Menu

Opłata mocowa - czym jest i czy dotknie prosumentów?

W artykule "Ile wynoszą rachunki za prąd przy sprawnej instalacji fotowoltaicznej" omówiliśmy, z czego obecnie składa się rachunek za prąd. Od 1 stycznia 2021 pojawi się w nim nowa pozycja - opłata mocowa.

Od początku powstania naszego serwisu zwracamy uwagę na fakt, że koszt energii elektrycznej będzie w Polsce wzrastał. Musi wzrastać. Jednym z ważniejszych powodów jest konieczność zainwestowania mnóstwa pieniędzy na budowę nowych elektrowni oraz modernizację i naprawy starych. Zużycie energii w kraju wzrasta nieproporcjonalnie do przyrostu nowych mocy wytwórczych. Jeśli pójdzie tak dalej, mogą być problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na prąd w szczytowych okresach. Odpowiedzią na tę potrzebę są nowe podatki.

Co dostaniemy za opłatę mocową?

W skrócie, opłata mocowa ma zagwarantować nam, że polskiej energetyce nie zabraknie mocy. Konkretnie ma (w jakimś stopniu) pokrywać koszt budowy nowych elektrowni i gwarantować pracę starych. W teorii fundusze te mogą wspomóc w Polsce budowę nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, na lądzie i na morzu. Z drugiej strony korzystać z nich będą państwowe koncerny energetyczne, których konwencjonalne elektrownie zwiększą w ten sposób swoją rentowność.

Opłata mocowa - od kiedy?

Opłata mocowa ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Jeśli masz dość wysokich rachunków za prąd - jeszcze zdążysz postawić instalację fotowoltaiczną.

Ile wynosi i kto ją ustala?

Wysokość opłaty mocowej ustala Urząd Regulacji Energetyki. Ma być ogłaszana każdego roku do 31 grudnia na kolejny rok kalendarzowy.

Nie wiadomo jeszcze, czy będzie powiązana z liczbą kWh zużytych w określonych godzinach, czy zużytych ogólnie, bez względu na porę dnia.

Co to oznacza?

Wiele firm poniesie większe koszty, ale zrekompensuje straty, podnosząc ceny swoich wyrobów lub usług.

Przedstawiciele przemysłu energochłonnego (papiernie, odlewnie itp.) poniosą duże straty, bo nie mogą przenieść zwiększonych kosztów na klienta końcowego przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Żeby utrzymać rentowność, muszą zoptymalizować zużycie energii. Doskonałym sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na energię w godzinach szczytu jest firmowa instalacja fotowoltaiczna. Jaki rodzaj instalacji można rozważyć? W skali dnia godziny szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną dość dobrze pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji paneli dwustronnych postawionych na sztorc w układzie wschód-zachód.

Osoby prywatne poniosą koszty bezpośrednie - płacąc więcej za prąd - oraz pośrednie - bo wiele produktów i usług będzie wskutek tego podatku kosztowało więcej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie jeszcze bardziej opłacalna, w tym sensie, że bez niej zapłacisz jeszcze więcej.

Czy prosumenci będą płacić opłatę mocową?

Najprawdopodobniej - pamiętajmy, że dokładne szczegóły na temat wysokości i naliczania opłaty mocowej są jeszcze nieznane - prosumenci poniosą koszty opłaty mocowej, chociaż mniejsze od konsumentów bez własnej instalacji.

Wysokość opłat będzie związana ze sposobem naliczania opłaty mocowej.

Jeśli podstawą będzie ilość kWh pobranych z sieci bez względu na porę, wtedy prosumenci poniosą całkiem spore straty, bo autokonsumpcja wynosi zaledwie 20-30%. W takim wypadku sens zyska inwestycja w akumulatory, które do tej pory w Polsce nie były specjalnie opłacalne.

Jeśli natomiast kluczowa jest ilość kWh pobieranych z sieci w godzinach szczytu, wtedy prosumenci zapłacą dużo mniej, bo godziny szczytu mniej więcej pokrywają się z godzinami najwyższej wydajności paneli fotowoltaicznych. Zimą mogą jednak wystąpić dodatkowe opłaty, ze względu na mniejsze uzyski.

pln/mies.

Jak zamierzasz sfinansować inwestycję?

Zapłacę ze środków własnych

Muszę dostać dofinansowanie wyższe niż 5tys zł.

Interesuje mnie niskooprocentowana pożyczka bankowa


  Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności