotacje występują w niektórych gminach bardzo sporadycznie i nie obejmują tak wysokich kwot jak w Niemczech, czy innych krajach Europy Zachodniej.

Wypełniając ten formularz uzyskasz oferty dostosowane do Ciebie!

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Jakie dotacje i ulgi można uzyskać w Polsce?

Programy unijne:

  1. Dotacje w ramach funduszy unijnych znajdują się w programach unijnych RPO danego województwa, które okresowo są ogłaszane w ramach konkursów. Należy tu podkreślić, że nie dla wszystkich RPO instalacje pv są priorytetem.
  2. Ogólnopolski program unijny „Czyste Powietrze”. Niestety od 1 stycznia 2020 nie dotyczy nowych budynków.
  3. Ogólnopolskie konkursy dotacyjne ogłaszane przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeważnie dotyczą dużych inwestycji.
  4. Dotacje z gmin, które uczestniczą w ogólnopolskim programie eliminacji gazów cieplarnianych w swoim regionie. Według danych statystycznych ok. 80% gmin w Polsce uczestniczy w tym programie. W założeniach samego programu są także dotacje na instalacje paneli fotowoltaicznych. Niemniej jednak gminy same określają wysokość ulg na te inwestycje. Dlatego w jednej gminie jest 7 tys zł dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych, dedykowanych dla gospodarstw domowych, a w drugiej tylko 2,5 tyś zł. Niektóre gminy nie udzielają w ogóle ulg i dotacji akurat na instalacje pv, ponieważ te na tą chwilę nie jest to dla nich priorytetem. Ponadto środków jest dużo, ale obszar objęty tymi środkami jeszcze większy, a ponadto program emisyjny to nie tylko fotowoltaika, ale też inne inwestycje w gminie związane z walką ze smogiem, dlatego warto już na początku roku złożyć w gminie wniosek o dotację na panele, ponieważ pieniądze szybko znikają.

Dotacje pozaunijne:

  1. „Mój Prąd” - program rządowy dla pierwszych 200 tys. nowych prosumentów. Dotacja 5000 zł do nowo powstającej instalacji pv dla indywidualnych inwestorów. „Mój Prąd” nie może łączyć z programami unijnymi (również gminnymi).
  2. Ulga termoizolacyjna - możliwość odliczenia kosztów instalacji od podstawy opodatkowania do wartości instalacji 53 tys. zł w ciągu 6 lat. Do ulgi termoizolacyjnej nie wliczają się wydatki w części, jakie zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW, wojewódzkich i gminnych funduszy lub zwrócone podatnikowi w jakieś innej formie.

Dotacje unijne mają charakter procentowy i mogą wynosić obecnie od 40 do 85% wartości instalacji lub kwotowo. Konkursy odbywają się okresowo i prawdopodobieństwo otrzymania dotacji zależy od alokacji unijnych środków finansowych, przeznaczonych na dany konkurs.

Dotacje pozaunijne mają charakter ciągły. Programy funkcjonują do wyczerpania środków finansowych.

Czy warto starać się o dotację?

Wnioskować zawsze można, ale jest to swego rodzaju loteria. Jeden dostanie, drugi już się nie załapie. Nie ma tutaj reguły. Wszystko zależy od ilości środków finansowych, przeznaczonych na dany program dotacyjny i ilości wnioskujących. Na decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu oraz na samą dotację można czekać tygodniami, lub miesiącami. Na samą decyzję może mieć wpływ wiele czynników od nas niezależnych.

Więcej o dotacjach w poniższym artykule:

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow


Ponadto formy dofinansowania mają charakter czasowy i ich głównym celem jest zachęcenie potencjalnych inwestorów do zakładania instalacji paneli fotowoltaicznych. W momencie, kiedy rynek fotowoltaiki się nasyci lub tego typu instalacje staną się tematem powszednim, wszelkiego rodzaju dofinansowania mogą zniknąć.

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 4 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 16 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow