Menu

Opłata mocowa 2021 - aktualne informacje

W artykule "Ile wynoszą rachunki za prąd przy sprawnej instalacji fotowoltaicznej" omówiliśmy, z czego obecnie składa się rachunek za prąd. Od 1 stycznia 2021 pojawi się w nim nowa pozycja - opłata mocowa.

Od początku powstania naszego serwisu zwracamy uwagę na fakt, że koszt energii elektrycznej będzie w Polsce wzrastał. Musi wzrastać. Jednym z ważniejszych powodów jest konieczność zainwestowania mnóstwa pieniędzy na budowę nowych elektrowni oraz modernizację i naprawy starych. Zużycie energii w kraju wzrasta nieproporcjonalnie do przyrostu nowych mocy wytwórczych. Jeśli pójdzie tak dalej, mogą być problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na prąd w szczytowych okresach. Odpowiedzią na tę potrzebę są nowe podatki.

Opłata mocowa - co to jest?

W skrócie, opłata mocowa ma zagwarantować nam, że polskiej energetyce nie zabraknie mocy. Konkretnie ma (w jakimś stopniu) pokrywać koszt budowy nowych elektrowni i gwarantować pracę starych. W teorii fundusze te mogą wspomóc w Polsce budowę nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, na lądzie i na morzu. Z drugiej strony korzystać z nich będą państwowe koncerny energetyczne, których konwencjonalne elektrownie zwiększą w ten sposób swoją rentowność.

Opłata mocowa - ile?

Wysokość opłaty mocowej ustala Urząd Regulacji Energetyki. Ma być ogłaszana każdego roku do 31 grudnia na kolejny rok kalendarzowy.

W roku 2021 osobno nalicza się stawkę dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Przedsiębiorstwa poniosą nawet do 80% ogólnych kosztów.

Osoby prywatne

Dla osób prywatnych miesięczna opłata wyliczana jest na podstawie ilości energii pobranej z sieci na rok.

Roczne zużycie energii Opłata mocowa netto, miesięcznie
< 500 kWh 1,87 PLN
500-1200 kWh 4,48 PLN
1200-2800 kWh 7,47 PLN
> 2800 kWh 10,46 PLN

O ile opłaty dla osób prywatnych są nieprzyjemne i czteroosobowa rodzina najpewniej załapie się na najwyższą stawkę, płacąc rocznie ponad 120 PLN, to opłata mocowa dla przedsiębiorstw jest po prostu miażdżąca.

Przedsiębiorstwa

Otóż przedsiębiorstwa mają zapłacić dodatkowe 0,0762 PLN za każdą kWh zużytą w dni robocze od godziny 7-mej rano do 22-szej wieczorem (ok, będąc precyzyjnym, to do 21:59). Netto. To bardzo dużo.

Ponieważ godziny naliczania opłaty mocowej w części pokrywają się z godzinami działania fotowoltaiki, fotowoltaika jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw.

Opłata mocowa - od kiedy?

Opłata mocowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Na podstawie ustawy o rynku mocy można wnioskować, że opłata mocowa zostanie z nami aż do 2047 roku, czyli będziemy z nią mieli do czynienia przez następne 26 lat. To właściwie tyle, ile trwa gwarancja na wysoką wydajność instalacji fotowoltaicznej.

Co to oznacza?

Wiele firm poniesie większe koszty, ale zrekompensuje straty, podnosząc ceny swoich wyrobów lub usług.

Przedstawiciele przemysłu energochłonnego (papiernie, odlewnie itp.) poniosą duże straty, bo nie mogą przenieść zwiększonych kosztów na klienta końcowego przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Żeby utrzymać rentowność, muszą zoptymalizować zużycie energii. Doskonałym sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na energię w godzinach szczytu jest firmowa instalacja fotowoltaiczna. Jaki rodzaj instalacji można rozważyć? W skali dnia godziny szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną dość dobrze pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji paneli dwustronnych postawionych na sztorc w układzie wschód-zachód.

Opłata mocowa - fotowoltaika zapewnia oszczędności dla firm

Moc instalacji fotowoltaicznej w zależności od pory dnia i typu instalacji z nałożonym czasem naliczania opłaty mocowej. Wypełnij ten formularz, by uzyskać kilka bezpłatnych ofert na wykonanie instalacji.

Osoby prywatne poniosą koszty bezpośrednie - płacąc więcej za prąd - oraz pośrednie - bo wiele produktów i usług będzie wskutek tego podatku kosztowało więcej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie jeszcze bardziej opłacalna, w tym sensie, że bez niej zapłacisz jeszcze więcej.

Dowiedz się w 60 sekund czy fotowoltaika Ci się opłaci

Jak mocno nachylony jest Twój dach?

Nachylenie dachu wpływa na koszt instalacji

Płaski

0 - 5 stopni

Prawie płaski

5-25 stopni

Normalnie nachylony

25 - 35 stopni

Bardzo nachylony

Pow. 35 st.

Czy prosumenci będą płacić opłatę mocową?

Tak, prosumenci płacą za opłatę mocową, chociaż dzięki fotowoltaice mogą zmniejszyć jej wysokość.

Ponieważ podstawą rozliczenia jest ilość kWh pobranych z sieci bez względu na porę, prosumenci poniosą wymierne straty. Dlaczego? Otóż 70-80% wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną energii nie jest zużywana od razu, a przekazywana do sieci energetycznej, skąd następnie można ją odebrać. Ilość tej "odebranej z powrotem" energii będzie podstawą do wyliczenia opłaty mocowej.

Autokonsumpcję zwiększa inwestycja w akumulatory, co pozwala na zmniejszenie opłaty mocowej do minimum, chociaż nie sprawi to, że akumulatory staną się opłacalne.

Dodatkowe zmiany

Wraz z opłatą mocową od 2021 roku wchodzą w życie następujące zmiany:

  • Opłata OZE - wzrośnie z zera do 0,022 PLN za kWh
  • Opłata kogeneracyjna - zmniejszy się z 0,0139 PLN za kWh do zera

Wskutek tych zmian osoby prywatne i przedsiębiorcy zapłacą jeszcze więcej za prąd - chociaż te zmiany nie mają takiego wpływu, jak opłata mocowa.

Źródło: Komunikat Urzędu Regulacji Energetyki.

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!