Jesteś instalatorem PV?

Farmy fotowoltaiczne 1MW nawet poniżej 3 mln PLN

Takie informacje można przeczytać w zapowiedzi najnowszej wersji raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019", przygotowywanego rokrocznie i bezpłatnie udostępnianego przez Instytut Energii Odnawialnej. Na podstawie zebranych dotychczas ankiet od inwestorów i dystrybutorów potwierdzono spadające koszty budowy farm fotowoltaicznych o wielkości około 1MW, co świadczy o ogólnym trendzie dla dużych instalacji.

Z pewnością wpływ na to ma niedawne zniesienie ceł anydumpingowych na chińskie panele fotowoltaiczne oraz korzystna sytuacja prawna w postaci postanowień krajowych oraz nacisku międzynarodowego.

Wykres spadających cen farm fotowoltaicznych

Źródło: Instytut Energii Odnawialnej.

W ubiegłych latach problemem była nie tylko cena, ale też finansowanie. Banki oceniały tego rodzaju inwestycje jako dość ryzykowne. Ostatnio uległo to wyraźnej zmianie, a eksperci wskazują tutaj na rolę dopracowania przepisów udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym i łączenia pomocy inwestycyjnej.

Perspektywy przed Polską

W ramach aukcji z 2016 roku zrealizowano dotychczas 55 z 73 projektów, co daje nam 75% skuteczność. Jeśli podobny procent wygranych projektów z drugiej i trzeciej aukcji (które odbyły się w latach 2017 / 2018) zostanie ukończonych przed rokiem 2020, to w Polsce przybędzie elektrowni słonecznych o łącznej mocy 600 MW.

Spotęgowane inwestycje w fotowoltaikę na poziomie dużych farm to dobra wiadomość dla Polski. Nasz kraj zobowiązany jest do 2020 roku do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym do 15%. Wielu ocenia, że tego celu nie uda się osiągnąć, ale niewątpliwie nowe farmy fotowoltaiczne pomogą znacząco zmniejszyć różnicę.

Polska nie osiągnie w 2020 roku wyznaczonego celu.
Polska nie osiągnie w 2020 roku wyznaczonego celu.

05/05/2017

Według raportu Ecofys, wszystko wskazuje na to, że Polska nie osiągnie w 2020 roku 15-procentowego poziomu wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej, który został wyznaczony przez Unię Europejską.

Czytaj więcej
Globalna moc instalacji PV przekroczyła 300GW
Globalna moc instalacji PV przekroczyła 300GW

05/05/2017

Według raportu IEA PVPS, globalna moc zainstalowanych systemów fotwoltaicznych przekroczyła w 2016 roku 303GW i jest w stanie zaspokoić prawie 2% zapotrzebowania światowego na energię oraz wyprodukować około 375 miliardów kWh w ciągu roku.

Czytaj więcej
Energia Plus - co wiemy, a czego się domyślamy
Energia Plus - co wiemy, a czego się domyślamy

20/03/2019

Program Energia+ ma wyposażyć rodziny, firmy i samorządy we własne instalacje fotowoltaiczne na ogromną skalę. Jak rząd może to osiągnąć? Czego życzylibyśmy sobie po programie Energia Plus?

Czytaj więcej