Menu

Farmy fotowoltaiczne 1MW nawet poniżej 3 mln PLN

Takie informacje można przeczytać w zapowiedzi najnowszej wersji raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019", przygotowywanego rokrocznie i bezpłatnie udostępnianego przez Instytut Energii Odnawialnej. Na podstawie zebranych dotychczas ankiet od inwestorów i dystrybutorów potwierdzono spadające koszty budowy farm fotowoltaicznych o wielkości około 1MW, co świadczy o ogólnym trendzie dla dużych instalacji.

Z pewnością wpływ na to ma niedawne zniesienie ceł anydumpingowych na chińskie panele fotowoltaiczne oraz korzystna sytuacja prawna w postaci postanowień krajowych oraz nacisku międzynarodowego.

Wykres spadających cen farm fotowoltaicznych

Źródło: Instytut Energii Odnawialnej.

W ubiegłych latach problemem była nie tylko cena, ale też finansowanie. Banki oceniały tego rodzaju inwestycje jako dość ryzykowne. Ostatnio uległo to wyraźnej zmianie, a eksperci wskazują tutaj na rolę dopracowania przepisów udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym i łączenia pomocy inwestycyjnej.

Perspektywy przed Polską

W ramach aukcji z 2016 roku zrealizowano dotychczas 55 z 73 projektów, co daje nam 75% skuteczność. Jeśli podobny procent wygranych projektów z drugiej i trzeciej aukcji (które odbyły się w latach 2017 / 2018) zostanie ukończonych przed rokiem 2020, to w Polsce przybędzie elektrowni słonecznych o łącznej mocy 600 MW.

Spotęgowane inwestycje w fotowoltaikę na poziomie dużych farm to dobra wiadomość dla Polski. Nasz kraj zobowiązany jest do 2020 roku do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym do 15%. Wielu ocenia, że tego celu nie uda się osiągnąć, ale niewątpliwie nowe farmy fotowoltaiczne pomogą znacząco zmniejszyć różnicę.

Zobacz też jeszcze bardziej korzystną symulację zysków na podstawie oferty przygotowanej przez wiodącego producenta fotowoltaiki. Może przynieść nawet 4,5-5 milionów złotych zysku w ciągu 30 lat eksploatacji, przy kosztach rzędu 2 milionów PLN.

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!

Powiązane posty

Polska nie osiągnie w 2020 roku wyznaczonego celu.

05/05/2017

Polska nie osiągnie w 2020 roku wyznaczonego celu.

Według raportu Ecofys, wszystko wskazuje na to, że Polska nie osiągnie w 2020 roku 15-procentowego poziomu wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej, który został wyznaczony przez Unię Europejską.

Czytaj dalej arrow
Globalna moc instalacji PV przekroczyła 300GW

05/05/2017

Globalna moc instalacji PV przekroczyła 300GW

Według raportu IEA PVPS, globalna moc zainstalowanych systemów fotwoltaicznych przekroczyła w 2016 roku 303GW i jest w stanie zaspokoić prawie 2% zapotrzebowania światowego na energię oraz wyprodukować około 375 miliardów kWh w ciągu roku.

Czytaj dalej arrow
Energia Plus - co wiemy, a czego się domyślamy

20/03/2019

Energia Plus - co wiemy, a czego się domyślamy

Program Energia+ ma wyposażyć rodziny, firmy i samorządy we własne instalacje fotowoltaiczne na ogromną skalę. Jak rząd może to osiągnąć? Czego życzylibyśmy sobie po programie Energia Plus?

Czytaj dalej arrow