Menu

Aukcje OZE 2019 - co wiemy, a czego możemy się spodziewać?

Aukcje OZE to kluczowe wydarzenie dla wszystkich inwestorów zainteresowanych farmami fotowoltaicznymi. W tym roku Ministerstwo Energii gwałtownie obniżyło ceny referencyjne. Jak może wpłynąć to na średnie ceny sprzedaży oraz opłacalność inwestycji?

W tym artykule skupimy się na instalacjach o wielkości 0,99 MW, które cieszą się największą popularnością, ze względu na niższe ceny referencyjne energii po przekroczeniu pułapu 1MW. Dochodzą nas słuchy, że nieco większe farmy fotowoltaiczne obchodzą problem, dzieląc jedną dużą farmę na kilka mniejszych podmiotów prawnych.

Ile wynoszą ceny referencyjne na sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznej w 2019?

W grudniu 2018 Ministerstwo Energii opublikowało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana na drodze aukcji w 2019 r. Z kolei Rozporządzenie Ministra Energii określa ceny referencyjna na 2019 rok. Dla branży fotowoltaicznej najważniejsze są poniższe dane:

  • Maksymalna zakupiona moc w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej instalacji do 1MW: 24 097 500 MWh
  • Maksymalna wartość zakupionej ww. mocy: 8 916 075 000 PLN
  • Cena referencyjna 2019 dla farm fotowoltaicznych do 1MW: 370 PLN/MWh
  • Maksymalna zakupiona moc w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej instalacji powyżej 1MW: 67 500 000 MWh
  • Maksymalna wartość zakupionej ww. mocy: 23 450 000 000 PLN
  • Cena referencyjna 2019 dla farm fotowoltaicznych powyżej 1MW: 350 PLN/MWh

Przedywiwania - po jakiej cenie faktycznie uda się sprzedać energię?

Instytut Energii Odnawialnej porównał ceny sprzedaży energii dla projektów wygranych w poprzednich trzech aukcjach. Z porównania wynika, że chociaż cena referencyjna z roku na rok jest obniżana, to średnia cena sprzedanej energii w wygranych aukcjach pozostaje na tym samym poziomie i wynosiła około 350 PLN/MWh.

porównanie cen projektów w wygranych aukcjach OZE

Źródło: Instytut Energii Odnawialnej

Wtedy jednak ceny referencyjne były sporo wyższe. Gwałtowne obniżenie ceny maksymalnej do 370 PLN/MWh z pewnością zmusi jednak inwestorów do zaproponowania niższych cen, tym bardziej, że zgodnie z polityką aukcji automatycznie odrzucane jest 20% najdroższych ofert. Można więc przyjąć, że średnia cena sprzedanej energii w wygranej aukcji z 2019 wyniesie 330 PLN/MWh dla farm powyżej 1MW oraz 340 PLN/MWh dla farm poniżej tego pułąpu.

Na szczęście farmy fotowoltaiczne kosztują już poniżej 3 mln zł/MW. Dane te zostały też wzięte pod uwagę przez ministerstwo, które otwarcie mówi o swoich założeniach na średnią cenę farmy fotowoltaicznej.

Minimalna cena bez dodatniego salda

Należy pamiętać, że ceny sprzedaży energii na rynku hurtowym nieustannie wzrastają. Może więc zajść sytuacja, w której inwestor po wygranej aukcji, a przed zakończeniem 15-letniego kontraktu będzie sprzedawał prąd po cenie niższej od ceny rynkowej. Instytut Energii Odnawialnej w Raporcie o Rynku Fotowoltaicznym z 2018 roku wyliczył minimalną cenę, dla której takie zjawisko zajść nie powinno. Dla instalacji, które zaczną funkcjonować w 2020 jest to 296 PLN/MWh.

Ile wynosi przewidywana cena farmy fotowoltaicznej w 2019? Symulacja zysków

Ministerstwo Energii przyjęło, że przeciętny koszt inwestycji w farmę PV w 2019 wyniesie 3,1 mln PLN za instalację <1MW, które są najpopularniejsze dla instalacji fotowoltaicznych. Ponadto oszacowano koszty ponoszone co roku na 65 tysięcy PLN (55 tys. koszty operacyjne + 10 tys. koszty bilansowania handlowego). Jak może wyglądać symulacja zysków takiej farmy?

IEO oraz przedstawiciele z branży uważają, że cena przyjęta przez ME jest zbyt duża. IEO wskazuje, że według trendów średnia cena zeszła poniżej 3 milionów, z kolei przedstawiciele mówią o cenach nawet poniżej 2,5 miliona złotych.

Zobacz symulację zysków na podstawie oferty przygotowanej przez wiodącego producenta fotowoltaiki. Może przynieść nawet 4,5-5 milionów złotych zysku w ciągu 30 lat eksploatacji.

Kiedy odbędzie się IV aukcja OZE z 2019?

Jeszcze nie zostało to ogłoszone. Według informacji z Urzędu Regulacji Energetyki "Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia."

Należy zatem regularnie sprawdzać Kominikaty z działu Aukcje OZE na stronie URE. My również postaramy się ogłosić tę datę, gdy będzie już znana.

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!