Menu

Aukcje OZE 2020 - co wiemy, a czego możemy się spodziewać?

W tym roku Rada Ministrów zdecydowała się obniżyć ilość energii do zakupienia w ramach systemu aukcyjnego. Obniżeniu uległy też ceny referencyjne. Czego inwestorzy mogą się spodziewać przed aukcją OZE w 2020 roku? Kiedy się odbędzie?

Ile wynoszą ceny referencyjne na sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznej w 2020?

W grudniu 2019 Ministerstwo Klimatu opublikowało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana na drodze aukcji w 2020 r. Z kolei Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. określa ceny referencyjne na 2020 rok. Dla branży fotowoltaicznej najważniejsze są poniższe dane:

  • Maksymalna zakupiona moc w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej instalacji do 1MW: 11 760 000 MWh
  • Maksymalna wartość zakupionej ww. mocy: 4 527 600 000 PLN
  • Cena referencyjna 2020 dla elektrowni słonecznych do 1MW: 360 PLN/MWh
  • Maksymalna zakupiona moc w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej instalacji powyżej 1MW: 46 290 000 MWh
  • Maksymalna wartość zakupionej ww. mocy: 14 015 850 000 PLN
  • Cena referencyjna 2019 dla farm fotowoltaicznych powyżej 1MW: 340 PLN/MWh

Przewidywania - po jakiej cenie faktycznie uda się sprzedać energię?

Realne ceny sprzedaży w wygranych aukcjach będą sporo niższe od cen referencyjnych. Wynika to ze sposobu funkcjonowania tych aukcji. Po pierwsze, oferowane ceny sprzedaży muszą być niższe od cen referencyjnych. Po drugie, automatycznie odrzuca się 20% najdroższych ofert, a pozostałe dobiera się zgodnie z wymienionymi wyżej ograniczeniami maksymalnej zakupionej mocy i wartości, które w tym roku są wyraźnie mniejsze.

Pomocne w przygotowaniu ofert są informacje o średniej wartości ofert przyjętych dotychczas. W najnowszym Raporcie o Rynku Fotowoltaicznym 2020 (dokąd radzimy się skierować po więcej szczegółów) przygotowanym przez Instytut Energii Odnawialnej prześledzono te dane, oto wyniki:

  Średni koszt oferty [PLN/MWh]
Aukcja <1MW
(głównie PV)
Aukcja >1MW
(głównie wiatrowe)
2018 352 196
2019 318 208

Ceny ofert w przypadku większych elektrowni się ustabilizowały, natomiast ceny mniejszych maleją. Biorąc pod uwagę, kto wygrywa w jakich aukcjach, nasuwa to wniosek o coraz mniejszych kosztach i większej zyskowności farm fotowoltaicznych. Już teraz kilka elektrowni słonecznych dostało się do koszyka aukcji >1MW, czyli mogą konkurować z elektrowniami wiatrowymi.

Symulacja zysków

Symulacje zysków z farmy fotowoltaicznej można znaleźć w tym artykule.

Minimalna cena bez dodatniego salda

Należy pamiętać, że ceny sprzedaży energii na rynku hurtowym nieustannie wzrastają. Może więc zajść sytuacja, w której inwestor po wygranej aukcji, a przed zakończeniem 15-letniego kontraktu będzie sprzedawał prąd po cenie niższej od ceny rynkowej. W tym samym raporcie z IEO stwierdzono, że przy wygranej aukcji na sprzedaż prądu po cenie 269 PLN/MWh i oddaniu elektrowni do użytku w 2021 roku, inwestor będzie korzystał z ujemnego (korzystnego) salda przez 10 lat, a przez następne 4 lata cena rynkowej sprzedaży prądu będzie wyższa od ceny aukcyjnej projektu.

Kiedy odbędzie się V aukcja OZE z 2020?

Jeszcze nie zostało to ogłoszone. Według informacji z Urzędu Regulacji Energetyki "Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia."

Należy zatem regularnie sprawdzać Kominikaty z działu Aukcje OZE na stronie URE. My również postaramy się ogłosić tę datę, gdy będzie już znana.

~ Dawid Kaczmarczyk

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!