Menu

Najbardziej wydajne panele fotowoltaiczne 2022 - Badanie rynku

Na łamach naszego serwisu mówimy często, że 1 kWp instalacji wyprodukuje rocznie jakieś 1000 kWh oraz że 1 kWp zajmuje mniej więcej 5 m2. Co jednak, jeśli chcielibyśmy uzyskać dokładniejsze dane? Czy można dokładnie przewidzieć, jak dobrze poradzą sobie dane moduły fotowoltaiczne? W tym artykule dzielimy się autorską metodą szacowania wydajności paneli fotowoltaicznych oraz pokaźną bazą danych.

Czym jest wydajność?

Zacznijmy od tego, czym jest wydajność. Niestety, nie istnieje jedna książkowa definicja. Co więcej, niektóre z nich są według nas niekompletne! Najczęściej o wydajności mówi się w kontekście ilości kWh wyprodukowanej z 1 kWp na rok. Jednakże takie postawienie sprawy nie uwzględnia powierzchni instalacji. Stanowi to ważny czynnik, bo dobrze nasłoneczniona powierzchnia dachu zwykle jest ograniczona. Z kolei wydzierżawienie każdego metra pola pod instalację też kosztuje.

Definicja ta nie uwzględnia też spadku mocy w czasie eksploatacji, a to ważny szczegół, bo fotowoltaika to nie inwestycja na jeden rok, a na kilkadziesiąt lat.

Stąd w naszym badaniu podajemy trzy bardziej kompletne definicje wydajności:

 • Wydajność roczna kWh/m2, czyli ilość kWh uzyskiwana rocznie z 1 m2 instalacji fotowoltaicznej
 • Wydajność w czasie gwarancji mocy, czyli ilość kWh do uzyskania z 1 m2 instalacji fotowoltaicznej w czasie gwarancji mocy
 • Wydajność w czasie gwarancji produktu, czyli ilość kWh do uzyskania z 1 m2 instalacji fotowoltaicznej w czasie gwarancji produktu

Według nas najbardziej kompletny jest ostatni sposób, ponieważ uwzględnia gwarantowaną żywotność paneli fotowoltaicznych. O różnicy między gwarancją mocy, a gwarancją produktu przeczytasz w tym artykule.

Przejdźmy do konkretnych wyliczeń.

Wydajność w pierwszym roku

Wydajność roczna na metr kwadratowy to parametr szczególnie ważny, jeśli chcemy wyciągnąć jak najwięcej energii słonecznej z ograniczonej powierzchni dachu lub terenu.

Przeprowadziliśmy obliczenia dla wszystkich modułów z naszej bazy danych i z każdej marki wybraliśmy jeden moduł, który radził sobie najlepiej. Oto wyniki:

Pozycja Marka Seria Sprawność STC Sprawność względna NOCT Sprawność względna w niskim nasłonecznieniu Wydajność roczna [kWh/m2/rok]
1 Canadian Solar HiHero 22,50% 95,45% 100,10% 264
2 REC Alpha Pure R 22,3% 95,06% 99,50% 259
3 Jinko Tiger Neo 22,65% 94,02% 98,5% 257
4 Trina Solar Vertex S+ 21,9% 95,29% 98,5% 252
5 Astronergy N5 22,10% 93,99% 98,00% 252
6 JA Solar JAM54S30 21,5% 94,64% 99,00% 247
7 QCELLS Q.TRON BLK-G1+ 22,00% 94,53% 96,50% 246
8 Meyer Burger White 21,70% 95,63% 96,00% 245
9 Winaico Gemini 20,93% 93,60% 101,50% 244
10 LONGi HI-MO 5M 21,70% 93,44% 97,68% 243

Wyliczenia dla wszystkich modułów znajdziesz w naszej bazie danych. Metoda obliczeń została opisana na w dalszej części artykułu

Wydajność w gwarancji mocy

Fotowoltaiki nie zakłada się tylko na rok. Moduły fotowoltaiczne mają określoną żywotność, a z każdym rokiem ich wydajność nieco spada. Producenci określają żywotność modułu oraz roczną degenerację mocy w tak zwanej gwarancji mocy.

