Jesteś instalatorem PV?

Najlepsze inwertery 2019 do fotowoltaiki wg. instytutu PVEL

Wybór falownika jest kluczowy dla sukcesu instalacji pv. Spełniają więcej funkcji, niż jakiekolwiek inne urządzenie, a składają się z setek wrażliwych części. W związku z tym zasadne jest pytanie, jakie falowniki są najbardziej niezawodne w 2019 roku? Instytut PV Evolution Lab już od 10 lat poddaje badaniom panele fotowoltaiczne, a od niedawna badają też inwertery solarne. Jak podają we wstępie raportu, to "pierwszy obiektywny, zrozumiały ranking inwerterów, który jest publicznie dostępny dla kupujących instalacje fotowoltaiczne".

Wszystkie poniższe inwertery mają odpowiednie certyfikaty i są używane w dużych instalacjach fotowoltaicznych na całym świecie. Poniższe wyniki mają więc wyłonić najlepsze z najlepszych.

Wynniki testów inwerterów do instalacji fotowoltaicznych PVEL 2019

Numer 1, 2b itp oznaczają poszczególne testy. Każdy z nich na swój sposób sprawdza skuteczność inwertera. Wyróżnienie   oznacza wyjątkowe osiągi w danej dziedzinie. Legenda z opisem testów poniżej.

Inwerter 1 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b
Delta M8-TL-US                        
Delta M80U                        
Delta Solivia 3.8 TL                        
SMA SB7.7-1SP-US-40                        
Huawei SUN2000-11.4KTL-US                        
Huawei SUN2000-30KTL-US                        
Huawei SUN2000-375W-USP0                        
Huawei SUN2000-28KTL                        
Schneider Conext CL 25000NA                        
Schneider Conext CL-60A                        
Fronius Symo 24.0-3                        

1 - pasywne testy wytrzymałościowe
2 - testy odporności na temperaturę

 • 2a - test działania wobec pełnych cyklów temperatury
 • 2b - test działania w wysokiej temperaturze
 • 2c - test działania w niskiej temperaturze

3 - testy skuteczności

 • 3a - test skuteczności: MPPT
 • 3b - test skuteczności: konwersja
 • 3c - test skuteczności: uzysk

4 - testy wydajności...

 • 4a - w pełnym zakresie charakterystyki pracy obwodu AC
 • 4b - w pełnym zakresie charakterystyki pracy obwodu DC
 • 4c - w pełnym zakresie charakterystyki pracy: odpowiedź przejściowa

5. testy polowe

 • 5a - uziemienie i zwarcie łukowe
 • 5b - 30 dni pracy

  - TOP PERFORMER, najlepsze falowniki solarne w danej kategorii.
Kolejność losowa

Przejdźmy do ich omówienia.

Pasywne testy wytrzymałościowe

Sprawdza: wytrzymałość inwerterów i ich poszczególnych części na trudne warunki pogodowe.

Procedura: cykle wilgoci i ciepła (85°C oraz 85% wilgotności); następnie cykle temperaturowe (od -40°C do 85°C); następnie cykle wilgoci i zamarzania (85°C i 85% wilgotności do -40°C). Wszystkie cykle bez napięcia.

Najlepsze falowniki fotowoltaiczne są równie wytrzymałe na warunki pogodowe jak standardowe panele fotowoltaiczne.

Testy odporności na temperaturę

Sprawdza: sprawność inwerterów w ekstremalnych, dopuszczalnych przez producenta temperaturach.

Procedura: inwerter działa pod obciążeniem symulujacym instalację fotowoltaiczną. Następnie poddawany jest testom:

 • test działania wobec pełnych cyklów temperatury - falownik jest cyklicznie ogrzewany do maksymalnej dopuszczalnej temperatury działania, a następnie oziębiany do najniższej.
 • test działania w wysokiej temperaturze - falownik jest wygrzewany w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze działania.
 • test działania w niskiej temperaturze - falownik jest wyziębiany w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze działania.

Najlepsze inwertery solarne świetnie działają w skrajnych warunkach pogodowych.

Test skuteczności

Sprawdza: skuteczność inwerterów w zmiennych warunkach pogodowych.

Procedura: inwerter działa pod obciążeniem symulujacym instalację fotowoltaiczną. Następnie zmienia się parametry prądu (co symuluje chmury, wzrost temperatury, ptasią kupę na jednym z ogniw itp.) oraz mierzy:

 • skuteczność znajdowania MPPT
 • skuteczność konwersji
 • całościowy uzysk

Najlepsze falowniki do fotowoltaiki produkują po prostu więcej prądu.

