Menu

Czyste Powietrze dla osób z niższym dochodem - do 37 tyś.

Czyste Powietrze 2.0 to jeden z najchętniej wybieranych programów dotacji w Polsce. Niedawno uruchomiono drugi, podwyższony poziom dofinansowania, przeznaczony dla osób z niższym dochodem. "Podwyższony" dlatego, że umożliwia uzyskanie większej ilości pieniędzy. Od tej pory nawet osoby o stosunkowo niskich dochodach mogą pozwolić sobie na zmodernizowanie własnego domostwa, czego skutkiem będą duże oszczędności i poprawa jakości powietrza.

Omówmy najważniejsze fakty z właśnie dodanej, drugiej części.

Czyste Powietrze dla osób z niższym dochodem

Warunek kwalifikacji: Przeciętny średni dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 PLN (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 PLN (w gospodarstwie jednoosobowym).

Po odpowiednie zaświadczenie należy udać się do Urzędu Gminy.

Co podlega dotacji: Termomodernizacja budynku, to jest przede wszystkim wymiana źródła ciepła z nieekologicznego kopciucha na ekologiczną pompę ciepła (przykład), założenie rekuperacji, położenie izolacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, ale też dodatkowe koszty z tym związane, na przykład audyt energetyczny i dokumentacja.

Ile można dostać za cały projekt termomodernizacji:

 • Przy wymianie źródła ogrzewania do 32 tysięcy PLN
 • Przy wymianie źródła ogrzewania i dołożeniu instalacji fotowoltaicznej 37 tysięcy PLN (połączenie z dotacją "Mój Prąd" w jednym wniosku)
 • Bez wymiany źródła ogrzewania do 15 tysięcy PLN (np. za samo położenie izolacji, rekuperację itp.)

Ile można otrzymać za poszczególne części projektu:

 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej - max 15 000 PLN; do 75% poniesionych kosztów
 • Pompa ciepła powietrze woda - max 18 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - max 18 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Pompa ciepła powietrze powietrze - max 6 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Gruntowa pompa ciepła - max 27 000 PLN; do 75% poniesionych kosztów
 • Kocioł gazowy kondensacyjny - max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Kotłownia gazowa - max 11 250 PLN; do 75% poniesionych kosztów
 • Kocioł olejowy kondensacyjny - max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Kocioł na węgiel - max 6 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Kocioł zgazowujący drewno - max 12 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Kocioł na pellet drzewny - max 12 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Ogrzewanie elektryczne - max 6 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Instalacja centralnego ogrzewania - max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Instalacja ciepłej wody użytkowej - max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Rekuperacja - max 10 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna - max 5 000 PLN; do 50% poniesionych kosztów

Urządzenia objęte dotacją muszą spełniać określone wymagania. Listę zatwierdzonych urządzeń znajdziesz tutaj, ale jest raczej krótka. Na szczęście wystarczy zebrać i dostarczyć dokumenty dowodzące, że dane urządzenie spełnia rzeczone wymagania.

Jeśli nie kwalifikujesz się do drugiego członu programu, to prawdopodobnie kwalifikujesz się do pierwszego, tam warunkiem jest, by roczny dochód wnioskodawcy nie przekraczał 100 000 złotych. Wszystkie aktualne informacje dotyczące dotacji Czyste Powietrze znajdziesz na oficjalnej rządowej stronie.

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!