Ponownie wykonaliśmy obliczenia dla wszystkich modułów w bazie danych i wybraliśmy najlepszy moduł dla każdej marki. Oto lista 10 najlepszych wyników:

Pozycja Marka Seria Wydajność roczna [kWh/rok/m2] Moc na końcu gwarancji mocy Długośc gwarancji mocy [lat] Wydajność w gwarancji mocy [kWh/m]
1 Canadian Solar HiHero 264 89,40% 30 7498
2 Jinko Tiger Neo 257 87,40% 30 7238
3 Trina Solar Vertex S+ 252 87,40% 30 7093
4 Astronergy N5 250 87,40% 30 7024
5 Meyer Burger Glass 244 90,75% 30 6974
6 Seraphim SV 243 84,80% 30 6729
7 LONGi HI-MO 5 241 84,95% 30 6682
8 Sharp NB 238 85,00% 30 6592
9 ZNShine ZXM6-NHLDD144 235 84,95% 30 6592
10 Recom Panther 230 84,95% 30 6381

Wzór wyliczeń znajduje się w dalszej części artykułu.

Opracowując te wyniki, naszą uwagę zwróciły następujące wnioski:

 • Gwarancja mocy dla modułów szkło-folia sięga 25 lat, a dla modułów szkło-szkło 30 lat
 • Gwarancja mocy może też wynosić 30 lat dla modułów szkło-folia korzystających z ogniw krzemowych typu N (n-Si)
 • Ogniwa wzbogacone galem tracą mniej mocy z każdym rokiem

Niestety gwarancja mocy ma spore ograniczenia. Jej zapisy nie obejmują awarii, wad materiałowych i wad produktu. To znaczy, że jeśli jakiś moduł się zepsuje - gwarancja mocy nie obowiązuje! Ponadto, żeby skorzystać z gwarancji mocy, musisz wysłać moduł do laboratorium.

Ten wskaźnik jest zatem przydatny dla właścicieli dużych farm fotowoltaicznych. Jeśli masz kilka tysięcy modułów, to po 15 latach możesz wysłać kilka z nich do laboratorium, by sprawdzić, czy ich degradacja przebiega zgodnie z planem.

Dla mniejszych instalacji domowych znacznie bardziej ważna jest gwarancja produktu. Ją również możemy uwzględnić w wyliczeniach wydajności!

Współpracuj z nami i pozyskaj klientów!

Edukujemy klientów o wartości stosowania dobrych paneli i poprawnych praktyk montażowych. Jeśli zatem chcesz pozyskać dobrych klientów, zdecydowanych na inwestycję i nastawionych na jakość, zapraszamy do współpracy!

Najbardziej wydajne panele fotowoltaiczne - wydajność w gwarancji produktu

Gwarancja produktu obejmuje wady materiałowe oraz wykonawcze i stanowi rzeczywistą ochronę dla klienta. Nic dziwnego, że to właśnie długość i jakość gwarancji produktu odróżnia ofertę budżetową od premium!

Uwzględnienie gwarancji produktu w wyliczeniach wydajności jest zatem bardzo zasadne. Oto wyniki:

Pozycja Marka Seria Wydajność roczna [kWh/rok/m2] Gwarancja produktu Wydajność w gwarancji produktu [kWh/m2]
1 Meyer Burger Glass 244 30 6974
2 Solarwatt Vision 226 30 6326
3 Canadian Solar HiHero 264 25 6306
4 REC Alpha Pure R 259 25 6214
5 Trina Solar Vertex S+ 252 25 5977
6 QCells Q.TRON BLK-G1+ 246 25 5868
7 Jinko Tiger N-Type 243 25 5766
8 FuturaSun Zebra Pro 239 25 5757
9 Winaico Gemini 243 25 5619
10 Bruk-bet fotowoltaika Perfect Edge Max 230 20 4295

Wzór wyliczeń znajduje się w dalszej części artykułu.