Test wydajności w pełnym zakresie charakterystyki pracy

Sprawdza: wydajność inwerterów, gdy zmieniają się warunki po stronie instalacji (DC) lub sieci (AC).

Procedura: inwerter działa pod obciążeniem symulujacym mniejsze i większe instalacje fotowoltaiczne oraz zmiany po stronie obwodu AC. W skład tego zestawu testuje się:

 • zdolność do produkcji prądu przy zmianach po stronie AC
 • zdolność do produkcji prądu przy zmianach po stronie DC
 • szybkość odpowiedzi na zmiany napięcia i częstotliwości

Najlepsze inwertery do fotowoltaiki mogą wydajnie działać bez względu na wielkość instalacji i stringów oraz bez względu na lokalne anomalie sieci.

Testy polowe

Sprawdza: Działanie falowników w rzeczywistych warunkach oraz zdolność inwertera do wykrywania łuku elektrycznego oraz problemów z uziemieniem i odpowiedniego reagowania na te problemy.

Procedura:

 • w pierwszym teście instalacja podłączona do inwertera jest poddawana różnego rodzaju łukom elekrycznym i awariom uziemienia
 • w drugim teście inwertery podłączane są na 30 dni do instalacji fotowoltaicznej. W tym czasie zlicza się czas przestojów, ilość błędów oraz skuteczność.

Najlepsze inwertery do fotowoltaiki potrafią odróżnić na przykład łuk pomiędzy biegunem dodatnim i ziemią od łuku pomiędzy 3 i 4 modułem w stringu oraz szybko zareagować, a następnie wyświetlić precyzyjne informacje o usterce.

W teście 30 dni pracy wyróżnione inwertery pracowały z większą skutecnością i miały mniej przestojów, co przekłada się na wyższe całkowite uzyski.

Źródło: pobierz oryginalną wersję raportu tutaj (po angielsku)

Co oznacza, jeśli dany falownik NIE zdobył TOP wyniku w danym teście?

Może to oznaczać jedną z trzech rzeczy:

 • nie zakwalifikował się do grona najlepszych w danej kategori
 • nie był przeznaczony do testowania w dany sposób
 • nie dotarł na czas rozpoczęcia testu

Pełen raport, zawierający dokładniejsze informacje, można zamówić bezpośrednio w instytucie PVEL.

Już wybrałem inwerter do swojej instalacji. Gdzie zdobędę ofertę?

Wypełnij formularz z prośbą o darmowe wyceny a w polu "uwagi" napisz wymień 2-3 producentów inwerterów. Jeśli będzie to możliwe, skontaktujemy Cię z wykonawcami instalującymi interesujące Cię falowniki.

Energia Plus - co wiemy, a czego się domyślamy
Energia Plus - co wiemy, a czego się domyślamy

20/03/2019

Program Energia+ ma wyposażyć rodziny, firmy i samorządy we własne instalacje fotowoltaiczne na ogromną skalę. Jak rząd może to osiągnąć? Czego życzylibyśmy sobie po programie Energia Plus?

Czytaj więcej
Aukcje OZE 2019 - co wiemy, a czego możemy się spodziewać?
Aukcje OZE 2019 - co wiemy, a czego możemy się spodziewać?

23/04/2019

Aukcje OZE to kluczowe wydarzenie dla wszystkich inwestorów zainteresowanych farmami fotowoltaicznymi. W tym roku Ministerstwo Energii gwałtownie obniżyło ceny referencyjne. Jak może wpłynąć to na średnie ceny sprzedaży oraz opłacalność inwestycji?

Czytaj więcej
Podwyżki cen prądu 2020 - drożej o 50%?
Podwyżki cen prądu 2020 - drożej o 50%?

03/06/2019

Podwyżki cen prądu w 2020 roku. Co mówią na ten temat Instytut Energii Odnawialnej, Credit Agricole i Narodowy Bank Polski? Jak może pomóc fotowoltaika?

Czytaj więcej
Najlepsze panele fotowoltaiczne 2019 według instytutu PVEL
Najlepsze panele fotowoltaiczne 2019 według instytutu PVEL

07/06/2019

Jakie panele słoneczne są najbardziej niezawodne w 2019 roku? Instytut PV Evolution Lab już od 10 lat poddaje badaniom i wybiera najlepsze panele fotowoltaiczne. Wyniki testów są zebrane w jednej wspólnej tabelce, co ułatwia zapoznanie się z nimi i dokonanie wyboru.

Czytaj więcej