Menu

Nowelizacja ustawy o OZE – duże zmiany. Co warto wiedzieć?

W dniu 7 lipca 2023 roku Sejm przegłosował nowelizację ustawy o OZE. Jej celem jest dostosowanie do przepisów z unijnej dyrektywy RED II. Spośród 448 głosujących nie było głosów przeciwnych, a 10 posłów wstrzymało się od głosu.

Czym jest dyrektywa RED II?

Głównym celem unijnej dyrektywy RED II jest zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w zużyciu końcowym do 2030 roku aż do 32%. Tym samym dyrektywa promuje rozwój technologii pozyskiwania energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej czy biogazu oraz biomasy.

Takie podejście ma również przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez zachęcanie do zwiększania zastosowania rozwiązań OZE w sektorach ciepłownictwa, chłodnictwa czy transportu. Promowane są również badania i innowacje, które mają na celu przyczynienie się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia dostępu do technologii OZE.

Ciekawy jest fakt, że prawo Unii Europejskiej mówiło jasno o konieczności wdrożenia regulacji w krajach członkowskich według dyrektywy RED II maksymalnie do połowy 2021 roku.

Warto też wiedzieć, że nowelizacja wprowadza również przepisy niewynikające bezpośrednio z przepisów RED II.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne zmieniają swoją definicje!

Dobra wiadomość to fakt, że w celu uproszenia procesów administracyjnych – mikroinstalacja fotowoltaiczna zmieni swoją definicję. Dotychczas o mikroinstalacjach fotowoltaicznych mówiło się w kontekście maksymalnej mocy 50 kWp – teraz będzie to aż 150 kWp. Nie będzie tym samym wymagane pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznych właśnie do tej mocy.

Peer-to-peer

Kolejna niezwykle istotna zmiana, jednakże model ten wejdzie dopiero w życie 1 stycznia 2026 roku. Warto wspomnieć o niej w kontekście magazynów energii – nawet jeśli mówimy o inwestycji już dzisiaj. Otóż model ten funkcjonuje już w innych zachodnich krajach m.in. Niemczech. Polega on na tym, że prosumenci mogą sprzedawać i „wymieniać się” energią między sobą.

Połączmy te zapowiedzi ze zmianami w sposobie rozliczania za energię elektryczną od 2024 roku, która będzie sprzedawana po giełdowych stawkach godzinowych. Okazuje się, że sprzedaż energii innemu prosumentowi w godzinach, kiedy energia elektryczna będzie najdroższa – stanie się dla nas niezwykle korzystnym rozwiązaniem i zwiększy opłacalność naszej instalacji fotowoltaicznej.

Hybrydowe instalacje OZE tylko z magazynem energii

Według przepisów uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE, hybrydowe instalacje będą musiały współpracować z magazynami energii. Czyli tak jak się spodziewaliśmy z obserwacji trendów na rynku – problem sieci jest na tyle poważny, że takie rozwiązanie staje się bardziej opłacalne niż rozbudowanie lub modyfikacja sieci. Magazyny energii to przyszłość!

Pojęcie prosumenta lokatorskiego wchodzi w życie

Pojęcie prosumenta lokatorskiego pojawiło się już znacznie wcześniej – pisaliśmy nawet na ten temat artykuł. Krótko mówiąc – wprowadzone zostają udogodnienia dla prosumentów indywidualnych/lokatorów, które mają na celu zapewnienie korzyści i niższych rachunków za prąd z wykorzystaniem fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych.

Zmiany w koncepcji klastrów energii

Kolejne zmiany to kolejna odpowiedź na trend na rynku energii, który polega na „rozproszeniu” energetyki krajowej. Najczęściej mówi się więc o koncepcji klastrów energii w kontekście odnawialnych źródeł energii, czyli m.in. farm fotowoltaicznych.

Nowe przepisy to dążenie do systemowego wsparcia takich form działalności. Obejmują one m.in. propozycje zwolnienie z pewnych opłat dla klastrów (m.in. opłaty OZE, opłata kogeneracyjna, akcyza itp.), jak również zniesienie wielu obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i efektywności energetycznej.

Z drugiej strony wprowadzone zostały dodatkowe obowiązki dla klastrów energii. Utworzony zostanie bowiem nowy rejestr prowadzony przez Urząd Regulacji Energetyki. Kolejnym obowiązkiem będzie wymóg podpisania umowy przez klaster ze spółką obrotu.

Innym wymogiem, a raczej kryterium, jest konieczność obsługi źródeł energii o łącznej mocy przynajmniej 150 MWe i 300 MWt – wymagana jest także produkcja min. 400 mln m3 biogazu. I po raz kolejny – konieczność wykorzystania magazynu energii o mocy min. 2% względem mocy wspomnianych źródeł.

Inne zmiany w ustawie o OZE

Nowelizacja obejmuje także kwestie zwiększania mocy morskich farm wiatrowych, jak również doprecyzowanie tematu umów PPA – wytwórcy energii OZE, którzy je zawierają, będą musieli przekazywać informacje o warunkach umowy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!

Powiązane posty

Czy zmiany dot. prosumentów wejdą w życie 1 stycznia 2022?

04/06/2021

Czy zmiany dot. prosumentów wejdą w życie 1 stycznia 2022?

Zaproponowana ustawa zmieniająca życie dla nowych prosumentów według projektu powinna zacząć obowiązywać od początku roku 2022. Czy tak się stanie?
Czytaj dalej arrow
Fotowoltaiczny boom na mapie Polski. Gdzie energia słoneczna jest najpopularniejsza?

18/11/2021

Fotowoltaiczny boom na mapie Polski. Gdzie energia słoneczna jest najpopularniejsza?

Przeanalizowaliśmy tysiące zapytań ofertowych dotyczących fotowoltaiki i zestawiliśmy je z danymi instytutów i urzędów. Efektem jest ten kompletny raport dotyczący popularności fotowoltaiki w Polsce!
Czytaj dalej arrow
Grant na OZE - wspólnoty i spółdzielnie mogą już wnioskować!

02/02/2023

Grant na OZE - wspólnoty i spółdzielnie mogą już wnioskować!

Od 1 lutego 2023 można wnioskować o zapowiadany Grant na OZE i otrzymać 50% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej na budynku wielolokalowym!
Czytaj dalej arrow