Jak widzimy, uwzględnienie gwarancji produktu wyraźnie zmienia końcowy wynik. Najlepszym przykładem jest tutaj Solarwatt Vision. To moduł o dobrej, ale nie powalającej wydajności w skali roku. Jednakże ma 30 lat gwarantowanego działania, a gwarancja jest wiarygodna. Poniższa infografika porównuje to do innych modułów, które wprawdzie mają dobrą wydajność i dobrą gwarancją mocy, ale krótką gwarancję produktu. Nie mają zatem rzeczywistej 30-letniej gwarancji na działanie.

Opłacalność Solarwatt na tle konkurencji

Porównanie gwarancji Solarwatt ze standardową gwarancją produktu.

Jak powstał ten raport?

Przeprowadziliśmy kompleksowe badanie rynku, przeglądając kilkaset kart katalogowych czołowych producentów fotowoltaiki aktywnych na rynku polskim. Niektóre dane, na przykład sprawność względną w warunkach niskiego nasłonecznienia, oszacowaliśmy na podstawie zasobów PV-SOL, profesjonalnego narzędzia dla instalatorów fotowoltaiki.

Na tych danych źródłowych przeprowadziliśmy obliczenia zgodnie ze wzorami podanymi w artykule. Aby określić dokładność naszych wyliczeń, porównaliśmy nasze wyniki z wynikami z PV-SOL.

W tym badaniu nie uwzględniliśmy tych modułów, które w kartach katalogowych nie mają podanej mocy uzyskiwanej w warunkach NOCT. Z tego też powodu nie figuruje tu SunPower, które w wielu kategoriach prawdopodobnie zajęłoby pierwsze miejsce!

Metoda szacowania wydajności paneli fotowoltaicznych “fotowoltaikaonline”

W powyższych wyliczeniach posługiwaliśmy się autorską metodą szacowania wydajności, którą można określić metodą “fotowoltaikaonline”. Oparta jest o proste wyliczenia i może być kopiowana bez profesjonalnego oprogramowania.

Oto algorytmy wyliczeń:

Wydajność roczna = Roczne nasłonecznienie na m2 modułu * sprawność modułu STC [%] * sprawność względną w warunkach NOCT [%] * sprawność względną w warunkach niskiego nasłonecznienia [%]

Gdzie:

 • Roczne nasłonecznienie na m2 modułu wynosi 1227,55 kWh/m2, co odpowiada modułom fotowoltaicznym zamontowanym na dachu pod kątem 30° skierowanym na południe w województwie łódzkim.
 • Sprawność modułu STC to podstawowy parametr, określa ile energii słonecznej moduł zamienia na energię elektryczną w warunkach testowych STC.
 • Sprawność względna w warunkach NOCT określa sprawność względną modułu w warunkach bliższych naturalnym. Temperatura jest wyższa, a nasłonecznienie nieco niższe niż w warunkach testowych STC.
  Ten parametr oblicza się następująco: Moc NOCT / moc STC / 80%
 • Sprawność względna w warunkach niskiego nasłonecznienia określa sprawność względną modułu w warunkach bardzo słabego nasłonecznienia.
  Czasami jest podany w karcie katalogowej, czasami należy go obliczyć, korzystając ze wzoru: 5 * Moc w warunkach niskiego nasłonecznienia (200W/m2) / Moc STC

Wydajność w gwarancji mocy = wydajność roczna * długość gwarancji mocy * (gwarantowana moc na końcu gwarancji mocy [%]+ (100% - gwarantowana moc na końcu gwarancji mocy [%])/2 )

Gdzie:

 • Długość gwarancji mocy określana jest w warunkach gwarancyjnych lub karcie katalogowej
 • Gwarantowana moc na końcu gwarancji mocy jest albo podana w karcie katalogowej albo można ją wyliczyć na podstawie rocznej maksymalnej degradacji

Wydajność w gwarancji produktu = wydajność roczna * długość gwarancji produktu* (gwarantowana moc na końcu gwarancji produktu + (100% - gwarantowana moc na końcu gwarancji produktu [%])/2 )

Gdzie:

 • Długość gwarancji produktu jest w warunkach gwarancyjnych lub karcie katalogowej
 • Gwarantowana moc na końcu gwarancji produktu jest wyliczana na podstawie rocznej maksymalnej degradacji

Porównanie z PV SOL

Jak wiarygodne są nasze wyliczenia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, część naszych wyników skonfrontowaliśmy z wyliczeniami profesjonalnego narzędzia PV-SOL. Między naszymi szacunkami a wynikami z PV-SOL zachodzi wyraźna korelacja.

Marka Nazwa modułu Wydajność roczna [kWh/m2/rok] Wydajność roczna PV-SOL [kWh/m2/rok] Wydajność PV-SOL, uwzględniając IAM [kWh/m2/rok]`
Canadian Solar CS6R-435H-AG 261 259 247
REC REC430AA Pure-R 259 258 247
Meyer Burger Meyer Burger Glass 390 244 250 250
Trina Solar Vertex TSM-550-DEG19RC.20 234 246 246
Sharp NB-JD550 238 246 241
Sharp NU-JC415 238 245 240
Astronergy CHSM54M-HC405 231 243 243
Astronergy CHSM72M-HC-450 230 239 239
Jinko JKM390M-6RL3 230 237 236
Meyer Burger Meyer Burger Black 375 229 234 234
JA Solar JAM72S10405/MR 229 234 229
REC REC370TP4 Black 227 233 233
FuturaSun FU 365 M Silk Pro 214 228 228
Solarwatt Vision H3.0 style 370 222 226 226
QCells Q.PEAK DUO BLK ML-G9+ 365 214 221 221
ZNShine ZXM6-NHLD120-325/M 213 217 207
Selfa SV60M.2.1-320 207 217 207

Porównanie wyników uzyskanych tymi metodami przedstawiamy też na wykresie.

alt-here

Oczywiście nasza uproszczona metoda nie zastępuje w pełni profesjonalnego oprogramowania, jakim jest PV-SOL. Na przykład dlatego, że twórcy tego narzędzia uwzględniają dane niedostępne dla nas, na przykład czynnik IAM - odbicia od powierzchni modułu, który negatywnie wpływa na wydajność niektórych modułów. Gdy jednak usuniemy IAM z wyliczeń, korelacja staje się tym bardziej znacząca.

Należy też dodać, że dane PV-SOL są dostępne odpłatnie, a my udostępniamy je za darmo, zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Ponadto nasza metoda może być łatwo powielona przez innych. Zachęcamy więc do nieograniczonego korzystania z naszego narzędzia!

Współpracuj z nami i pozyskaj klientów!

Edukujemy klientów o wartości stosowania dobrych paneli i poprawnych praktyk montażowych. Jeśli zatem chcesz pozyskać dobrych klientów, zdecydowanych na inwestycję i nastawionych na jakość, zapraszamy do współpracy!

Zbierz kilka ofert i oszczędź do 30%!

Powiązane posty

Fotowoltaiczny boom na mapie Polski. Gdzie energia słoneczna jest najpopularniejsza?

18/11/2021

Fotowoltaiczny boom na mapie Polski. Gdzie energia słoneczna jest najpopularniejsza?

Przeanalizowaliśmy tysiące zapytań ofertowych dotyczących fotowoltaiki i zestawiliśmy je z danymi instytutów i urzędów. Efektem jest ten kompletny raport dotyczący popularności fotowoltaiki w Polsce!
Czytaj dalej arrow
Net billing jest dziś bardzo opłacalny, jutro będzie “tylko” opłacalny.

12/07/2022

Net billing jest dziś bardzo opłacalny, jutro będzie “tylko” opłacalny.

Od kwietnia 2022 nowi prosumenci nie mogą korzystać z systemu opustów. Teoretycznie powinni na tym tracić, tymczasem zarabiają. Dlaczego?
Czytaj dalej arrow